Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2016 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
18.04.2016

W marcu 2016 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw1 było wyższe o 2,7% r/r i wyniosło 5726,7 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 3,3% r/r i wyniosło 4351,45 zł.

Wyszczególnienie

III 2016

I–III 2016

w liczbach
bezwzględnych

II
2016=100

III
2015=100

I–III
2015=100

Sektor przedsiębiorstw

Zatrudnienie w tys.

5726,7

100,3

102,7

102,6

Przeciętne wynagrodzenie
ogółem (brutto) w zł


4351,45


105,2


103,3


103,7

w tym bez wypłat
z zysku


4350,83


105,2


103,3


103,7

 

 

1 Dotyczy podmiotów, w których liczba pracujących przekracza 9 osób, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie: leśnictwa i pozyskiwania drewna; rybołówstwa w wodach morskich; górnictwa i wydobywania; przetwórstwa przemysłowego; wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; dostawy wody; gospodarowania ściekami i odpadami oraz działalności związanej z rekultywacją; budownictwa; handlu hurtowego i detalicznego; naprawy pojazdów samochodowych, włączając motocykle; transportu i gospodarki magazynowej; działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi; informacji i komunikacji; działalności związanej z obsługą rynku nieruchomości; działalności prawniczej, rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego, działalności firm centralnych (head offices); doradztwa związanego z zarządzaniem; działalności w zakresie architektury i inżynierii; badań i analiz technicznych; reklamy,badania rynku i opinii publicznej; pozostałej działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej; działalności w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej; działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją; naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego; pozostałej indywidualnej działalności usługowej.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter