Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2014 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
20.01.2015

W grudniu 2014 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 1,1% r/r i wyniosło 5549,1 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 3,7% r/r i wyniosło 4379,26 zł.

Wyszczególnienie

XII 2014

I–XII 2014

w liczbach
bezwzględnych

XI
2014=100

XII
2013=100

I–XII
2013=100

Sektor przedsiębiorstw

Zatrudnienie w tys. 

5549,1

100,0

101,1

100,6

Przeciętne wynagrodzenie
ogółem (brutto) w zł


4379,26


 109,4


103,7


103,7

w tym bez wypłat
z zysku 


4378,45


 109,3


103,8


103,7

 

 

[1] Dotyczy podmiotów, w których liczba pracujących przekracza 9 osób, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie: leśnictwa i pozyskiwania drewna; rybołówstwa w wodach morskich; górnictwa i wydobywania; przetwórstwa przemysłowego; wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; dostawy wody; gospodarowania ściekami i odpadami oraz działalności związanej z rekultywacją; budownictwa; ha,ndlu hurtowego i detalicznego; naprawy pojazdów samochodowych, włączając motocykle; transportu i gospodarki magazynowej; działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi; informacji i komunikacji; działalności związanej z obsługą rynku nieruchomości; działalności prawniczej, rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego, działalności firm centralnych (head offices); doradztwa związanego z zarządzaniem; działalności w zakresie architektury i inżynierii; badań i analiz technicznych; reklamy,badania rynku i opinii publicznej; pozostałej działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej; działalności w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej; działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją; naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego; pozostałej indywidualnej działalności usługowej.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter