Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w pierwszym półroczu 2017 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
29.09.2017

Wyniki finansowe netto zakładów ubezpieczeń ogółem w I półroczu 2017 r. były lepsze niż przed rokiem. Wpłynęły na to ponad dwukrotnie wyższe niż w I półroczu 2016 r. wyniki netto uzyskane przez zakłady ubezpieczeń majątkowych (dział II), a także korzystniejsze wyniki zakładów ubezpieczeń na życie (dział I). 

Przychody i koszty zakładów ubezpieczeń ogółem:

Wyszczególnienie

Ogółem

Dział Ia

Dział IIb

2016

2017

I półrocze 2016 =100

2016

2017

I półrocze 2016 =100

2016

2017

I półrocze 2016 =100

I półrocze

I półrocze

I półrocze

mln zł

mln zł

mln zł

Przychody ogółem

29 739,1

34 951,1

117,5

15 453,5

17 673,8

114,4

14 285,6

17 277,3

120,9

w tym:


Składki zarobione na udziale własnym

23 232,8

25 965,9

111,8

11 821,2

12 265,6

103,8

11 411,6

13 700,3

120,1

w tym:

składki przypisane brutto

27 420,9

31 576,3

115,2

11 921,2

12 209,9

102,4

15 499,7

19 366,4

124,9

Przychody z lokat

5 923,1

8 181,8

138,1

3 488,7

5 282,7

151,4

2 434,4

2 899,1

119,1

Koszty ogółem

27 481,0

31 161,8

113,4

14 321,8

16 483,5

115,1

13 159,2

14 678,3

111,5

w tym:


Odszkodowania
i świadczeniac

16 637,1

18 826,7

113,2

9 241,8

10 428,0

112,8

7 395,3

8 398,7

113,6

w tym:

odszkodowania
i świadczenia wypłacone brutto

18 317,5

19 749,3

107,8

9 156,0

10 398,7

113,6

9 161,5

9 350,6

102,1

Zmiany stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

-699,7

1 630,8

x

-710,9

1 614,5

x

11,2

16,3

146,4

Koszty działalności ubezpieczeniowej

6 560,2

6 680,3

101,8

2 774,1

2 653,5

95,7

3 786,1

4 026,8

106,4

Koszty działalności lokacyjnej

3 275,1

1 863,1

56,9

2 477,7

1 126,7

45,5

797,4

736,4

92,3

Wynik finansowy netto

2 258,1

3 789,3

167,8

1 131,7

1 190,3

105,2

1 126,4

2 599,0

230,7

Wynik techniczny

1 489,1

2 651,5

178,1

1 387,7

1 512,3

109,0

101,4

1 139,2

x

a Ubezpieczenia na życie

b Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe

na udziale własnym z uwzględnieniem zmiany stanu rezerw.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter