Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie trzech kwartałów 2017 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
22.12.2017

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń ogółem w trzech kwartałach 2017 r. były lepsze niż przed rokiem. Wpłynęły na to korzystniejsze wyniki uzyskane przez zakłady ubezpieczeń majątkowych (dział II) oraz zakładów ubezpieczeń na życie (dział I).

Przychody i koszty zakładów ubezpieczeń ogółem:

Wyszczególnienie

Ogółem

Dział Ia

Dział IIb

2016

2017

I-III kw. 2016 =100

2016

2017

I-III kw. 2016 =100

2016

2017

I-III kw. 2016 =100

I-III kwartał

I-III kwartał

I-III kwartał

mln zł

mln zł

mln zł

Przychody ogółem

44047,4

51370,8

116,6

23045,0

25849,8

112,2

21 002,3

25521,0

121,5

w tym:


Składki zarobione na udziale własnym

35184,6

39573,3

112,5

17593,2

18380,5

104,5

17591,4

21192,8

120,5

w tym:

składki przypisane brutto

40948,9

46147,6

112,7

17813,2

18293,5

102,7

23135,7

27854,1

120,4

Przychody z lokat

8004,1

10735,8

134,1

5247,0

7292,5

139,0

2757,1

3443,3

124,9

Koszty ogółem

41076,9

46527,6

113,3

21300,5

23990,6

112,6

19776,4

22537,0

114,0

w tym:


Odszkodowania
i świadczeniac

25072,7

28558,8

113,9

13 586,0

15175,1

111,7

11486,7

13383,7

116,5

w tym:

odszkodowania
i świadczenia wypłacone brutto

27143,7

29588,9

109,0

13519,6

15108,6

111,8

13624,1

14480,3

106,3

Zmiany stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

365,9

2282,7

623,8

344,1

2254,6

655,3

21,8

28,1

128,9

Koszty działalności ubezpieczeniowej

9800,1

10034,0

102,4

4054,5

3943,0

97,2

5745,6

6091,0

106,0

Koszty działalności lokacyjnej

3422,9

2472,9

72,2

2483,0

1 606,5

64,7

939,9

866,4

92,2

Wynik finansowy netto

2970,4

4843,2

163,0

1744,5

1859,2

106,6

1225,9

2984,0

243,4

Wynik techniczny

2360,3

3925,1

166,3

2178,9

2418,0

111,0

181,4

1507,1

830,7

a Ubezpieczenia na życie,
b Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe, cna udziale własnym z uwzględnieniem zmiany stanu rezerw.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter