Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2016 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
03.04.2017

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń ogółem w 2016 r. były mniej korzystne niż rok wcześniej, na co wpłynął spadek przychodów ogółem przy wzroście kosztów ogółem.

Przychody i koszty zakładów ubezpieczeń ogółem:

Wyszczególnienie

Ogółem

Dział Ia

Dział IIb

2015

2016

2015 =100

2015

2016

2015 =100

2015

2016

2015 =100

mln zł

mln zł

mln zł

Przychody ogółem

60 309,9

60 092,6

99,6

33 829,6

31 123,2

92,0

26 480,3

28 969,3

109,4

w tym:


Składki zarobione na
   udziale własnym

48 734,1

47 615,8

97,7

27 232,5

23 670,2

86,9

21 501,6

23 945,6

111,4

w tym:
składki przypisane
   brutto

54 816,9

56 039,2

102,2

27 525,0

23 856,7

86,7

27 291,9

32 182,5

117,9

Przychody z lokat

10 214,0

11 261,1

110,3

6 237,7

7 187,9

115,2

3 976,3

4 073,2

102,4

Koszty ogółem

54 689,5

55 908,8

102,2

30 783,4

28 874,0

93,8

23 906,1

27 034,8

113,1

w tym:


Odszkodowania
   i świadczeniac

32 873,2

33 832,6

102,9

19 324,3

18 431,0

95,4

13 548,9

15 401,6

113,7

w tym:

odszkodowania
   i świadczenia
   wypłacone brutto

34 851,2

36 677,3

105,2

19 362,9

18 284,3

94,4

15 488,3

18 393,1

118,8

Zmiany stanu innych
  rezerw techniczno-
  ubezpieczeniowych

0,7

802,4

x

9,7

806,4

x

-9,0

-4,0

x

Koszty działalności
   ubezpieczeniowej

13 875,8

13 372,9

96,4

6 248,3

5 423,4

86,8

7 627,4

7 949,5

104,2

Koszty działalności
   lokacyjnej

5 403,8

4 170,7

77,2

4 402,1

2 923,2

66,4

1 001,7

1 247,5

124,5

Wynik finansowy
   netto

5 620,4

4 183,8

74,4

3 046,2

2 249,2

73,8

2 574,2

1 934,6

75,2

Wynik techniczny

3 090,9

3 369,1

109,0

2 844,7

3 018,1

106,1

246,2

351,0

142,6

a Ubezpieczenia na życie, b Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe, cna udziale własnym z uwzględnieniem zmiany stanu rezerw.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter