Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2016 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
30.09.2016

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń  ogółem w I półroczu 2016 r. pogorszyły się w porównaniu z I półroczem 2015 r. w wyniku głębszego spadku przychodów niż kosztów. Wyniki finansowe były mniej korzystne zarówno w dziale ubezpieczeń na życie jak i w dziale ubezpieczeń majątkowych.

W strukturze przychodów ogółem dominującą pozycję stanowi składka. W I półroczu 2016 r. składka przypisana brutto ogółem wyniosła 27 269,0 mln zł (mniej o 2,9% niż w I półroczu 2015 r.), z czego 11 921,2 mln zł stanowiła składka działu I, a 15 347,8 mln zł działu II. W strukturze kosztów ogółem dominującą pozycję stanowią odszkodowania. Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto ogółem w I półroczu 2016 r. wyniosły 18 213,6 mln zł i były wyższe o 4,4% niż w I półroczu 2015 r., w dziale I zmniejszyły się do 9 156,0 mln zł, a w dziale II wzrosły do 9 057,6 mln zł. Łączny wynik finansowy netto zakładów ubezpieczeń wyniósł 2 262,9 mln zł i był niższy o 35,2% niż w I półroczu 2015 r. Towarzystwa ubezpieczeń w dziale I wypracowały wynik w wysokości 1 131,7 mln zł, a w dziale II wynik ten wyniósł 1 131,2 mln zł.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter