Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2019 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
05.05.2020

Wynik finansowy otwartych funduszy emerytalnych (OFE) w 2019 r. wyniósł 1,4 mld zł, wobec straty 17,0 mld zł w 2018 r. Aktywa netto otwartych funduszy emerytalnych na koniec 2019 r. wyniosły 154,8 mld zł, co oznacza spadek aktywów o 2,5 mld zł w ciągu roku.

 

Członkowie otwartych funduszy emerytalnych

Zgodnie z danymi Centralnego Rejestru Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych prowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), na dzień 31 grudnia 2019 r. było zarejestrowanych 15,7 mln członków otwartych funduszy emerytalnych, tj. o 1,5% mniej niż rok wcześniej. Liczba członków zmniejszyła się o 231 512 osób.


Rachunki otwartych funduszy emerytalnych

Liczba rachunków1 prowadzonych przez otwarte fundusze emerytalne wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosła 16,0 mln.


Składki i odsetki

W 2019 r. ZUS przekazał do OFE 3,5 mld zł składek oraz 5,4 mln zł odsetek. W porównaniu z rokiem 2018, kwota wpłaconych składek2 do OFE była wyższa o 143,4 mln zł, natomiast kwota wpłaconych odsetek o 0,3 mln zł. W okresie od 19 maja 1999 r. do 31 grudnia 2019 r., ZUS przekazał do OFE kwotę 219,6 mld zł składek oraz 3,7 mld zł odsetek.1 Różnica pomiędzy liczbą rachunków w OFE a liczbą członków OFE zarejestrowanych przez ZUS wynika z różnych mechanizmów ich rejestracji, w tym rachunków martwych.

2 Zgodnie ustawą z 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. nr 75, poz. 398), składki do OFE na ubezpieczenie emerytalne do 30 kwietnia 2011 r. wynosiły 7,3%, od 1 maja 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. – 2,3%, od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. – 2,8% a od 1 stycznia 2014 r. do 31 stycznia 2014 r. – 3,1% podstawy wymiaru składki. Zgodnie z obowiązującą od 1 lutego 2014 r. regulacją prawną, ZUS na podstawie oświadczenia woli członków przekazuje 2,92% składki do OFE, natomiast pozostała jej część (4,38%) jest zapisywana na subkoncie w ZUS. Dla pozostałych osób, które nie złożyły oświadczenia woli, całość składki (7,30%) jest zapisywana na subkoncie w ZUS.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter