Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

29
gru

Pogłębione pytania o aktualne zagadnienia gospodarcze oraz wpływ wojny w Ukrainie na koniunkturę - oceny i oczekiwania”. UWAGA: Od stycznia 2024 r. opracowanie jest integralną częścią publikacji ”Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2024

W grudniowym, rozszerzonym badaniu koniunktury pytania dotyczą negatywnych skutków wojny w Ukrainie oraz rynku pracy. Zestaw pytań dotyczący rynku pracy był poprzednio zadawany we wrześniu br. UWAGA: Od stycznia 2024 r. treści prezentowane w aneksie „Pogłębione pytania o aktualne zagadnienia gospodarcze oraz wpływ wojny w Ukrainie na koniunkturę - oceny i oczekiwania” będą stanowiły jeden z rozdziałów w publikacji „Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach”. Będą więc dostępne wcześniej! Zapraszamy do lektury.
Czytaj dalej
29
gru

Wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2022 roku

W 2022 roku ponad 1/2 krajowej wartości produktu krajowego brutto została wytworzona w 5 regionach: warszawskim stołecznym, śląskim, wielkopolskim, dolnośląskim i mało-polskim.
Czytaj dalej
29
gru

Wyrównania sezonowe - przeciętne zatrudnienie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie

Wyrównania sezonowe - przeciętne zatrudnienie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

29
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Podlaskiego 2023

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Publikacja zawiera bogaty zestaw danych charakteryzujących poziom życia społeczeństwa i stan gospodarki województwa, zgrupowanych w 21 działach tematycznych.
Czytaj dalej
29
gru

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – grudzień 2023 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim w grudniu 2023 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
29
gru

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie POMORSKIM – grudzień 2023 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżące i prognozy produkcji, oceny sytuacji finansowej podmiotów oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej.
Czytaj dalej
29
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Pomorskiego 2023

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Publikacja zawiera bogaty zestaw informacji zgrupowanych w 21 działach tematycznych. Tablice przeglądowe zawierają wybrane dane o województwie na tle kraju w 2022 r. oraz ważniejsze informacje o województwie w latach 2000, 2010, 2015 i 2022. Zamieszczony materiał statystyczny uzupełniono uwagami ogólnymi oraz uwagami do poszczególnych działów zawierającymi wyjaśnienia dotyczące terminologii, metodologii i zakresu informacji.
Czytaj dalej
29
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim - grudzień 2023 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, transporcie i gospodarce magazynowej, działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi oraz w informacji i komunikacji. Wyniki publikowane na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego. Opracowanie zawiera m.in. diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżącej i prognozowanej produkcji, oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej.
Czytaj dalej
29
gru
29
gru

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM – Grudzień 2023 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, transporcie i gospodarce magazynowej, działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi oraz w informacji i komunikacji.
Czytaj dalej
29
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Świętokrzyskiego 2023

Urząd Statystyczny w Kielcach

Podstawowa zbiorcza publikacja Urzędu Statystycznego zawierająca bogaty zestaw danych statystycznych charakteryzujących stan środowiska naturalnego, sytuację społeczno-gospodarczą i demograficzną województwa, w tym podregionów, powiatów i gmin. Materiał statystyczny, spójny pod względem tematycznym i graficznym dla wszystkich województw, przedstawia zjawiska za pomocą tablic, map i wykresów.
Czytaj dalej
29
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie łódzkim (3 kwartał 2023 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w 3 kwartale 2022 roku.
Czytaj dalej
29
gru

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2023 r. - opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
29
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Łódzkiego 2023

Urząd Statystyczny w Łodzi

Urząd Statystyczny w Łodzi prezentuje Państwu dwudzieste czwarte wydanie Rocznika Statystycznego Województwa Łódzkiego. Publikacja ta ma charakter zbiorczy i zawiera informacje statystyczne o poziomie życia ludności, sytuacji gospodarczej oraz stanie środowiska naturalnego. Szczegółowe informacje dotyczące przemian społecznych i procesów zachodzących w gospodarce w województwie łódzkim zebrano w 21 działach tematycznych. Tablice statystyczne uzupełniono mapami i wykresami, które wzbogacają zawartość merytoryczną Rocznika. Podsumowanie prezentowanych danych stanowią dwie tablice przeglądowe zawierające ważniejsze dane o województwie w latach 2000, 2010, 2015 i 2022 oraz przedstawiające ogólny obraz województwa na tle kraju w 2022 r. Zamieszczony materiał statystyczny opatrzono uwagami ogólnymi, zawierającymi wyjaśnienia dotyczące terminologii, metodologii i zakresu informacji. Bieżąca edycja prezentuje także wybrane dane statystyczne w układzie przestrzennym wyznaczonym Delimitacją Obszarów Wiejskich do celów statystycznych, umożliwiającym porównanie wyników badań statystycznych statystyki publicznej dla obszarów wiejskich oraz miast według ich wielkości, z podkreśleniem ich różnorodności.
Czytaj dalej
29
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2023

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Rocznik Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2023
Czytaj dalej
29
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w grudniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w grudniu 2023 r.
Czytaj dalej
29
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim – grudzień 2023 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

W grudniu br. we wszystkich badanych obszarach gospodarki oceny koniunktury formułowane przez przedsiębiorców są negatywne.
Czytaj dalej
29
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Opolskiego 2023

Urząd Statystyczny w Opolu

Tegoroczna edycja Rocznika Statystycznego Województwa Opolskiego podobnie jak poprzednia zawiera bogaty zestaw informacji charakteryzujących poziom życia społeczeństwa i stan gospodarki województwa. Szczegółowe dane statystyczne zgrupowano w 21 działach tematycznych.
Czytaj dalej
29
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w grudniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W grudniu br. w większości badanych obszarów gospodarki oceny koniunktury formułowane przez przedsiębiorców są negatywne. Najgorsze nastroje gospodarcze panują wśród jednostek prowadzących działalność usługową w zakwaterowaniu i gastronomii. Mimo to, jedynie w tej sekcji zanotowano wzrost wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury, o 8,0 w skali miesiąca. Największe pogorszenie opinii zaobserwowano w gronie podmiotów zajmujących się budownictwem – spadek wartości tego wskaźnika o 7,8 w porównaniu z listopadem br. Zauważalnie gorzej niż w poprzednim miesiącu koniunkturę oceniają również jednostki zajmujące się handlem detalicznym, jak też transportem i gospodarką magazynową. Wśród tych przedsiębiorców formułowane opinie odnośnie sytuacji w gospodarce są optymistyczne. Pozytywnie, choć podobnie jak w poprzednim miesiącu oceniają koniunkturę także podmioty z sekcji informacja i komunikacja.
Czytaj dalej
29
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego 2023

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Urząd Statystyczny w Poznaniu przekazuje Państwu najnowszą edycję „Rocznika Statystycznego Województwa Wielkopolskiego” – podstawowej pozycji w corocznym planie wydawniczym. Opracowanie przy pomocy liczb kreśli aktualny obraz województwa w jego sferze gospodarczej i pod kątem sytuacji społecznej. Najnowsze dane prezentowane w Roczniku dotyczą roku 2022, czyli okresu przypadającego na koniec pandemii COVID-19. Chcąc ułatwić Czytelnikom ocenę wpływu pandemii na sytuację społeczno-gospodarczą regionu, w ujęciu retrospektywnym, jako dodatkowy okres odniesienia, dodano rok 2019 – ostatni przed wprowadzeniem obostrzeń i ograniczeń epidemicznych.
Czytaj dalej
29
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim w grudniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Raport przestawia ogólny klimat koniunktury w poszczególnych sekcjach działalności gospodarczej w województwie. Opracowanie zawiera diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżące i prognozy produkcji, oceny sytuacji finansowej podmiotów oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Raport opracowuje Departament Przedsiębiorstw GUS.
Czytaj dalej
29
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Grudzień 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W grudniu br. w większości obszarów gospodarki objętych badaniem oceny koniunktury formułowane przez przedsiębiorców są pozytywne. Najlepsze nastroje gospodarcze panują wśród jednostek prowadzących działalność w zakresie zakwaterowania i gastronomii. Jedynie w tej sekcji zanotowano zauważalny wzrost wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury, o 3,0 w skali miesiąca. Największe pogorszenie ocen zaobserwowano wśród podmiotów zajmujących się informacją i komunikacją – spadek wartości wskaźnika o 2,2 w porównaniu z listopadem br. Gorsze niż w poprzednim miesiącu opinie odnośnie sytuacji gospodarczej formułują również podmioty z sekcji budownictwo. Wśród tych jednostek oceny koniunktury są pesymistyczne. Negatywnie oceniają koniunkturę także przedsiębiorcy zajmujący się transportem i gospodarką magazynową.
Czytaj dalej
29
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego 2023

Urząd Statystyczny w Warszawie

Szczegółowe dane statystyczne zgrupowano w 21 działach tematycznych. Niektóre z nich wzbogacono o prezentację graficzną wybranych danych za 2022 rok według Delimitacji Obszarów Wiejskich (DOW) oraz dla miast według wielkości. Ponadto w dziale „Ludność” zaprezentowano prognozę ludności do 2060 roku. Opracowanie kończą dwie tablice przeglądowe zawierające ważniejsze dane o województwie w latach 2000, 2010, 2015 i 2022 oraz wybrane informacje o województwie na tle kraju w 2022 r.
Czytaj dalej
29
gru

Panorama dzielnic Warszawy w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Publikacja prezentuje dane statystyczne za 2022 r. charakteryzujące sytuację demograficzną oraz społeczno-gospodarczą dzielnic m.st. Warszawy i stanowi uzupełnienie Rocznika Statystycznego Warszawy.
Czytaj dalej
29
gru

Rocznik Statystyczny Warszawy 2023

Urząd Statystyczny w Warszawie

Szczegółowe dane statystyczne zgrupowano w 21 działach tematycznych poprzedzonych uwagami ogólnymi zawierającymi wyjaśnienia dotyczące terminologii, metodologii i zakresu informacji. Zamieszczony materiał statystyczny wzbogacono ilustracją graficzną, w formie wykresów i kartogramów. Publikację opracowano w polsko-angielskiej wersji językowej.
Czytaj dalej
29
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim - 3 kwartał 2023 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentowanego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Zawiera informacje na temat między innymi: poziomu aktywności zawodowej ludności według cech demograficznych i społecznych, pracujących i bezrobotnych oraz informacje na temat przyczyn bierności zawodowej.
Czytaj dalej
29
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Lubuskiego 2023

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Rocznik Statystyczny Województwa Lubuskiego 2023
Czytaj dalej
29
gru

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2023 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej
29
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Dolnośląskiego 2023

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Urząd Statystyczny we Wrocławiu przekazuje Państwu kolejne wydanie „Rocznika Statystycznego Województwa Dolnośląskiego”. Publikacja zawiera bogaty zestaw informacji charakteryzujących poziom życia społeczeństwa i stan gospodarki województwa. Szczegółowe dane statystyczne zgrupowano w 21 działach tematycznych. Opracowanie kończą dwie tablice przeglądowe zawierające wybrane informacje o województwie na tle kraju w 2022 r. oraz ważniejsze dane o województwie w latach 2000, 2010, 2015 i 2022. Zamieszczony materiał statystyczny uzupełniono uwagami ogólnymi zawierającymi wyjaśnienia dotyczące terminologii, metodologii i zakresu prezentowanych informacji. Najnowsze dane przedstawione w tej edycji Rocznika dotyczą okresu przypadającego na koniec pandemii COVID-19. Aby ułatwić Państwu ocenę, jaki wpływ wywarła pandemia na sytuację województwa dolnośląskiego, jako nowy okres odniesienia w publikacji został przyjęty rok 2019. Dodatkowo zamieszczono informacje z zakresu wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 m.in. dotyczące gospodarstw domowych, rodzin czy osób niepełnosprawnych.
Czytaj dalej
29
gru

Rocznik Statystyczny Wrocławia 2023

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter