Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

21
gru

Produkt krajowy brutto - rachunki regionalne w latach 2019-2021

Analiza terytorialnego zróżnicowania wybranych kategorii makroekonomicznych – produktu krajowego brutto, wartości dodanej brutto oraz dochodów do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych, opracowanych zgodnie z zasadami zawartymi w Europejskim Systemie Rachunków 2010 (ESA 2010).
Czytaj dalej
21
gru

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - grudzień 2023 roku

W grudniu br. we wszystkich prezentowanych obszarach gospodarki (poza sekcją zakwaterowanie i gastronomia) wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie zbliżonym lub niższym od prezentowanego w listopadzie br. W przypadku danych wyrównanych sezonowo, w większości obszarów wskaźnik ten jest na poziomie zbliżonym do sygnalizowanego w ubiegłym miesiącu.
Czytaj dalej
21
gru

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-listopad 2023 roku

W okresie styczeń - listopad 2023 roku oddano do użytkowania mniej mieszkań niż przed rokiem. Spadła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.
Czytaj dalej
21
gru

Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2023

Kompleksowe informacje o warunkach produkcji rolniczej, warunkach produkcyjno-ekonomicznych rolnictwa, bilansowym rozliczeniu produkcji ważniejszych (głównych) produktów rolnych, handlu zagranicznym podstawowymi produktami rolnymi, zaopatrzeniu i zużyciu środków produkcji oraz informacje przedstawiające sytuację dochodową w rolnictwie.
Czytaj dalej
21
gru

Wybrane zagadnienia rynku pracy - dane za 2022 r.

1,4 mln pracowników najemnych w gospodarce narodowej w grudniu 2022 r., otrzymywało wynagrodzenie miesięczne brutto nieprzekraczające obowiązującego minimalnego wynagrodzenia.
Czytaj dalej
21
gru

Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2023

Zapraszamy do lektury Rocznika Statystyki Międzynarodowej 2023, który obejmuje dwie części: „Świat. Regiony. Ugrupowania państw” oraz „Tablice tematyczne”. Rocznik zawiera informacje o rozwoju społeczno-gospodarczym świata, kontynentów, ugrupowań gospodarczych i wybranych krajów, w tym także o Polsce i jej miejscu w świecie. Dostępny jest wyłącznie w wersji elektronicznej (w formacie MS Excel).
Czytaj dalej
21
gru

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2023 roku

Według wstępnych danych, produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w listopadzie 2023 r. była wyższa o 3,9% w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku (przed rokiem wzrost o 4,0%) oraz wyższa o 3,1% w stosunku do października br. roku (przed rokiem wzrost o 9,0%).
Czytaj dalej
21
gru

Dynamika sprzedaży detalicznej w listopadzie 2023 roku

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w listopadzie 2023 r. była niższa niż przed rokiem o 0,3% (wobec wzrostu o 1,6% w listopadzie 2022 r.). W porównaniu z październikiem 2023 r. notowano spadek sprzedaży detalicznej o 2,8%. W okresie styczeń-listopad 2023 r. sprzedaż zmalała r/r o 2,4% (w 2022 r. wzrost o 5,4%).
Czytaj dalej
21
gru

Wyspecjalizowane segmenty rynku finansowego 2022

Opis uwarunkowań sytuacji makroekonomicznej w Polsce i na świecie w kontekście działalności przedsiębiorstw zaliczanych do wybranych wyspecjalizowanych segmentów rynku finansowego. Prezentacja wyników rocznego badania przedsiębiorstw leasingowych, faktoringowych, windykacyjnych oraz pośrednictwa finansowego. Opis głównych tendencji rynkowych, analiza wyników finansowych podmiotów z danych segmentów rynku finansowego oraz prezentacja danych zebranych w badaniu panelowym. Informacje dotyczące wykorzystania instrumentów finansowych, w tym instrumentów pochodnych, przez przedsiębiorstwa niefinansowe.
Czytaj dalej
21
gru

Sytuacja osób starszych w Polsce w 2022 roku

Publikacja poświęcona jest opisowi różnych aspektów życia osób starszych w Polsce. W publikacji scharakteryzowano populację osób starszych oraz zaprezentowano ich sytuację ekonomiczną oraz mieszkaniową.
Czytaj dalej
21
gru

Zdrowie i ochrona zdrowia w 2022 roku

Przedstawiona w publikacji analiza zawiera opis danych pozyskiwanych regularnie w ramach statystyki publicznej, dotyczących stanu zdrowia ludności, zasobów kadrowych i infrastruktury opieki zdrowotnej, ekonomicznych aspektów ochrony zdrowia oraz wybranych aktualnych zagadnień związanych z ochroną zdrowia. Tekst wzbogacony jest licznymi mapami i wykresami, które obrazują wyniki przeprowadzonych badań statystyki publicznej dotyczących systemu opieki zdrowotnej.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

21
gru

Produkt krajowy brutto - rachunki regionalne w latach 2019-2021

Urząd Statystyczny w Katowicach

Analiza terytorialnego zróżnicowania wybranych kategorii makroekonomicznych – produktu krajowego brutto, wartości dodanej brutto oraz dochodów do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych, opracowanych zgodnie z zasadami Europejskiego Systemu Rachunków 2010 (ESA 2010). Opis analityczny zawierający charakterystykę poziomu i dynamiki rozwoju gospodarczego regionów i podregionów oraz zmian w strukturze gospodarki w ujęciu przestrzennym. Analiza wzbogacona mapami i wykresami oraz uzupełniona zestawem definicji podstawowych pojęć stosowanych w rachunkach narodowych i regionalnych. Aneks tabelaryczny dostępny w pliku Excel.
Czytaj dalej
21
gru

Produkt krajowy brutto w regionie śląskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie zawiera charakterystykę poziomu, dynamiki rozwoju oraz zmian w strukturze gospodarki regionu śląskiego w latach 2019-2021 dokonaną na podstawie wybranych kategorii makroekonomicznych – produktu krajowego brutto, wartości dodanej brutto oraz dochodów do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych.
Czytaj dalej
21
gru

Produkt krajowy brutto w województwie wielkopolskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W 2021 r. wartość produktu krajowego brutto wygenerowanego w województwie wielkopolskim wyniosła 259958 mln zł i – licząc w cenach stałych – w stosunku do poprzedniego roku zwiększyła się o 6,6%. Wielkopolskie, z udziałem 9,9%, należy do grupy województw wnoszących największy wkład w tworzenie krajowej wartości PKB.
Czytaj dalej
21
gru

Produkt krajowy brutto w województwie mazowieckim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W 2021 r. wartość wytworzonego w województwie mazowieckim produktu krajowego brutto wyniosła 593 814 mln zł. W porównaniu z 2020 r. była wyższa w cenach bieżących o 10,8%. Wzrost PKB odnotowano we wszystkich podregionach.
Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter