Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

14
gru

Nakłady i wyniki przemysłu - 1-3 kwartał 2023 roku

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów danych - miesięcznych, kwartalnych i rocznych na temat przemysłu, w tym dane o produkcji, obrocie, nowych zamówieniach, zatrudnieniu, przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu brutto, czasie przepracowanym, nakładach inwestycyjnych, aktywach obrotowych, źródłach finansowania majątku.
Czytaj dalej
14
gru

Wyniki finansowe instytucji kultury w okresie styczeń-wrzesień (dane wstępne) 2023 roku

Wyniki finansowe instytucji kultury za trzy kwartały 2023 r. były wyższe w porównaniu z uzyskanymi w analogicznym okresie poprzedniego roku. Przychody ogółem wzrosły w tym czasie o 17,1%, a nakłady inwestycyjne o 20,5%.
Czytaj dalej
14
gru

Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska 2023

Publikacja zawiera informacje o zakresie i formach funkcjonowania ekonomicznych narzędzi i środków w przedsięwzięciach na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, jak również informacje na temat rachunków ekonomicznych środowiska, stanowiących system statystyczny łączący informacje dotyczące gospodarki i środowiska.
Czytaj dalej
14
gru

Dojazdy uczniów do szkół podstawowych i ponadpodstawowych w roku szkolnym 2022/2023

W roku szkolnym 2022/2023 do szkół podstawowych i ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży w Polsce dojeżdżało 958 631 uczniów. Dojeżdżający stanowili 20,0% ogółu uczniów (6,1% uczniów szkół podstawowych oraz 46,0% uczniów szkół ponadpodstawowych).
Czytaj dalej
14
gru

Wyniki finansowe przedsiębiorstw w okresie styczeń-wrzesień 2023 roku

W okresie styczeń-wrzesień 2023 roku przychody ogółem badanych przedsiębiorstw wyniosły 3 974,6 mld zł, a koszty ich uzyskania 3 744,6 mld zł. Wynik finansowy netto ukształtował się na poziomie 190,1 mld zł.
Czytaj dalej
14
gru

Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2023 roku

Analiza wyników badania z obszaru Wskaźniki społeczeństwa informacyjnego, które obejmuje: sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach, sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach sektora finansowego, wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w jednostkach administracji publicznej, wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych (w tym kwestionariusz indywidualny) oraz podstawowe charakterystyki sektora ICT.
Czytaj dalej
14
gru

Ubóstwo w Polsce w latach 2021 i 2022

Niniejsza publikacja zawiera najważniejsze, aktualnie dostępne dane na temat zasięgu i społecznego zróżnicowania ubóstwa i niedostatku w Polsce a także pokazuje sytuację w naszym kraju na tle innych krajów Unii Europejskiej. W przypadku informacji dotyczących państw członkowskich Unii Europejskiej korzystano z bazy danych Eurostatu.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

14
gru

Infrastruktura komunalna w województwie warmińsko-mazurskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Infrastruktura komunalna w województwie warmińsko-mazurskim w 2022 r.
Czytaj dalej
14
gru

Edukacja w województwie wielkopolskim w roku szkolnym 2022/2023

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W roku szkolnym 2022/23 w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych oraz szkołach dla dorosłych w województwie wielkopolskim uczyło się łącznie 505,7 tys. osób, tj. o 3,3% więcej niż przed rokiem. Liczba osób studiujących na wielkopolskich uczelniach (łącznie z filiami) w ciągu roku zmniejszyła się o 0,2%, przy czym w grupie cudzoziemców odnotowano wzrost o 23,3%.
Czytaj dalej
14
gru

Dojazdy uczniów do szkół podstawowych i ponadpodstawowych w roku szkolnym 2022/2023

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W roku szkolnym 2022/2023 do szkół podstawowych i ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży w Polsce dojeżdżało 958 631 uczniów. Dojeżdżający stanowili 20,0% ogółu uczniów (6,1% uczniów szkół podstawowych oraz 46,0% uczniów szkół ponadpodstawowych).
Czytaj dalej
14
gru

Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Analiza wyników badania z obszaru Wskaźniki społeczeństwa informacyjnego, które obejmuje: sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach, sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach sektora finansowego, wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w jednostkach administracji publicznej, wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych (w tym kwestionariusz indywidualny) oraz podstawowe charakterystyki sektora ICT.
Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter