Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

29
lut

Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w IV kwartale 2023 roku

Produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w 4 kwartale 2023 r. zwiększył się realnie o 1,0% rok do roku wobec wzrostu o 2,5% w analogicznym kwartale 2022 r. (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego).
Czytaj dalej
29
lut

Rocznik Statystyczny Przemysłu 2023

Bogaty zestaw statystyk dotyczący przedsiębiorstw przemysłowych: podmioty prowadzące działalność gospodarczą, produkcja sprzedana, wskaźniki cen, produkcja globalna, zużycie pośrednie, wartość dodana brutto, produkcja ważniejszych wyrobów, finanse przedsiębiorstw, zatrudnienie i wydajność pracy, czas pracy i warunki pracy, wynagrodzenia, nakłady inwestycyjne, środki trwałe, handel zagraniczny wyrobami przemysłowymi, gospodarka paliwowo-energetyczna i materiałowa w przemyśle, technika i wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, zagrożenie i ochrona środowiska. Przekroje: województwa, sektory własności, sekcje i działy PKD 2007, podstawowe dane o przemyśle wg grup i niektórych klas PKD 2007; ilość produkcji wyrobów wg PKWiU 2015; wartość produkcji sprzedanej wyrobów wg działów i grup PKWiU 2015; eksport i import wg sekcji i działów PKD 2007, eksport i import wyrobów przemysłowych wg działów PKWiU 2015.
Czytaj dalej
29
lut

Ludność na rynku pracy w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021- wersja uaktualniona

Bieżące wydanie publikacji wynika z aktualizacji danych o poziomie wykształcenia w publikacji „Ludność na rynku pracy w świetle wyników NSP 2021 – wersja uaktualniona” jest wynikiem ustalenia poziomu wykształcenia dla osób, dla których wcześniej nie został on przypisany. W związku z tym możliwe było precyzyjniejsze wyliczenie struktury wykształcenia jak również wskaźników związanych z rynkiem pracy dla znacząco większej grupy osób. Dzięki temu nastąpiła poprawa jakości danych i ustalenie poziomu wykształcenia dla 711,1 tys. osób, które pierwotnie miały nieustalony poziom wykształcenia (ich liczba zmniejszyła się z 1021,9 tys. do 310,8 tys.).
Czytaj dalej
29
lut

Mieszkaniowy zasób gmin w 2023 roku - wyniki wstępne

Według wstępnych danych na koniec 2023 r. liczba obowiązujących umów na najem lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu gminy spadła o 4,3% w porównaniu do 2022 r.
Czytaj dalej
29
lut

Pracujący w gospodarce narodowej w Polsce we wrześniu 2023 r.

Na ostatni dzień września 2023 r. w gospodarce narodowej było 15160,3 tys. pracujących. Średnia wieku i mediana wieku pracujących w gospodarce narodowej były zbliżone. Średnia wieku wyniosła 42,6 roku, mediana wieku 42,0 lata.
Czytaj dalej
29
lut

Pracujący w gospodarce narodowej w Polsce we wrześniu 2023 r. - Tablice

Główny Urząd Statystyczny dzięki wykorzystaniu administracyjnych źródeł danych poszerzył zakres i zwiększył częstotliwość udostępnianych informacji o pracujących w gospodarce narodowej.
Czytaj dalej
29
lut

Wyrównania sezonowe - przeciętne zatrudnienie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie

Wyrównania sezonowe - przeciętne zatrudnienie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

29
lut

Struktura wynagrodzeń w województwie podlaskim w październiku 2022 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Dane przedstawione w opracowaniu pochodzą z reprezentacyjnego badania struktury wynagrodzeń według zawodów za październik 2022 r.
Czytaj dalej
29
lut

Statystyka Białegostoku. Styczeń 2024 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie m. Białegostoku m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, przemysłu, budownictwa i handlu.
Czytaj dalej
29
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w lutym 2024 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, transporcie i gospodarce magazynowej, działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi oraz w informacji i komunikacji.
Czytaj dalej
29
lut

Biuletyn statystyczny województwa podlaskiego - 4 kwartał 2023

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W opracowaniu zaprezentowany został bogaty zestaw informacji charakteryzujący sytuację społeczno-gospodarczą województwa podlaskiego
Czytaj dalej
29
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w styczniu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W opracowaniu zamieszczone zostały podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa podlaskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego.
Czytaj dalej
29
lut

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – luty 2024 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim w lutym 2024 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
29
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - styczeń 2024 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja zawiera liczne mapy i kartogramy. Wybrane informacje zaprezentowano według sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
29
lut

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie pomorskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

W 2022 r. na terenie województwa pomorskiego badaniem objęto 1160 podmiotów z kapitałem zagranicznym, a wartość ulokowanego w nich kapitału zagranicznego wyniosła 8523,9 mln zł, o 17,0% więcej niż przed rokiem. Pod względem liczby pracujących najwięcej kapitału zagranicznego ulokowano w podmiotach zatrudniających 250 osób i więcej (46,6%), natomiast według sekcji – wśród podmiotów działających w przetwórstwie przemysłowym (30,8%).
Czytaj dalej
29
lut

Biuletyn statystyczny województwa pomorskiego - 4 kwartał 2023 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Publikacja zawiera podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa pomorskiego m.in. z zakresu ludności, rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu, turystyki, podmiotów gospodarki narodowej, bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
29
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w styczniu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
29
lut

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie POMORSKIM – luty 2024 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżące i prognozy produkcji, oceny sytuacji finansowej podmiotów oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej.
Czytaj dalej
29
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w styczniu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa śląskiego m.in. z zakresu: rynku pracy, podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, mieszkań, handlu, cen. Całość poprzedzają zestawione podstawowe tendencje. Uzupełnienie stanowi graficzna postać prezentacji w postaci map i wykresów.
Czytaj dalej
29
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim - luty 2024 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, transporcie i gospodarce magazynowej, działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi oraz w informacji i komunikacji. Wyniki publikowane na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego. Opracowanie zawiera m.in. diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżącej i prognozowanej produkcji, oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej.
Czytaj dalej
29
lut

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM – Luty 2024 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, transporcie i gospodarce magazynowej, działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi oraz w informacji i komunikacji.
Czytaj dalej
29
lut

Biuletyn statystyczny województwa świętokrzyskiego - 4 kwartał 2023

Urząd Statystyczny w Kielcach

Podstawowe statystyczne informacje wynikowe charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa, m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw i inwestycji, rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu.
Czytaj dalej
29
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego - styczeń 2024

Urząd Statystyczny w Kielcach

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego dotyczące m.in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
29
lut
29
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (styczeń 2024 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

Opracowanie sygnalne prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa łódzkiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego w styczniu 2024 r.
Czytaj dalej
29
lut

Koniunktura gospodarcza w lutym 2024 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Koniunktura gospodarcza w lutym 2024 r. - opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
29
lut

Biuletyn Statystyczny Województwa Łódzkiego - czwarty kwartał 2023 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Publikacja zawiera podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa łódzkiego m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu.
Czytaj dalej
29
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w lutym 2024 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w lutym 2024 r.
Czytaj dalej
29
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w styczniu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w styczniu 2024 r.
Czytaj dalej
29
lut

Biuletyn statystyczny województwa warmińsko-mazurskiego - 4 kwartał 2023 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Biuletyn statystyczny województwa warmińsko-mazurskiego - 4 kwartał 2023 r.
Czytaj dalej
29
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - styczeń 2024

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa opolskiego.
Czytaj dalej
29
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim – luty 2024 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

W lutym br. w większości badanych obszarów gospodarki oceny koniunktury formułowane przez przedsiębiorców są negatywne, zazwyczaj lepsze niż w ubiegłym miesiącu.
Czytaj dalej
29
lut

Biuletyn statystyczny województwa opolskiego – 4 kwartał 2023

Urząd Statystyczny w Opolu

Publikacja zawiera podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa opolskiego m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, podmiotów gospodarki narodowej, cen, finansów, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego. Zamieszczone dane prezentowane są w okresach miesięcznych, kwartalnych, rocznych i w okresach narastających.
Czytaj dalej
29
lut

Statystyka Opola - styczeń 2024

Urząd Statystyczny w Opolu

Statystyka Opola
Czytaj dalej
29
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - styczeń 2024 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych wykresów i kartogramów.
Czytaj dalej
29
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w lutym 2024 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W lutym br. w większości badanych obszarów gospodarki oceny koniunktury formułowane przez przedsiębiorców są negatywne, zazwyczaj bardziej optymistyczne niż przed miesiącem. Mimo utrzymanych niekorzystnych ocen, największą poprawę opinii odnośnie sytuacji gospodarczej zaobserwowano w sekcji zakwaterowanie i gastronomia – wzrost wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury o 4,4 w skali miesiąca. Wyższe niż w ubiegłym miesiącu wartości wskaźnika zanotowano także u jednostek zajmujących się przetwórstwem przemysłowym oraz handlem hurtowym. Największy spadek wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury zaobserwowano w sekcji transport i gospodarka magazynowa, o 5,9 w skali miesiąca. Wśród tych jednostek oceny koniunktury są optymistyczne. Również przedsiębiorcy prowadzący handel detaliczny formułują opinie pozytywne, choć na poziomie niższym niż w ubiegłym miesiącu.
Czytaj dalej
29
lut

Biuletyn statystyczny województwa wielkopolskiego - 4 kwartał 2023

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa, m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów, rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu.
Czytaj dalej
29
lut

Statystyka Poznania - styczeń 2024 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Statystyka Poznania - styczeń 2024 r.
Czytaj dalej
29
lut

Biuletyn Statystyczny Województwa Podkarpackiego 4 kwartał 2023 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu
Czytaj dalej
29
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego w styczniu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
29
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim w lutym 2024 r. - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Raport przestawia ogólny klimat koniunktury w poszczególnych sekcjach działalności gospodarczej w województwie. Opracowanie zawiera diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżące i prognozy produkcji, oceny sytuacji finansowej podmiotów oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Raport opracowuje Departament Przedsiębiorstw GUS.
Czytaj dalej
29
lut

Biuletyn statystyczny województwa zachodniopomorskiego - 4 kwartał 2023

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu i gospodarki morskiej.Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje i działy PKD 2007, wybrane wyroby wg PKWiU, grupy COICOP.
Czytaj dalej
29
lut

Statystyka Szczecina - styczeń 2024 - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Od stycznia 2023 r. Statystyka Szczecina prezentowana jest w formie interaktywnej. Nowa odsłona informacji zapewnia znany do tej pory układ obszarów tematycznych, umożliwia pobieranie raportów w formie PDF, tablic w formacie Excel, a także otwiera nowe możliwości polegające na dostosowywaniu zakresu tekstu do potrzeb użytkowników
Czytaj dalej
29
lut

Rocznik Statystyczny Szczecina 2023

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Czytaj dalej
29
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego - styczeń 2024 - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Publikacja ukazuje się z miesięczną częstotliwością i zapewnia dostęp do najbardziej aktualnych informacji statystycznych dotyczących procesów zachodzących na terenie województwa zachodniopomorskiego z zakresu m. in. rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu, cen oraz działalności portów morskich. Zawarty w opracowaniu syntetyczny komentarz analityczny oraz graficzna forma prezentacji danych ułatwiają właściwą interpretację opisywanych zjawisk. Dla pełniejszego zobrazowania przedstawianych zagadnień wybrane dane prezentowane są według sekcji PKD, sektorów i form własności, powiatów oraz w odniesieniu do wartości ogólnopolskich.
Czytaj dalej
29
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Luty 2024 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W lutym br. w większości badanych obszarów gospodarki oceny koniunktury formułowane przez przedsiębiorców są pozytywne. Najlepsze nastroje gospodarcze panują wśród jednostek prowadzących działalność w zakresie informacji i komunikacji. Największą poprawę opinii zaobserwowano w gronie podmiotów zajmujących się zakwaterowaniem i gastronomią – wzrost wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury o 3,1 w porównaniu ze styczniem br. Zauważalne pogorszenie opinii odnośnie sytuacji gospodarczej zanotowano w sekcji transport i gospodarka magazynowa (spadek wartości wskaźnika w skali miesiąca o 2,4). Wśród tych jednostek oceny koniunktury są negatywne. Również podmioty zajmujące się budownictwem oraz handlem detalicznym formułują opinie pesymistyczne, choć na poziomie zbliżonym do tego ze stycznia br.
Czytaj dalej
29
lut

Bezrobocie rejestrowane w Radomiu w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W końcu grudnia 2023 r. w Radomiu liczba zarejestrowanych bezrobotnych była mniejsza niż rok wcześniej, a stopa bezrobocia nie zmieniła się w skali roku. Wśród bezrobotnych przeważali mężczyźni (53,0%). Najliczniejszą grupę stanowiły osoby pozostające bez pracy 3 miesiące i mniej (25,5%). Bezrobotnych z wyższym wykształceniem było 18,4%.
Czytaj dalej
29
lut

Bezrobocie rejestrowane w Ostrołęce w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W końcu grudnia 2023 r. w Ostrołęce zanotowano spadek w ujęciu rocznym liczby zarejestrowanych bezrobotnych i stopy bezrobocia. Ponad 50% ogółu bezrobotnych stanowiły kobiety. Wśród zarejestrowanych bezrobotnych według grup wieku najliczniejszą grupą były osoby w wieku 35–44 lata (tj. blisko 28%).
Czytaj dalej
29
lut

Bezrobocie rejestrowane w Płocku w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W końcu grudnia 2023 r. w Płocku zaobserwowano w skali roku spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych i stopy bezrobocia. Większość (blisko 60%) ogółu bezrobotnych stanowiły kobiety. Wśród zarejestrowanych bezrobotnych według grup wieku najliczniejszą grupą były osoby w wieku 35–44 lata (ponad 27%).
Czytaj dalej
29
lut

Bezrobocie rejestrowane w Siedlcach w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W końcu grudnia 2023 r. w Siedlcach zarejestrowanych było mniej bezrobotnych niż rok wcześniej, mniejsza była także stopa bezrobocia. Kobiety stanowiły 51,1% ogółu bezrobotnych. Najwięcej było osób pozostających bez pracy powyżej 24 miesięcy (31,2%). Odsetek osób z wyższym wykształceniem wyniósł 22,0%.
Czytaj dalej
29
lut

Statystyka Warszawy. Styczeń 2024 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie m.st. Warszawy m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, przemysłu i budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się atrakcyjną formą graficzną w postaci kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według wybranych sekcji w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
29
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Styczeń 2024 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące w województwie mazowieckim m.in. z zakresu rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci map i kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i wybranych sekcji oraz powiatów.
Czytaj dalej
29
lut

Biuletyn Statystyczny Województwa Mazowieckiego. 4 kwartał 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Publikacja zawiera podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa mazowieckiego, m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, podmiotów gospodarki narodowej, cen, finansów, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego na poziomie województwa, podregionów, powiatów oraz w podziale na sekcje i działy PKD. Zamieszczone dane prezentowane są w okresach miesięcznych, kwartalnych, rocznych i w okresach narastających. Informacje statystyczne uzupełnione są podstawowymi danymi dla całego kraju i poszczególnych województw oraz wybranymi wskaźnikami ogólnopolskimi.
Czytaj dalej
29
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w styczniu 2024 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego.
Czytaj dalej
29
lut

Koniunktura gospodarcza w lutym 2024 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej
29
lut

Statystyka Wrocławia. Styczeń 2024

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej
29
lut

Biuletyn statystyczny województwa dolnośląskiego w 4 kwartale 2023 r

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

sach miesięcznych, kwartalnych, rocznych i w okresach narastających. Informacje statystyczne uzupełnione są podstawowymi danymi dla całego kraju i poszczególnych województw oraz wybranymi wskaźnikami ogólnopolskimi.
Czytaj dalej
29
lut

Sytuacja społeczno-gospodarcza Wrocławia w czwartym kwartale 2023 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacja zawiera dane dotyczące Wrocławia ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk, takich jak: sytuacja na rynku pracy, warunki życia ludności, działalność gospodarcza, finanse przedsiębiorstw oraz bezpieczeństwo publiczne. Publikacja prezentuje ponadto dane dla Wrocławia w ujęciu umożliwiającym ich porównanie z danymi dla województwa oraz w odniesieniu do wybranych miast Polski.
Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter