Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

1
marz

Utrudnienia w prowadzeniu działalności transgranicznej na jednolitym rynku UE w sektorze usług

Główny Urząd Statystyczny we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów przeprowadził w dniach od 1 do 10 lutego br. badanie dotyczące utrudnień w prowadzeniu działalności transgranicznej na rynku Unii Europejskiej w sektorze usług. Wyniki tego badania znajdą Państwo w poniższym opracowaniu.
Czytaj dalej
11
marz

Popyt na pracę w 4 kwartale 2023 roku

11
marz

Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - luty 2024

11
marz

Budownictwo w 1-4 kwartale 2023 roku

11
marz

Wskaźniki cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej za czwarty kwartał 2023 roku

11
marz

Jak korzystamy z Internetu? (dla rodzin biorących udział w badaniu) 2023

14
marz

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w styczniu 2024 roku

14
marz

Wyniki finansowe instytucji kultury w 1-4 kwartale 2023 roku (dane wstępne)

14
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, 2023 r.

15
marz

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu i lutym 2024 roku

20
marz

Koniunktura konsumencka - marzec 2024 roku

20
marz

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2024 roku

20
marz

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w lutym 2024 roku

20
marz

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w lutym 2024 roku

20
marz

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w lutym 2024 roku

20
marz

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2024 roku

20
marz

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lutym 2024 roku

21
marz

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-luty 2024 roku

21
marz

Dynamika sprzedaży detalicznej w lutym 2024 roku

21
marz

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w lutym 2024 roku

22
marz

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - marzec 2024 roku

22
marz

Ceny produktów rolnych w lutym 2024 roku

22
marz

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (styczeń 2024 r.)

25
marz

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie 1-4 kwartał 2023 roku

25
marz

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 4 kwartale 2023 roku

25
marz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2023 r.

25
marz

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w lutym 2024 r.

25
marz

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w lutym 2024 roku

25
marz

Biuletyn Statystyczny Nr 2/2024

26
marz

Komunikat w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn

26
marz

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2024 (marzec 2024)

28
marz

Przemysły kultury i kreatywne w 2022 roku

28
marz

Pracujący w gospodarce narodowej w Polsce w październiku 2023 r.

28
marz

Działalność przedsiębiorstw posiadających jednostki zagraniczne w 2022 roku

28
marz

Pracujący w gospodarce narodowej w Polsce w październiku 2023 r. - Tablice

28
marz

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2023 roku

28
marz

Infografika - Pracujący w gospodarce narodowej w październiku 2023 r.

28
marz

Nauka i technika w 2022 roku

28
marz

Bezrobocie rejestrowane 1-4 kwartał 2023 roku

28
marz

Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług w 2020 roku

28
marz

Informator o badaniach i opracowaniach dotyczących obszarów transgranicznych

29
marz

Koniunktura w gospodarstwach rolnych w drugim półroczu 2023 roku

29
marz

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2024 roku

29
marz

Obszary wiejskie w Polsce w 2022 roku

Publikacje urzędów statystycznych

4
marz

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie lubuskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

5
marz

Przegląd Statystyczny Warszawy. 4 kwartał 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

6
marz

Biuletyn statystyczny Poznania (4 kwartał 2023)

Urząd Statystyczny w Poznaniu

7
marz

Międzynarodowy Dzień Kobiet, Dzień Mężczyzn - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

11
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego za styczeń 2024 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

14
marz

Bezrobocie rejestrowane w województwie świętokrzyskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

14
marz

Bezrobocie rejestrowane w województwie wielkopolskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

18
marz

Struktura wynagrodzeń według zawodów w województwie śląskim w październiku 2022 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

18
marz

Działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorstw w województwie wielkopolskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

18
marz

Cudzoziemcy na mazowieckim rynku pracy w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

18
marz

Statystyka gmin i powiatów województwa mazowieckiego w latach 2015 i 2022

Urząd Statystyczny w Warszawie

21
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie świętokrzyskim, 2023

Urząd Statystyczny w Kielcach

21
marz

Bezrobocie rejestrowane w województwie opolskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

25
marz

NSP 2021. Ludność na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w świetle wyników NSP 2021

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

25
marz

NSP 2021 Ludność na rynku pracy w województwie pomorskim w świetle wyników NSP 2021

Urząd Statystyczny w Gdańsku

25
marz

Ludność na rynku pracy w województwie świętokrzyskim w świetle wyników NSP 2021

Urząd Statystyczny w Kielcach

25
marz

Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2023 r. - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

25
marz

Ludność na rynku pracy w województwie mazowieckim w świetle wyników NSP 2021

Urząd Statystyczny w Warszawie

25
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w Rejestrze REGON w województwie lubuskim, 2023 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

26
marz

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Ludność na rynku pracy w województwie warmińsko-mazurskim w świetle wyników NSP 2021

Urząd Statystyczny w Olsztynie

26
marz

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Ludność na rynku pracy w województwie opolskim w świetle wyników NSP 2021

Urząd Statystyczny w Opolu

26
marz

Ludność na rynku pracy w województwie lubuskim w świetle wyników NSP 2021

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

26
marz

Wynagrodzenia w województwie dolnośląskim w październiku 2022 r. na podstawie reprezentacyjnego badania struktury wynagrodzeń według zawodów

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

26
marz

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Ludność na rynku pracy w województwie dolnośląskim w świetle wyników NSP 2021

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

27
marz

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w lutym 2024 r. - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
marz

Statystyka Białegostoku. Luty 2024 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podlaskim w 4 kwartale 2023 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w lutym 2024 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie podlaskim, 2023

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - luty 2024 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

28
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie kujawsko-pomorskim w czwartym kwartale 2023 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

28
marz

Bezrobocie rejestrowane w województwie kujawsko-pomorskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w lutym 2024 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze Regon w województwie pomorskim, 2023 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim 4 kwartał 2023 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w lutym 2024 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

28
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim 2023 (4 kwartał 2023)

Urząd Statystyczny w Katowicach

28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego - luty 2024

Urząd Statystyczny w Kielcach

28
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie świętokrzyskim w 4 kwartale 2023 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

28
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie małopolskim, 2023 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

28
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie małopolskim - 4 kwartał 2024 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (luty 2024 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

28
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie łódzkim (4 kwartał 2023 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w lutym 2024 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

28
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w 4 kwartale 2023 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

28
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie warmińsko-mazurskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

28
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie opolskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

28
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie opolskim – 4 kwartał 2023 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - luty 2024

Urząd Statystyczny w Opolu

28
marz

Osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy w województwie opolskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

28
marz

Statystyka Opola - luty 2024

Urząd Statystyczny w Opolu

28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - luty 2024 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim w 4 kwartale 2023 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
marz

Zwierzęta gospodarskie w województwie wielkopolskim w grudniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
marz

Struktura wynagrodzeń według zawodów w województwie wielkopolskim w październiku 2022 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
marz

Statystyka Poznania - luty 2024 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podkarpackim w 4 kwartale 2023 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego w lutym 2024 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

28
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie zachodniopomorskim w 4 kwartale 2023 r. - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

28
marz

Statystyka Szczecina - luty 2024 - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego - luty 2024 - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

28
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie mazowieckim w 4 kwartale 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Luty 2024 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
marz

Statystyka Warszawy. Luty 2024 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
marz

Działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim - 4 kwartał 2023 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
marz

INFORMACJA PRASOWA - Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w lutym 2024 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w lutym 2024 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie dolnośląskim w czwartym kwartale 2023 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w lutym 2024 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

28
marz

Działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorstw w województwie dolnośląskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

28
marz

Statystyka Wrocławia. Luty 2024

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w marcu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
marz

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – marzec 2024 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

29
marz

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie POMORSKIM – marzec 2024 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim - marzec 2024 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

29
marz

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM – Marzec 2024 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

29
marz

Sytuacja społeczno-gospodarcza Łodzi za cztery kwartały 2023 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
marz

Koniunktura gospodarcza w marcu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w marcu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
marz

Obszary wiejskie w Polsce w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim – marzec 2024 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

29
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w marcu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie podkarpackim. Marzec 2024 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

29
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim w marcu 2024 r. - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

29
marz

Dojazdy do pracy w województwie mazowieckim w świetle wyników NSP 2021

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w marcu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w marcu 2024 r. - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
marz

Ceny - koszyk wielkanocny - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
marz

Koniunktura gospodarcza w marcu 2024 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter