Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

15
lut

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-grudzień 2023 roku

Obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu - grudniu 2023 roku (według danych tymczasowych) wyniosły w cenach bieżących 1 604,1 mld PLN w eksporcie oraz 1 555,4 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 48,6 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie 2022 roku wyniosło minus 93,2 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku eksport spadł o 0,9%, a import o 9,1%.
Czytaj dalej
15
lut

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2024 roku (dane wstępne)

Według wstępnych danych w styczniu 2024 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 3,9% w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,4%.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

15
lut

Działalność podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie łódzkim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

W 2022 r. na terenie województwa łódzkiego badana zbiorowość podmiotów z kapitałem zagranicznym liczyła 902 jednostki.
Czytaj dalej
15
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie warmińsko-mazurskim. Stan na koniec 2023 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie warmińsko-mazurskim. Stan na koniec 2023 r.
Czytaj dalej
15
lut

Województwo wielkopolskie 2023

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Folder zestawia podstawowe charakterystyki społeczno-gospodarcze opisujące województwo wielkopolskie. Ukazuje udział tego regionu w wielkościach ogólnopolskich, prezentuje go na tle Unii Europejskiej oraz określa jego pozycję wśród pozostałych regionów.
Czytaj dalej
15
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie zachodniopomorskim. Stan na koniec 2023 r. - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Według stanu na koniec 2023 r. w rejestrze REGON odnotowano 250 187 podmiotów gospodarki narodowej (bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie), tj. o 4 919 więcej niż przed rokiem. Niemal co trzeci podmiot miał swoją siedzibę w m. Szczecin. Blisko trzy czwarte jednostek w rejestrze stanowiły osoby fizyczne. Najczęściej podmioty prowadziły działalność związaną z handlem; naprawą pojazdów samochodowych oraz budownictwem.
Czytaj dalej
15
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie mazowieckim. Stan na koniec 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W końcu 2023 r. zarejestrowanych było 1011413 podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 4,4% więcej niż przed rokiem. Ponad połowa jednostek (54,7%) miała swoją siedzibę w m.st. Warszawie. Najwięcej podmiotów (19,5%) deklarowało prowadzenie działalności w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych, jednak największy wzrost liczby podmiotów w stosunku do 2022 r. nastąpił w sekcji informacja i komunikacja (o 11,4%).
Czytaj dalej
15
lut

Pracujący, zatrudnieni i bezrobotni w województwie dolnośląskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Urząd Statystyczny we Wrocławiu przedstawia Państwu publikację „Pracujący, zatrudnieni i bezrobotni w województwie dolnośląskim w 2022 r.”, w której zaprezentowane zostały szczegółowe informacje o najważniejszych aspektach rynku pracy. W opracowaniu zawarto informacje dotyczące aktywności ekonomicznej ludności, popytu na pracę, pracujących, bezrobocia rejestrowanego czy warunków pracy. Publikacja ukazuje się w serii „Analizy statystyczne” i oprócz danych liczbowych, zawiera także komentarze analityczne opisujące zachodzące procesy.
Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter