Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

6
lut

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician nr 1/2023

31 stycznia 2023 r. ukazał się nr 1/2023 „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”. Zapraszamy na stronę https://ws.stat.gov.pl/Issue/2023/1.
Czytaj dalej
9
lut

Rejestracje i upadłości przedsiębiorstw w IV kwartale 2022 roku

9
lut

Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2022 roku

9
lut

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2022 roku

9
lut

Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2022 roku

9
lut

Komunikat w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2022 roku w stosunku do 2021 roku

9
lut

Komunikat w sprawie kwoty bazowej w 2022 roku

10
lut

Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - styczeń 2023

14
lut

Szybki szacunek produktu krajowego brutto za IV kwartał 2022 roku

15
lut

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-grudzień 2022 roku

15
lut

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2023 roku (dane wstępne)

17
lut

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2022 r. i w drugim półroczu 2022 r.

20
lut

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2023 roku

20
lut

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu 2023 roku

20
lut

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu 2023 roku

20
lut

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2023 roku

20
lut

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2023 roku

20
lut

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2023 roku

20
lut

Komunikat w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w czwartym kwartale 2022 roku

21
lut

Budownictwo mieszkaniowe w styczniu 2023 roku

21
lut

Dynamika sprzedaży detalicznej w styczniu 2023 roku

21
lut

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2023 roku

22
lut

Koniunktura konsumencka - luty 2023 roku

22
lut

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - luty 2023 roku

22
lut

Ceny produktów rolnych w styczniu 2023 roku

22
lut

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (grudzień 2022 r.)

23
lut

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w styczniu 2023 r.

23
lut

Biuletyn Statystyczny Nr 1/2023

23
lut

Pracujący, bezrobotni i bierni zawodowo (wyniki wstępne BAEL) - IV kwartał 2022 roku

23
lut

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w styczniu 2023 roku

24
lut

Komunikat w sprawie ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za czwarty kwartał 2022 r.

24
lut

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2023 (luty 2023)

27
lut

Obwieszczenie w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za czwarty kwartał 2022 r.

28
lut

Rewitalizacja w gminach w 2021 r.

28
lut

Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w IV kwartale 2022 roku

28
lut

Turystyka w Unii Europejskiej - dane za 2021 rok

28
lut

Mieszkaniowy zasób gmin w 2022 r. – wyniki wstępne

28
lut

Rocznik Statystyczny Przemysłu 2022

28
lut

Transport drogowy w Polsce w latach 2020 i 2021

Publikacje urzędów statystycznych

3
lut

Światowy Dzień Walki z Rakiem - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
9
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego za grudzień 2022 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

13
lut

Walentynki - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

14
lut

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej wybranych miast - regionalnych biegunów wzrostu województwa podkarpackiego oraz Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w okresie styczeń-grudzień 2022 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

15
lut

Sytuacja demograficzna województwa pomorskiego – dane bilansowe po NSP 2021

Urząd Statystyczny w Gdańsku

15
lut

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie małopolskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

15
lut

Działalność podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie łódzkim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

15
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie warmińsko-mazurskim. Stan na koniec 2022 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

15
lut

Województwo wielkopolskie 2022

Urząd Statystyczny w Poznaniu

15
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze Regon w województwie wielkopolskim. Stan na koniec 2022

Urząd Statystyczny w Poznaniu

15
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie podkarpackim. Stan na koniec 2022 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

15
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie mazowieckim. Stan na koniec 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

15
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie dolnośląskim. Stan na koniec 2022 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

16
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie zachodniopomorskim. Stan na koniec 2022 r. - informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

20
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie śląskim. Stan na koniec 2022 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

21
lut

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie wielkopolskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

23
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie małopolskim. Stan na koniec 2022 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

24
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie łódzkim. Stan na koniec 2022 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

27
lut

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w styczniu 2023 - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

27
lut

Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie dolnośląskim w grudniu 2022 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

28
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w lutym 2023 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w styczniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - styczeń 2023 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

28
lut

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – luty 2023 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

28
lut

Bezrobocie rejestrowane w województwie pomorskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
lut

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie pomorskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w styczniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
lut

Koniunktura gospodarcza w lutym 2023 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w styczniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

28
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim - luty 2023 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

28
lut

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM – Luty 2023 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego - styczeń 2023

Urząd Statystyczny w Kielcach

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego w styczniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

28
lut

Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa małopolskiego - styczeń 2023 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (styczeń 2023 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

28
lut

Koniunktura gospodarcza w lutym 2023 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

28
lut

Działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorstw w województwie łódzkim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w styczniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

28
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w lutym 2023 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

28
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim – luty 2023 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - styczeń 2023

Urząd Statystyczny w Opolu

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - styczeń 2023 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w lutym 2023 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
lut

Turystyka w Unii Europejskiej - dane za 2021 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego w styczniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

28
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie podkarpackim. Luty 2023 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

28
lut

Transport drogowy w Polsce w latach 2020-2021

Urząd Statystyczny w Szczecinie

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego - styczeń 2023

Urząd Statystyczny w Szczecinie

28
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim w lutym 2023 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Styczeń 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
lut

Statystyka Warszawy. Styczeń 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w lutym 2023 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w styczniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
lut

INFORMACJA PRASOWA - Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w styczniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w lutym 2023 r. - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
lut

Euroregion Nysa w 2021 r. - wybrane informacje statystyczne

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w styczniu 2023 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

28
lut

Koniunktura gospodarcza w lutym 2023 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter