Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

28
maj

Wykorzystanie turystycznej bazy noclegowej w Polsce w lutym i marcu 2021 r.

W lutym 2021 r. z turystycznych obiektów noclegowych skorzystało 697,4 tys. turystów, którym udzielono 1,6 mln noclegów.
Czytaj dalej
28
maj

Wiosenna ocena stanu upraw rolnych i ogrodniczych w 2021 roku

Wstępnie szacuje się, że w bieżącym roku powierzchnia zasiewów zbóż ozimych jest mniejsza od ubiegłorocznej (po uwzględnieniu powierzchni zaoranej w wyniku uszkodzeń zimowych) i wynosi ponad 4,2 mln ha (zmniejszenie o ok. 5,0%). Według wstępnych szacunków przewiduje się zmniejszenie powierzchni uprawy rzepaku i rzepiku ogółem o około 10,3%. Straty zimowe i wiosenne w powierzchni zasiewów zbóż ozimych były niewielkie i wynosiły: pszenżyta ozimego ok. 0,5%, jęczmienia ozimego ok. 0,4%, żyta i mieszanek zbożowych po ok. 0,2%, pszenicy ozimej ok. 0,1%.
Czytaj dalej
28
maj

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2020 r.

Wskaźnik cen towarowej produkcji rolniczej w 2020 r. w stosunku do 2019 r. wyniósł 97,9 (spadek cen o 2,1 %).
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

28
maj

Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w maju 2021 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w maju br. oceniają koniunkturę negatywnie. Najbardziej pesymistyczne oceny formułowane są przez prowadzących działalność w zakresie transportu i gospodarki magazynowej, najbardziej pozytywne – przez firmy z sekcji przetwórstwo przemysłowe
Czytaj dalej
28
maj

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – maj 2021 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim w maju 2021 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
28
maj

Koniunktura gospodarcza w maju 2021 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w maju br. oceniają koniunkturę pozytywnie. Wyjątkiem jest sekcja handel detaliczny oraz transport i gospodarka magazynowa, gdzie oceny są negatywne. Składowa „prognostyczna” poprawiła się w większości obszarów.
Czytaj dalej
28
maj

Województwo Śląskie w liczbach 2021

Urząd Statystyczny w Katowicach

Folder „Województwo śląskie w liczbach 2021” prezentuje szeroki zestaw danych statystycznych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą województwa w latach 2017–2020. Przedstawione informacje opisują warunki i poziom życia mieszkańców oraz sytuację ekonomiczną województwa. Wybrane przekroje tematyczne zaprezentowano na poziomie podregionów oraz na tle kraju i innych województw.
Czytaj dalej
28
maj

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim - maj 2021 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, informacji i komunikacji, transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego.
Czytaj dalej
28
maj

Koniunktura gospodarcza województwa świętokrzyskiego w maju 2021 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM, aneks dotyczący wpływu pandemii na koniunkturę – maj 2021 r.
Czytaj dalej
28
maj

Koniunktura gospodarcza w maju 2021 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Koniunktura gospodarcza w maju 2021 r. - opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
28
maj

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w maju 2021 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w maju 2021 r.
Czytaj dalej
28
maj

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - maj 2021 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w maju br. oceniają koniunkturę lepiej niż w kwietniu br. Wyjątkiem jest sekcja zakwaterowanie i gastronomia, gdzie oceny spadły oraz informacja i komunikacja, gdzie oceny są takie same jak przed miesiącem. W większości obszarów oceny bieżące („diagnozy”) oraz oczekiwania („prognozy”) poprawiły się.
Czytaj dalej
28
maj

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w maju 2021 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w maju br. oceniają koniunkturę pozytywnie. Jedynie w sekcji budownictwo wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury jest ujemny. W większości obszarów oceny bieżące („diagnozy”) oraz oczekiwania („prognozy”) poprawiły się lub są podobne jak przed miesiącem. Do badania za bieżący miesiąc – odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 maja – dołączono moduł pytań diagnozujący wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą (wyniki w Aneksie).
Czytaj dalej
28
maj

Stan i ruch naturalny ludności w województwie mazowieckim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Rok 2020 w województwie mazowieckim był kolejnym, w którym odnotowano wzrost liczby ludności. W wyniku dodatniego salda migracji stałej liczba mieszkańców województwa zwiększyła się o 12,2 tys. osób. Drugim czynnikiem wpływającym na stan ludności jest przyrost naturalny, który w 2020 r. był ujemny — zarejestrowano o 10,8 tys. więcej zgonów niż urodzeń żywych.
Czytaj dalej
28
maj

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Maj 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

We wszystkich badanych obszarach przedsiębiorcy w maju br. oceniają koniunkturę lepiej lub podobnie jak w kwietniu br. Największy wzrost ocen w tym zakresie odnotowano w sekcji zakwaterowanie i gastronomia. We wszystkich obszarach oceny bieżące („diagnozy”) oraz oczekiwania („prognozy”) poprawiły się lub są podobne jak przed miesiącem.
Czytaj dalej
28
maj

Koniunktura gospodarcza w maju 2021 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

28
maj

Charakterystyka przyjazdów turystów zagranicznych i odwiedzających jednodniowych do Polski w 2020 r.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Charakterystyka przyjeżdżających turystów zagranicznych korzystających z co najmniej jednego noclegu w Polsce według: kraju stałego zamieszkania, głównego celu przyjazdu, długości pobytu, formy organizacyjnej, rodzaju bazy noclegowej wykorzystywanej w Polsce, środka transportu oraz płci, wieku i odwiedzanych województw (dane roczne). Wydatki poniesione w Polsce według rodzaju i kraju stałego zamieszkania przyjeżdżających, wydatki w związku z podróżą poniesione w miejscu zamieszkania. Charakterystyka odwiedzających jednodniowych według kraju stałego zamieszkania; wydatki poniesione w Polsce według kraju stałego zamieszkania, struktura wydatków według rodzaju
28
maj

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2020 r.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski według: cech społeczno-demograficznych respondentów, celów podróży, kierunków wyjazdów (w kraju i za granicą), czasu trwania, rodzaju wykorzystywanej bazy noclegowej, środków transportu, korzystania z usług organizatora oraz wysokości i rodzaju poniesionych wydatków.
Do góry

Newsletter