Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

6
maj

Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne w 2020 roku

7
maj

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2020 roku

11
maj

Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - kwiecień 2021

11
maj

Działalność galerii sztuki w 2020 roku

11
maj

Działalność muzeów w 2020 roku

11
maj

Działalność teatrów i instytucji muzycznych w 2020 roku

12
maj

Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2021 roku

13
maj

Piecza zastępcza w 2020 roku

13
maj

Rejestracje i upadłości podmiotów gospodarczych w I kwartale 2021 roku

13
maj

Komunikat w sprawie wskaźnika rocznej waloryzacji równy średniorocznej dynamice wartości produktu krajowego brutto w cenach bieżących za okres ostatnich 5 lat poprzedzających termin waloryzacji

13
maj

Obwieszczenie w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2020 r.

14
maj

Szybki szacunek produktu krajowego brutto za I kwartał 2021 roku

14
maj

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2021 roku

14
maj

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2021 roku

17
maj

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-marzec 2021 roku

18
maj

Transport drogowy w Polsce w latach 2018-2019

18
maj

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych I-XII 2020

20
maj

Koniunktura konsumencka - maj 2021 roku

20
maj

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2021 roku

20
maj

Ceny produktów rolnych w kwietniu 2021 roku

20
maj

Przewozy ładunków i pasażerów w 2020 roku

20
maj

Kinematografia w 2020 roku

20
maj

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2021 roku

20
maj

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w kwietniu 2021 roku

20
maj

Komunikat w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 2021 r.

20
maj

Komunikat w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w pierwszym kwartale 2021 roku

21
maj

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - maj 2021 roku

21
maj

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-kwiecień 2021 roku

21
maj

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w kwietniu 2021 roku

21
maj

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w kwietniu 2021 roku

21
maj

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w kwietniu 2021 roku

24
maj

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie styczeń-marzec 2021 roku

24
maj

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w kwietniu 2021 roku

24
maj

Dynamika sprzedaży detalicznej w kwietniu 2021 roku

24
maj

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (marzec 2021 r.)

25
maj

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w jednostkach administracji publicznej w 2020 roku

25
maj

Imprezy masowe w 2020 roku

25
maj

Rynek dzieł sztuki i antyków w 2020 roku

25
maj

Zakłady stacjonarne pomocy społecznej w 2020 roku

25
maj

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2021 (maj 2021)

26
maj

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w kwietniu 2021 r.

26
maj

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w kwietniu 2021 roku

26
maj

Biuletyn Statystyczny Nr 4/2021

27
maj

Żłobki i kluby dziecięce w 2020 roku

27
maj

Obwieszczenie w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za pierwszy kwartał 2021 r.

28
maj

Wiosenna ocena stanu upraw rolnych i ogrodniczych w 2021 roku

28
maj

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2020 r.

31
maj

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych według województw w pierwszym kwartale 2021 roku

31
maj

Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w I kwartale 2021 roku

31
maj

Sytuacja gospodarstw domowych w 2020 r. w świetle badania budżetów gospodarstw domowych

31
maj

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej na obszarach przygranicznych na terenie Polski w latach 2019-2020

31
maj

Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto w latach 2016-2020

31
maj

Skup i ceny produktów rolnych w 2020 roku

31
maj

Polska w liczbach 2021

Publikacje urzędów statystycznych

11
maj

Turystyka w województwie opolskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

14
maj

Stan i ruch naturalny ludności w województwie małopolskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

14
maj

Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

18
maj

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych w województwie małopolskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

18
maj

Turystyka w województwie warmińsko-mazurskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

18
maj

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach w województwie wielkopolskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

18
maj

Turystyka w województwie mazowieckim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

18
maj

Żłobki i kluby dziecięce w województwie mazowieckim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

20
maj

Turystyka w województwie podlaskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

20
maj

Turystyka w województwie łódzkim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

20
maj

Turystyka w województwie wielkopolskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

20
maj

Turystyka w województwie dolnośląskim
w 2020 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

24
maj

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego 2021

Urząd Statystyczny w Białymstoku

24
maj

Raport o sytuacji społeczno- -gospodarczej województwa pomorskiego 2021

Urząd Statystyczny w Gdańsku

24
maj

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego 2021

Urząd Statystyczny w Katowicach

24
maj

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego 2021

Urząd Statystyczny w Kielcach

24
maj

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego 2021

Urząd Statystyczny w Krakowie

24
maj

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego 2021

Urząd Statystyczny w Łodzi

24
maj

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego 2021

Urząd Statystyczny w Olsztynie

24
maj

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego 2021

Urząd Statystyczny w Opolu

24
maj

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego 2021

Urząd Statystyczny w Poznaniu

24
maj

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego 2021

Urząd Statystyczny w Szczecinie

24
maj

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego 2021

Urząd Statystyczny w Warszawie

24
maj

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego 2021

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

24
maj

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego 2021

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

25
maj

Dzień Matki - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

26
maj

Turystyka w województwie zachodniopomorskim w 2020 r. - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

27
maj

Stan i ruch naturalny ludności w województwie warmińsko-mazurskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

27
maj

Wyniki finansowe i nakłady na środki trwałe przedsiębiorstw niefinansowych w województwie opolskim w 2020 r. (wyniki wstępne)

Urząd Statystyczny w Opolu

28
maj

Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w maju 2021 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
maj

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – maj 2021 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

28
maj

Koniunktura gospodarcza w maju 2021 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
maj

Województwo Śląskie w liczbach 2021

Urząd Statystyczny w Katowicach

28
maj

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim - maj 2021 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

28
maj

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie małopolskim – maj 2021 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

28
maj

Koniunktura gospodarcza w maju 2021 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

28
maj

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w maju 2021 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

28
maj

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - maj 2021 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

28
maj

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w maju 2021 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
maj

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim w maju 2021 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

28
maj

Stan i ruch naturalny ludności w województwie mazowieckim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
maj

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w kwietniu 2021 r. - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
maj

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w maju 2021 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
maj

Koniunktura gospodarcza w maju 2021 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

31
maj

Biuletyn statystyczny województwa podlaskiego I kwartał 2021

Urząd Statystyczny w Białymstoku

31
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w kwietniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

31
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w kwietniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
maj

Turystyka w województwie pomorskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
maj

Stan i ruch naturalny ludności w województwie pomorskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
maj

Biuletyn statystyczny województwa pomorskiego - I kwartał 2021 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego 2021 (IV 2021)

Urząd Statystyczny w Katowicach

31
maj

Biuletyn statystyczny województwa śląskiego 2021 (I kwartał 2021)

Urząd Statystyczny w Katowicach

31
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (kwiecień 2021 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
maj

Sytuacja społeczno-gospodarcza Łodzi I kwartał 2021 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
maj

Biuletyn Statystyczny Województwa Łódzkiego I kwartał 2021

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w kwietniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

31
maj

Biuletyn statystyczny województwa warmińsko-mazurskiego - I kwartał 2021 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

31
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - kwiecień 2021

Urząd Statystyczny w Opolu

31
maj

Biuletyn statystyczny województwa opolskiego – I kwartał 2021

Urząd Statystyczny w Opolu

31
maj

Biuletyn statystyczny województwa wielkopolskiego (I kwartał 2021)

Urząd Statystyczny w Poznaniu

31
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - kwiecień 2021 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

31
maj

Biuletyn statystyczny województwa zachodniopomorskiego - I kwartał 2021

Urząd Statystyczny w Szczecinie

31
maj

Stan i ruch naturalny ludności w województwie zachodniopomorskim w 2020 r. - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

31
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego - kwiecień 2021

Urząd Statystyczny w Szczecinie

31
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Kwiecień 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

31
maj

Statystyka Warszawy. Kwiecień 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

31
maj

Biuletyn Statystyczny Województwa Mazowieckiego. I kwartał 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

31
maj

Turystyka w województwie lubuskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

31
maj

Informacja prasowa - Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w kwietniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

31
maj

Biuletyn statystyczny województwa lubuskiego I kwartał 2021 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

31
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w kwietniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

31
maj

Międzynarodowy Dzień Dziecka - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

31
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w kwietniu 2021 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

31
maj

Biuletyn statystyczny województwa dolnośląskiego I-III kwartał 2021 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

31
maj

Sytuacja społeczno-gospodarcza Wrocławia za I–III kwartał 2021 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

28
maj

Charakterystyka przyjazdów turystów zagranicznych i odwiedzających jednodniowych do Polski w 2020 r.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

28
maj

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2020 r.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Do góry

Newsletter