Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

1
czer

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician nr 5/2023

31 maja 2023 r. ukazał się nr 5/2023 „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”. Zapraszamy na stronę https://ws.stat.gov.pl/Issue/2023/5.
Czytaj dalej
6
czer

Wyniki finansowe instytucji kultury w 2022 roku

7
czer

Popyt na pracę w I kwartale 2023 roku

12
czer

Wypadki przy pracy w I kwartale 2023 roku - dane wstępne

12
czer

Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - maj 2023

12
czer

Budownictwo w I kwartale 2023 roku

12
czer

Wskaźniki cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej za pierwszy kwartał 2023 roku

12
czer

Sytuacja społeczno-gospodarcza województw Nr 1/2023

14
czer

Wyniki finansowe instytucji kultury w I kwartale 2023 roku

15
czer

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-kwiecień 2023 roku

15
czer

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2023 roku

15
czer

Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2022/2023 (wyniki wstępne)

15
czer

Efektywność wykorzystania energii w latach 2011-2021

15
czer

Wyniki finansowe przedsiębiorstw w okresie styczeń-marzec 2023 roku

19
czer

Ambulatoryjna opieka zdrowotna w 2022 roku

19
czer

Biblioteki publiczne w 2022 roku

19
czer

Pracujący i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2022 r. - dane wstępne

20
czer

Nakłady i wyniki przemysłu - 1 kwartał 2023 roku

21
czer

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2023 roku

21
czer

Ceny produktów rolnych w maju 2023 roku

21
czer

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w maju 2023 roku

21
czer

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w maju 2023 roku

21
czer

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w maju 2023 roku

21
czer

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w maju 2023 roku

21
czer

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w maju 2023 roku

21
czer

Energia 2023

22
czer

Koniunktura konsumencka - czerwiec 2023 roku

22
czer

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - czerwiec 2023 roku

22
czer

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (kwiecień 2023 r.)

22
czer

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-maj 2023 roku

22
czer

Dynamika sprzedaży detalicznej w maju 2023 roku

22
czer

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w maju 2023 roku

22
czer

Popyt na pracę w 2022 roku

26
czer

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w maju 2023 r.

26
czer

Biuletyn Statystyczny Nr 5/2023

26
czer

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w I kwartale 2023 roku

26
czer

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w maju 2023 roku

26
czer

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2023 (czerwiec 2023)

27
czer

Łańcuchy wartości krajowych przedsiębiorstw w 2021 r.

28
czer

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych w I kwartale 2023 r.

29
czer

Leśnictwo w 2022 roku

29
czer

Infrastruktura komunalna – wodociągowa i kanalizacyjna w 2022 r.

29
czer

Ochrona środowiska w 2022 roku

29
czer

Wyniki finansowe towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2022 roku

29
czer

Edukacja w roku szkolnym 2022/2023 (wyniki wstępne)

29
czer

Pracujący w gospodarce narodowej w styczniu 2023 r.

29
czer

Infografika - Pracujący w gospodarce narodowej w styczniu 2023 r.

29
czer

Warunki pracy w 2022 roku

29
czer

Turystyka w 2022 roku

29
czer

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w pierwszym kwartale 2023 roku

29
czer

Efekty działalności budowlanej w 2022 roku

29
czer

Bezrobocie rejestrowane 1 kwartał 2023 roku

29
czer

Równoległy oraz wyprzedzający zagregowany wskaźnik koniunktury, zegar koniunktury - szereg do kwietnia 2023 r.

29
czer

Efektywność wykorzystania energii w latach 2011-2021

29
czer

Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto w latach 2018-2022

29
czer

Przemysł - wyniki działalności w 2022 roku

29
czer

Wybrane wskaźniki przedsiębiorczości w latach 2017-2021

30
czer

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2022 roku

30
czer

Powszechny Spis Rolny 2020. Charakterystyka gospodarstw domowych rolników na podstawie połączonych danych z PSR 2020 i NSP 2021

30
czer

Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2022 roku

30
czer

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2023 roku

Publikacje urzędów statystycznych

1
czer
2
czer

Przegląd Statystyczny Warszawy. 1 kwartał 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

5
czer

Piecza zastępcza w województwie opolskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

5
czer

Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne w województwie dolnośląskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

6
czer

Wybrane dane o powiatach województwa małopolskiego - kwiecień 2023 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

6
czer

Biuletyn statystyczny Poznania - 1 kwartał 2023

Urząd Statystyczny w Poznaniu

8
czer

Zakłady stacjonarne pomocy społecznej w województwie małopolskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

12
czer

Stan i ruch naturalny ludności w województwie warmińsko-mazurskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

12
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego za kwiecień 2023 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

15
czer

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w województwie śląskim w latach 2020-2022

Urząd Statystyczny w Katowicach

15
czer

Żłobki i kluby dziecięce w województwie małopolskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

15
czer

Poznań w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

15
czer

Rolnictwo w województwie mazowieckim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

19
czer

Zakłady stacjonarne pomocy społecznej w województwie opolskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

20
czer

Ratownictwo medyczne w województwie mazowieckim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

22
czer

Dzień Ojca - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

26
czer

Popyt na pracę w województwie kujawsko-pomorskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

26
czer

Biuletyn statystyczny Szczecina 01 kwartał 2023

Urząd Statystyczny w Szczecinie

27
czer

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w województwie zachodniopomorskim w 2022 r. - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

28
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim w 1 kwartale 2023 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
czer

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w maju 2023 - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podlaskim w 1 kwartale 2023 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w maju 2023 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
czer

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności w województwie kujawsko-pomorskim w pierwszym kwartale 2023 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

29
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - maj 2023 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

29
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w maju 2023 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w 1 kwartale 2023 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
czer

Edukacja w roku szkolnym 2022/2023

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w maju 2023 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

29
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim 2023 (1 kwartał 2023)

Urząd Statystyczny w Katowicach

29
czer

Rolnictwo w województwie śląskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

29
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego - maj 2023

Urząd Statystyczny w Kielcach

29
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie świętokrzyskim w 1 kwartale 2023 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

29
czer

Podmioty działające w obszarze kultury w województwie małopolskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

29
czer

Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa małopolskiego - maj 2023 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

29
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego w maju 2023 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

29
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie małopolskim - 1 kwartał 2023 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

29
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (maj 2023 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w 1 kwartale 2023 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w maju 2023 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie opolskim – 1 kwartał 2023 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

29
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - maj 2023

Urząd Statystyczny w Opolu

29
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - maj 2023 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podkarpackim w 1 kwartale 2023 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

29
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego w maju 2023 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

29
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie zachodniopomorskim w 1 kwartale 2023 r. - informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

29
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego - maj 2023

Urząd Statystyczny w Szczecinie

29
czer

Ambulatoryjna opieka zdrowotna w województwie mazowieckim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie mazowieckim w 1 kwartale 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Maj 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
czer

Statystyka Warszawy. Maj 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim - 1 kwartał 2023 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w maju 2023 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
czer

INFORMACJA PRASOWA - Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w maju 2023 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
czer

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach w województwie dolnośląskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w maju 2023 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie dolnośląskim w pierwszym kwartale 2023 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
czer

Statystyka Wrocławia. Maj 2023 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w czerwcu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
czer

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – czerwiec 2023 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

30
czer

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim - czerwiec 2023 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
czer

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM – Czerwiec 2023 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

30
czer

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie łódzkim (1 kwartał 2023 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w czerwcu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim – czerwiec 2023 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

30
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w czerwcu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie podkarpackim. Czerwiec 2023 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

30
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim w czerwcu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

30
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w czerwcu 2023 r. - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w czerwcu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
czer

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2023 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter