Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

2
czer

Apteki i punkty apteczne w 2020 roku

4
czer

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (folder dla rodzin biorących udział w badaniu aktywności ekonomicznej ludności) - IV kwartał 2020 r.

8
czer

Działalność centrów kultury, domów kultury, ośrodków kultury, klubów i świetlic w 2020 roku

9
czer

Działalność lecznicza zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej w 2020 roku

9
czer

Sytuacja społeczno-gospodarcza województw Nr 1/2021

10
czer

Popyt na pracę w I kwartale 2021 roku

10
czer

Wypadki przy pracy w I kwartale 2021 roku - dane wstępne

10
czer

Budownictwo w I kwartale 2021 roku

10
czer

Wskaźniki cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej za I kwartał 2021 roku

11
czer

Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - maj 2021

15
czer

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-kwiecień 2021 roku

15
czer

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2021 roku

15
czer

Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2020/2021 (wyniki wstępne)

15
czer

Efektywność wykorzystania energii w latach 2009-2019

16
czer

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2021 roku

17
czer

Pracujący i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2020 r. - dane wstępne

18
czer

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2021 roku

18
czer

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w maju 2021 roku

18
czer

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w maju 2021 roku

18
czer

Nakłady i wyniki przemysłu w I kwartale 2021 roku

21
czer

Ceny produktów rolnych w maju 2021 roku

21
czer

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w maju 2021 roku

21
czer

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w maju 2021 roku

21
czer

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w maju 2021 roku

22
czer

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - czerwiec 2021 roku

22
czer

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-maj 2021 roku

22
czer

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w maju 2021 roku

22
czer

Dynamika sprzedaży detalicznej w maju 2021 roku

22
czer

Wyniki finansowe towarzystw funduszy inwestycyjnych w drugim półroczu 2020 roku

22
czer

Energia 2021 (folder)

22
czer

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (kwiecień 2021 r.)

23
czer

Koniunktura konsumencka - czerwiec 2021 roku

24
czer

Wykorzystanie turystycznej bazy noclegowej w Polsce w I kwartale 2021 r.

24
czer

Wyniki finansowe instytucji kultury w I kwartale 2021 roku

24
czer

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w I kwartale 2021 roku

24
czer

Ambulatoryjna opieka zdrowotna w 2020 roku

24
czer

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w maju 2021 r.

24
czer

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w maju 2021 roku

24
czer

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2021 (czerwiec 2021)

24
czer

Biuletyn Statystyczny Nr 5/2021

25
czer

Popyt na pracę w 2020 roku

28
czer

Infrastruktura komunalna w 2020 roku

28
czer

Monitoring Rynku Pracy - Kwartalna informacja o rynku pracy w I kwartale 2021 r.

29
czer

Wyniki finansowe instytucji kultury w 2020 roku

29
czer

Warunki pracy w 2020 roku

29
czer

Bezrobocie rejestrowane. I kwartał 2021 roku

29
czer

Równoległy oraz wyprzedzający zagregowany wskaźnik koniunktury, zegar koniunktury w II kwartale 2021 r.

29
czer

Efektywność wykorzystania energii w latach 2009-2019

29
czer

Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami w 2019 roku

30
czer

Leśnictwo w 2020 roku

30
czer

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2020 roku

30
czer

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2021 roku

30
czer

Ochrona środowiska w 2020 roku

30
czer

Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2020 roku

30
czer

Turystyka w 2020 roku

30
czer

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I kwartale 2021 roku

30
czer

Efekty działalności budowlanej w 2020 roku

30
czer

Stan zdrowia ludności Polski w 2019 r.

30
czer

Przemysł - wyniki działalności w 2020 roku

30
czer

Wybrane wskaźniki przedsiębiorczości w latach 2015-2019

30
czer

Przegląd Statystyczny. Statistical Review, nr 2/2021

Publikacje urzędów statystycznych

4
czer

Przegląd Statystyczny Warszawy. I kwartał 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

7
czer

Turystyka w województwie świętokrzyskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

7
czer

Piecza zastępcza i placówki wsparcia dziennego w województwie małopolskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

7
czer

Poznań - biuletyn statystyczny (I kwartał 2021)

Urząd Statystyczny w Poznaniu

15
czer

Żłobki i kluby dziecięce w województwie małopolskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

15
czer

Rolnictwo w województwie mazowieckim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

17
czer

Poznań w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

18
czer

Ratownictwo medyczne w województwie mazowieckim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

22
czer

Wiosenna ocena stanu upraw rolnych i ogrodniczych w województwie łódzkim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

22
czer

Dzień Ojca - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

25
czer

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w województwie zachodniopomorskim w 2020 r. - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

25
czer

Biuletyn Statystyczny Szczecina I kwartał 2021

Urząd Statystyczny w Szczecinie

28
czer

Warunki pracy w województwie wielkopolskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
czer

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w maju 2021 r. - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w maju 2021 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w maju 2021 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego 2021 (V 2021)

Urząd Statystyczny w Katowicach

29
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (maj 2021 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w maju 2021 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w I kwartale 2021 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - maj 2021

Urząd Statystyczny w Opolu

29
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - maj 2021 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie zachodniopomorskim w I kwartale 2021 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

29
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego - maj 2021

Urząd Statystyczny w Szczecinie

29
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Maj 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
czer

Ambulatoryjna opieka zdrowotna w województwie mazowieckim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
czer

Statystyka Warszawy. Maj 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie mazowieckim w I kwartale 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
czer

Informacja prasowa - Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w maju 2021 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w maju 2021 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w maju 2021 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podlaskim w I kwartale 2021 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
czer

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie podlaskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w czerwcu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
czer

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – czerwiec 2021 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w I kwartale 2021 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
czer

Popyt na pracę w województwie pomorskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
czer

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim 2021 (I kwartał 2021)

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
czer

Rolnictwo w województwie śląskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim - czerwiec 2021 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
czer

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie małopolskim – czerwiec 2021 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

30
czer

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie łódzkim (I kwartał 2021 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
czer

Popyt na pracę w województwie łódzkim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w czerwcu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - czerwiec 2021 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie opolskim - I kwartał 2021 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim w I kwartale 2021 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w czerwcu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim w czerwcu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

30
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w czerwcu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim - I kwartał 2021 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie dolnośląskim w I kwartale 2021 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
czer

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach w województwie dolnośląskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
czer

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2021 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter