Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

24
sier

Biuletyn Statystyczny Nr 7/2022

2
sier

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician nr 7/2022

1 sierpnia ukazał się numer 7/2022 „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”. Zapraszamy na stronę https://ws.stat.gov.pl/Issue/2022/7
Czytaj dalej
3
sier

Rezydenci (ludność rezydująca)

Rezydenci (ludność rezydująca) to kategoria stanu ludności opracowana na potrzeby statystyk międzynarodowych przy zastosowaniu kryteriów międzynarodowej definicji zamieszkania ludności (usual residence population).
Czytaj dalej
8
sier

Zgony według tygodni

Zestawienie tabelaryczne prezentujące zgony od 2000 roku według tygodnia zgonu, wieku i płci oraz podregionu zamieszkania osób zmarłych (Weekly deaths).
Czytaj dalej
9
sier

Rejestracje i upadłości przedsiębiorstw w 2 kwartale 2022 roku

W II kwartale 2022 roku odnotowano 93 660 rejestracji przedsiębiorstw, tj. o 1,3% więcej niż w analogicznym okresie ub. roku oraz 80 upadłości, tj. o 4,8% mniej niż w II kwartale 2021 roku.
Czytaj dalej
9
sier

Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2022 roku

Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504 i 1504) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2022 r. wyniosło 6156,25 zł.
Czytaj dalej
10
sier

Działalność przedsiębiorstw windykacyjnych w 2021 roku

W 2021 r. badaniem objęto 75 podmiotów zajmujących się windykacją. Nominalna wartość ogółem wszystkich wierzytelności obsługiwanych przez te podmioty, według stanu na koniec 2021 r., wyniosła 123,2 mld zł.
Czytaj dalej
11
sier

Regiony Polski 2022

Folder prezentujący charakterystykę zjawisk społeczno-gospodarczych w przekrojach terytorialnych, tempo zmian w ostatnich latach oraz relacje w stosunku do przeciętnych wielkości dla kraju. Wybrane kategorie ekonomiczne przedstawiane w ujęciu dynamicznym.
Czytaj dalej
11
sier

Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - lipiec 2022

Według stanu na koniec lipca 2022 roku do rejestru REGON wpisanych było 4 921,6 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 0,3% więcej niż miesiąc wcześniej (3,3% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego).
Czytaj dalej
11
sier

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON lipiec 2022

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej
12
sier

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2022 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 15,6% (przy wzroście cen towarów – o 16,9% i usług – o 11,7%).
Czytaj dalej
16
sier

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-czerwiec 2022 roku

17
sier

Szybki szacunek produktu krajowego brutto za 2 kwartał 2022 roku

18
sier

Koniunktura konsumencka - sierpień 2022 roku

19
sier

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2022 roku

19
sier

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w lipcu 2022 roku

19
sier

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w lipcu 2022 roku

19
sier

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w lipcu 2022 roku

19
sier

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2022 roku

19
sier

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lipcu 2022 roku

19
sier

Komunikat w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w drugim kwartale 2022 roku

22
sier

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - sierpień 2022 roku

22
sier

Ceny produktów rolnych w lipcu 2022 roku

22
sier

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (czerwiec 2022 r.)

22
sier

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-lipiec 2022 roku

22
sier

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w lipcu 2022 roku

22
sier

Dynamika sprzedaży detalicznej w lipcu 2022 roku

23
sier

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie styczeń-czerwiec 2022 roku

24
sier

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w lipcu 2022 r.

24
sier

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w lipcu 2022 roku

24
sier

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2022 (sierpień 2022)

24
sier

Pracujący, bezrobotni i bierni zawodowo (wyniki wstępne BAEL) - 2 kwartał 2022 roku

25
sier

Statystyka strukturalna przedsiębiorstw w 2020 roku

26
sier

Obwieszczenie w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za drugi kwartał 2022 r.

29
sier

Transport intermodalny w Polsce w 2021 roku

31
sier

Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w 2 kwartale 2022 roku

31
sier

Dostawy na rynek krajowy oraz spożycie niektórych artykułów konsumpcyjnych na 1 mieszkańca w 2021 roku

31
sier

Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska w 2021 roku

31
sier

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2022 roku

31
sier

Komunikat w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za drugi kwartał 2022 r.

31
sier

Komunikat w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za pierwsze dwa kwartały 2022 r.

Publikacje urzędów statystycznych

4
sier

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie opolskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

W 2021 r. dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego rosły wolniej niż wydatki. Budżety tych jednostek zamknęły się zbiorczo nadwyżką. O nadwyżce zdecydował dodatni wynik budżetów gmin, powiatów i samorządu województwa, przy deficycie notowanym dla budżetu miasta na prawach powiatu.
Czytaj dalej
9
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego za czerwiec 2022 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Opracowanie zawiera wybrane dane o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego dotyczące m. in. przedsiębiorstw, ludności, bezrobocia, budownictwa mieszkaniowego, turystyki, bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
11
sier

Międzynarodowy Dzień Młodzieży - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
25
sier

Warunki pracy w województwie świętokrzyskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

26
sier

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w lipcu 2022 r. - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
sier

Biuletyn statystyczny województwa podlaskiego - 2 kwartał 2022

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w lipcu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - lipiec 2022 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

29
sier

Biuletyn statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego 2 kwartał 2022 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w lipcu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
sier

Biuletyn statystyczny województwa pomorskiego - II kwartał 2022 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w lipcu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

29
sier

Biuletyn statystyczny województwa śląskiego 2022 (II kwartał 2022)

Urząd Statystyczny w Katowicach

29
sier

Biuletyn statystyczny województwa świętokrzyskiego - 2 kwartał 2022

Urząd Statystyczny w Kielcach

29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego - lipiec 2022

Urząd Statystyczny w Kielcach

29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego w lipcu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

29
sier

Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa małopolskiego - lipiec 2022 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

29
sier

Biuletyn statystyczny województwa małopolskiego - II kwartał 2022

Urząd Statystyczny w Krakowie

29
sier

Biuletyn statystyczny Krakowa - II kwartał 2022

Urząd Statystyczny w Krakowie

29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (lipiec 2022 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
sier

Biuletyn Statystyczny Województwa Łódzkiego II kwartał 2022 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w lipcu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
sier

Biuletyn statystyczny województwa warmińsko-mazurskiego - 2 kwartał 2022 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - lipiec 2022

Urząd Statystyczny w Opolu

29
sier

Biuletyn statystyczny województwa opolskiego – II kwartał 2022

Urząd Statystyczny w Opolu

29
sier

Biuletyn statystyczny województwa wielkopolskiego (II kwartał 2022 r.)

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - lipiec 2022 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
sier

Biuletyn Statystyczny Województwa Podkarpackiego 2 kwartał 2022 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

29
sier

Biuletyn statystyczny województwa zachodniopomorskiego - II kwartał 2022

Urząd Statystyczny w Szczecinie

29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego - lipiec 2022

Urząd Statystyczny w Szczecinie

29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Lipiec 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
sier

Statystyka Warszawy. Lipiec 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
sier

Biuletyn Statystyczny Województwa Mazowieckiego. II kwartał 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w lipcu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
sier

Biuletyn statystyczny województwa lubuskiego II kwartał 2022 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
sier

INFORMACJA PRASOWA - Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w lipcu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w lipcu 2022 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
sier

Sytuacja społeczno-gospodarcza Wrocławia za I-II kwartał 2022 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
sier

Biuletyn statystyczny województwa dolnośląskiego I-VI 2022 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
sier

Działalność instytucji kultury w województwie wielkopolskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

31
sier

Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w sierpniu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

31
sier

Ochrona zdrowia w województwie kujawsko-pomorskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

31
sier

Bezrobocie rejestrowane w województwie pomorskim w I półroczu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
sier

Pracujący w województwie pomorskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
sier

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim - sierpień 2022 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

31
sier

Sytuacja społeczno-gospodarcza Łodzi I-II kwartał 2022 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
sier

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie łódzkim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
sier

Koniunktura gospodarcza w sierpniu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
sier

Leśnictwo w województwie warmińsko-mazurskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

31
sier

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w sierpniu 2022 r. Wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę – oceny i oczekiwania (Aneks)

Urząd Statystyczny w Olsztynie

31
sier

Działalność instytucji kultury w województwie opolskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

31
sier

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim – sierpień 2022 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

31
sier

Województwo wielkopolskie w liczbach 2022

Urząd Statystyczny w Poznaniu

31
sier

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w sierpniu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

31
sier

Koniunktura gospodarcza w województwie podkarpackim. Sierpień 2022 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

31
sier

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim w sierpniu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

31
sier

Warunki pracy w województwie lubuskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

31
sier

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w sierpniu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

31
sier

Edukacja w województwie lubuskim w roku szkolnym 2021/2022

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

31
sier

Szkolnictwo wyższe w województwie dolnośląskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

31
sier

Koniunktura gospodarcza w sierpniu 2022 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter