Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

5
sier

Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami w 2019 roku

10
sier

Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2021 roku

11
sier

Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - lipiec 2021

12
sier

Działalność przedsiębiorstw windykacyjnych w 2020 roku

12
sier

Rejestracje i upadłości podmiotów gospodarczych w II kwartale 2021 roku

13
sier

Szybki szacunek produktu krajowego brutto za II kwartał 2021 roku

13
sier

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2021 roku

13
sier

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2021 roku

13
sier

Regiony Polski 2021

16
sier

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-czerwiec 2021 roku

18
sier

Koniunktura konsumencka - sierpień 2021 roku

18
sier

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2021 roku

18
sier

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2021 roku

18
sier

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lipcu 2021 roku

18
sier

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lipcu 2021 roku

18
sier

Społeczna odpowiedzialność statystyki publicznej. Raport 2020

19
sier

Ceny produktów rolnych w lipcu 2021 roku

19
sier

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w lipcu 2021 roku

19
sier

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w lipcu 2021 roku

19
sier

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w lipcu 2021 roku

19
sier

Komunikat w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w drugim kwartale 2021 roku

20
sier

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - sierpień 2021 roku

20
sier

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-lipiec 2021 roku

20
sier

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w lipcu 2021 roku

20
sier

Dynamika sprzedaży detalicznej w lipcu 2021 roku

20
sier

Komunikat w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 2021 r.

23
sier

Statystyka strukturalna przedsiębiorstw 2019

23
sier

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie styczeń-czerwiec 2021 roku

23
sier

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (czerwiec 2021 r.)

24
sier

Monitoring Rynku Pracy - Kwartalna informacja o rynku pracy w II kwartale 2021 r.

24
sier

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w lipcu 2021 r.

24
sier

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w lipcu 2021 roku

24
sier

Biuletyn Statystyczny Nr 7/2021

24
sier

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2021 (sierpień 2021)

27
sier

Obwieszczenie w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za drugi kwartał 2021 r.

30
sier

Aktywność ekonomiczna ludności Polski I kwartał 2021 roku

31
sier

Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w II kwartale 2021 roku

31
sier

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych według województw w drugim kwartale 2021 roku

31
sier

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2021 roku

31
sier

Dostawy na rynek krajowy oraz spożycie niektórych artykułów konsumpcyjnych na 1 mieszkańca w 2020 roku

31
sier

Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska w 2020 roku

31
sier

Zapotrzebowanie rynku pracy na pracowników według zawodów 2021 r.

31
sier

Komunikat w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za pierwsze dwa kwartały 2020 r.

Publikacje urzędów statystycznych

5
sier

Szkolnictwo wyższe w województwie małopolskim w roku akademickim 2020/2021

Urząd Statystyczny w Krakowie

5
sier

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie opolskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

6
sier

Warunki pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

11
sier

Międzynarodowy Dzień Młodzieży - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

12
sier

Kultura w województwie śląskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

13
sier

Młodzi na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

16
sier

Sytuacja demograficzna województwa małopolskiego w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

16
sier

Sytuacja demograficzna województwa mazowieckiego w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

26
sier

Warunki pracy w województwie świętokrzyskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

26
sier

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w lipcu 2021 r. - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

27
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w lipcu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

27
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - lipiec 2021 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

27
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w lipcu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

27
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego 2021 (VII 2021)

Urząd Statystyczny w Katowicach

27
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (lipiec 2021 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

27
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w lipcu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

27
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - lipiec 2021

Urząd Statystyczny w Opolu

27
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - lipiec 2021 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

27
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego - lipiec 2021

Urząd Statystyczny w Szczecinie

27
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Lipiec 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

27
sier

Statystyka Warszawy. Lipiec 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

27
sier

Informacja prasowa - Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w lipcu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

27
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w lipcu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

27
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w lipcu 2021 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
sier

Biuletyn statystyczny województwa podlaskiego II kwartał 2021

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
sier

Biuletyn statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego 2 kwartał 2021 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

30
sier

Biuletyn statystyczny województwa pomorskiego - II kwartał 2021 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
sier

Biuletyn statystyczny województwa śląskiego 2021 (II kwartał 2021)

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
sier

Biuletyn Statystyczny Województwa Łódzkiego II kwartał 2021

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
sier

Biuletyn statystyczny województwa warmińsko-mazurskiego - II kwartał 2021 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
sier

Biuletyn statystyczny województwa opolskiego – II kwartał 2021

Urząd Statystyczny w Opolu

30
sier

Biuletyn statystyczny województwa wielkopolskiego (II kwartał 2021)

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
sier

Biuletyn statystyczny województwa zachodniopomorskiego - II kwartał 2021

Urząd Statystyczny w Szczecinie

30
sier

Biuletyn Statystyczny Województwa Mazowieckiego. II kwartał 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
sier

Biuletyn statystyczny województwa lubuskiego II kwartał 2021 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
sier

Biuletyn statystyczny województwa dolnośląskiego I-VI kwartał 2021 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
sier

Sytuacja społeczno-gospodarcza Wrocławia za I–VI kwartał 2021 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

31
sier

Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w sierpniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

31
sier

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – sierpień 2021 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

31
sier

Ochrona zdrowia w województwie kujawsko-pomorskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

31
sier

Bezrobocie rejestrowane w województwie pomorskim w I półroczu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
sier

Koniunktura gospodarcza w sierpniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
sier

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim - sierpień 2021 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

31
sier

Koniunktura gospodarcza w sierpniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
sier

Sytuacja społeczno-gospodarcza Łodzi I-II kwartał 2021 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
sier

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie łódzkim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
sier

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w sierpniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

31
sier

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - sierpień 2021 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

31
sier

Działalność instytucji kultury w województwie opolskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

31
sier

Województwo wielkopolskie w liczbach 2021

Urząd Statystyczny w Poznaniu

31
sier

Działalność instytucji kultury w województwie wielkopolskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

31
sier

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w sierpniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

31
sier

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim w sierpniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

31
sier

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w sierpniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

31
sier

Warunki pracy w województwie lubuskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

31
sier

Edukacja w województwie lubuskim w roku szkolnym 2020/2021

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

31
sier

Szkolnictwo wyższe w województwie dolnośląskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

31
sier

Koniunktura gospodarcza w sierpniu 2021 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter