Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

5
lip

Wskaźniki cen lokali mieszkalnych w I kwartale 2021 roku

5
lip

Obwieszczenie w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale 2021 r. z podziałem na województwa

7
lip

Komunikat w sprawie rentowności pięcioletnich obligacji skarbowych emitowanych na dzień poprzedzający dzień 30 czerwca 2021 roku

8
lip

Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2020 roku

9
lip

Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - czerwiec 2021

13
lip

Produkcja wyrobów przemysłowych w 2020 roku

13
lip

Biblioteki publiczne w 2020 roku

14
lip

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych w drugim półroczu 2020 roku

15
lip

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2020 roku

15
lip

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-maj 2021 roku

15
lip

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2021 roku

15
lip

Kultura fizyczna w Polsce w 2020 roku

15
lip

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2021 r.

15
lip

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2021 roku

15
lip

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w drugim kwartale 2021 roku

15
lip

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w drugim kwartale 2021 r.

16
lip

Obwieszczenie w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w pierwszym półroczu 2021 r.

16
lip

Obwieszczenie w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w pierwszym półroczu 2021 r.

16
lip

Mały Rocznik Statystyczny Polski 2021

16
lip

Zwierzęta gospodarskie w 2020 roku

19
lip

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2021 roku

19
lip

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2021 roku

19
lip

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czerwcu 2021 roku

19
lip

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w drugim kwartale 2021 roku

19
lip

Obwieszczenie w sprawie miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w drugim kwartale 2021 roku

20
lip

Ceny produktów rolnych w czerwcu 2021 roku

20
lip

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w czerwcu 2021 roku

20
lip

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w czerwcu 2021 roku

20
lip

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w czerwcu 2021 roku

21
lip

Koniunktura konsumencka - lipiec 2021 roku

21
lip

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-czerwiec 2021 roku

21
lip

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w czerwcu 2021 roku

21
lip

Dynamika sprzedaży detalicznej w czerwcu 2021 roku

22
lip

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - lipiec 2021 roku

22
lip

Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2021 roku

23
lip

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w I półroczu 2021 r.

23
lip

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w czerwcu 2021 roku

23
lip

Biuletyn Statystyczny Nr 6/2021

23
lip

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (maj 2021 r.)

23
lip

Polska w Unii Europejskiej 2021

26
lip

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2021 (lipiec 2021)

27
lip

Obrót nieruchomościami w 2020 roku

28
lip

Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2020 roku

29
lip

Działalność służb ratowniczych w 2020 roku

29
lip

Wypadki przy pracy i problemy zdrowotne związane z pracą

30
lip

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów (dane ostateczne) w 2020 r.

30
lip

Wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2021 roku

30
lip

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2021 roku

30
lip

Trwanie życia w 2020 roku

30
lip

Produkcja wyrobów przemysłowych w 2020 roku

30
lip

Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 2016-2019

Publikacje urzędów statystycznych

1
lip

Zakłady stacjonarne pomocy społecznej w województwie opolskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

5
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie świętokrzyskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

6
lip

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie śląskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

7
lip

Piecza zastępcza w województwie opolskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

9
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie opolskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

9
lip

Światowy Dzień Ludności - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

14
lip

Sytuacja demograficzna województwa lubuskiego w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

15
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie podlaskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

15
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie małopolskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

15
lip

Warunki życia ludności w województwie łódzkim. Edycja 2021

Urząd Statystyczny w Łodzi

15
lip

Szkolnictwo wyższe w województwie opolskim w roku akademickim 2020/21

Urząd Statystyczny w Opolu

15
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie wielkopolskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

15
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie mazowieckim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

15
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie dolnośląskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

16
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie pomorskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

16
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie łódzkim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

19
lip

Rolnictwo w województwie podlaskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

19
lip

Rolnictwo w województwie małopolskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

22
lip

Sytuacja społeczno-gospodarcza Białegostoku w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

22
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie śląskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

26
lip

Turystyka w województwie śląskim w latach 2018-2020

Urząd Statystyczny w Katowicach

27
lip

Rolnictwo w województwie świętokrzyskim w latach 2019 i 2020

Urząd Statystyczny w Kielcach

27
lip

Ochrona zdrowia w województwie małopolskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

27
lip

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w czerwcu 2021 r. - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w czerwcu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w czerwcu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego 2021 (VI 2021)

Urząd Statystyczny w Katowicach

28
lip

Kluby sportowe w województwie małopolskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (czerwiec 2021 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w czerwcu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - czerwiec 2021

Urząd Statystyczny w Opolu

28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - czerwiec 2021 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego - czerwiec 2021

Urząd Statystyczny w Szczecinie

28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Czerwiec 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
lip

Statystyka Warszawy. Czerwiec 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
lip

Informacja prasowa - Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w czerwcu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w czerwcu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w czerwcu 2021 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
lip

Ochrona zdrowia w województwie pomorskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
lip

Podmioty działające w obszarze kultury w województwie małopolskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

29
lip

Turystyka w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2018-2020

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
lip

Rolnictwo w województwie warmińsko-mazurskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie warmińsko-mazurskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
lip

Ceny w województwie warmińsko-mazurskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
lip

Sytuacja demograficzna województwa warmińsko-mazurskiego w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
lip

Rolnictwo w województwie wielkopolskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w lipcu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
lip

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – lipiec 2021 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

30
lip

Sytuacja demograficzna województwa pomorskiego w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
lip

Rolnictwo w województwie pomorskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
lip

Pomoc społeczna w województwie pomorskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
lip

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim - lipiec 2021 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
lip

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie małopolskim – lipiec 2021 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

30
lip

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
lip

Działalność instytucji kultury w województwie łódzkim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
lip

Edukacja w województwie łódzkim w roku szkolnym 2020/2021

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
lip

Rolnictwo w województwie łódzkim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w lipcu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - lipiec 2021 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

30
lip

Edukacja w województwie opolskim w roku szkolnym 2020/2021

Urząd Statystyczny w Opolu

30
lip

Sytuacja demograficzna województwa wielkopolskiego w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w lipcu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim w lipcu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

30
lip

Województwo zachodniopomorskie w liczbach 2021

Urząd Statystyczny w Szczecinie

30
lip

Funkcjonowanie pieczy zastępczej, placówek wsparcia dziennego oraz zakładów stacjonarnych pomocy społecznej w województwie mazowieckim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie lubuskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
lip

Rolnictwo w województwie lubuskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
lip

Zielona Góra i Gorzów Wlkp. II kwartał 2021 r. - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w lipcu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
lip

Pomoc społeczna w województwie dolnośląskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
lip

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2021 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
lip

Sytuacja demograficzna województwa dolnośląskiego w 2020 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter