Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

24
czer

Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2018 roku

W 2018 r. badaniem zostało objętych 57 podmiotów prowadzących działalność faktoringową. Wartość wykupionych wierzytelności przez badane przedsiębiorstwa wzrosła w porównaniu z poprzednim rokiem o 21,6% i wyniosła 269 629 mln zł. Z usług faktoringowych skorzystało 17 917 klientów, tj o 12,8% więcej niż rok wcześniej.
Czytaj dalej
24
czer

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2019 (czerwiec 2019)

Ocena sytuacji przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych uzyskana na podstawie subiektywnych ocen aktualnej i przewidywanej koniunktury gospodarczej wyrażonych przez dyrektorów ankietowanych firm.
Czytaj dalej
24
czer

Turyści w bazie noclegowej. Kwiecień 2019 roku

Turyści zagraniczni i krajowi korzystający z bazy noclegowej i udzielone im noclegi w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej
24
czer

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-maj 2019 roku

W pierwszych pięciu miesiącach 2019 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, natomiast spadła liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym.
Czytaj dalej
24
czer

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych w I kwartale 2019 roku

W pierwszych trzech miesiącach 2019 roku, w porównaniu do I kwartału 2018 roku, widoczny był wzrost ogólnej liczby turystów korzystających z bazy noclegowej – o 7,1% oraz liczby udzielonych noclegów – o 6,5%. Jednocześnie zanotowano wzrost liczby turystów zagranicznych o 1,7% oraz liczby pokoi przez nich wynajętych o 2,2%.
Czytaj dalej
24
czer

Wyniki finansowe instytucji kultury w okresie I-III 2019 roku

W I kwartale 2019 r. wyniki finansowe w instytucjach kultury polepszyły się w porównaniu z uzyskanymi w analogicznym okresie poprzedniego roku. Przychody z całokształtu działalności (przychody ogółem) wzrosły w tym czasie o 8,9%, a nakłady inwestycyjne zwiększyły się o 96,7%.
Czytaj dalej
24
czer

Ambulatoryjna opieka zdrowotna w 2018 roku

W końcu 2018 r. świadczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej realizowało 21,9 tys. przychodni oraz 4,8 tys. praktyk lekarskich i stomatologicznych świadczących usługi w ramach środków publicznych.
Czytaj dalej
24
czer

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w I kwartale 2019 roku

W I kwartale 2019 r. szacunkowa liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 65,5 mln, z tego 39,2 mln (59,9%) dotyczyło cudzoziemców (nierezydentów) i 26,2 mln (40,1%) Polaków (rezydentów). W I kwartale 2019 r. ruch graniczny (z Polski i do Polski) był większy w stosunku do I kwartału poprzedniego roku o 2,0 mln przekroczeń.
Czytaj dalej
24
czer

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w maju 2019 roku

W maju br. wartość produkcji budowlano-montażowej w cenach stałych wzrosła, zarówno w ujęciu miesięcznym jak i narastającym, w porównaniu do analogicznych okresów ubiegłego roku.
Czytaj dalej
24
czer

Dynamika sprzedaży detalicznej w maju 2019 roku

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w maju 2019 r. była wyższa niż przed rokiem o 5,6% (wobec wzrostu o 6,1% w maju 2018 r.). W porównaniu z kwietniem 2019 r. miał miejsce spadek sprzedaży detalicznej o 3,5%.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

24
czer

Zaangażowanie międzynarodowe polskich przedsiębiorstw – publikacja autorstwa prof. dr. hab. Jerzego Cieślika we współpracy z Urzędem Statystycznym w Warszawie

Urząd Statystyczny w Warszawie

Publikacja powstała w wyniku współpracy badawczej między Akademią Leona Koźmińskiego a Urzędem Statystycznym w Warszawie. Ukazuje osiągnięty poziom internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw według stanu na koniec 2016 r., na tle zmian, jakie nastąpiły w tej dziedzinie w wyniku transformacji ustrojowej po 1989 roku.
Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter