25 czerwca 2019 r. o 9:30 w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej odbędzie się konferencja pn. Migracje a sytuacja demograficzna Polski.


Celem konferencji jest próba zidentyfikowania rzeczywistych problemów dotyczących sytuacji demograficznej i określenie możliwych działań na rzecz jej poprawy. Dodatkowo omawiane będą pomysły dotyczące zapobiegania lub zahamowania niekorzystnych tendencji rozwoju migracji. Równocześnie konferencja ma zainspirować władze wszystkich szczebli do działań, które zmniejszą skutki nieuchronnych zmian demograficznych, zwłaszcza w społecznościach lokalnych.


Podczas konferencji przewidziano dwie sesje tematyczne. Pierwszej, pn. Migracje a sytuacja demograficzna Polski. Stan badań – Diagnoza, będzie przewodniczyć prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz. Drugą natomiast – pn. Polityka migracyjna a sytuacja demograficzna Polski, zorganizowaną w formie debaty panelowej – będzie moderował prof. dr hab. Janusz Witkowski.


Na szczególne zainteresowanie zasługuje wystąpienie p. Doroty Szałtys – dyrektor Departamentu Badań Demograficznych GUS. Jej wykład Problematyka ludnościowa w Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań inicjuje debatę dotyczącą zbliżającego się spisu, w kontekście zmian demograficznych.


Szczegółowy program  


Konferencji będzie towarzyszyć wystawa przygotowana przez Główny Urząd Statystyczny i Centralną Bibliotekę Statystyczną. Przedstawia ona 230–letnią historię spisów w Polsce – zaczynając od spisu ludności połączonego ze spisem dymów (domów), przeprowadzonym na podstawie Konstytucji z 22 czerwca 1789 r. Wystawa składa się z 3 sekcji: publikacje związane ze spisami ludności, wystawa maszyn liczących, wystawa multimedialna.

Publikacje będące częścią wystawy 230 lat spisów ludności na ziemiach polskich pochodzą ze zbiorów Centralnej Biblioteki Statystycznej im. Stefana Szulca. Jest to wybór prac na temat spisów ludności przeprowadzanych na terenie kraju, w tym m.in. wydana w 1920 r. Wartość materiałów statystycznych dotyczących stanu ludności byłego Królestwa Polskiego, wydawnictwa o charakterze metodologicznym i informacyjnym, np. Uwagi ze względu na zbliżający się spis ludności, a także wydawnictwa zwierające wyniki spisów przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny (począwszy od Pierwszego Powszechnego Spisu z 1921 r., aż po ostatni dotychczas przeprowadzony spis powszechny z roku 2011).

Wystawa maszyn liczących to ciekawy element pokazujący, jak w ciągu lat zmieniała się praca statystyków i jaki wpływ na statystykę miał rozwój technologii.

Wystawa multimedialna podzielona jest na trzy części. Pierwsza odnosi się do spisów prowadzonych w XIX wieku, druga do zrealizowanych w wieku XX, a ostatnia przedstawia historię najnowszą. Oprócz dokumentów, arkuszy spisowych i materiałów propagandowych, na wystawie multimedialnej zostaną zaprezentowane także informacje na temat stosowania i rozwoju technik obliczeniowych, a także maszyny liczące różnego typu.