European Master in Official Statistics (w skrócie EMOS) to program edukacyjny realizowany pod patronatem Eurostatu. EMOS to dodatkowa ścieżka programowa na studiach magisterskich, głownie na kierunkach ekonomicznych, obejmująca szeroko pojęte zagadnienia statystyczne.


Decydując się na udział w programie EMOS, będziecie mogli:

  • poznać zasady projektowania badań statystycznych, zagadnienia metodologiczne i zasady zarządzania wielodziedzinowymi procesami badawczymi;
  • uzyskać profesjonalne przygotowanie do opracowywania zaawansowanych analiz statystycznych i posługiwania się wieloźródłowymi zbiorami danych;
  • dowiedzieć się, jak prawidłowo interpretować dane opisujące konkretną kategorię zjawisk;
  • wykorzystać tę wiedzę w procesach decyzyjnych i zarządczych dotyczących problematyki społeczno-gospodarczej;

a dodatkowo:

  • będziecie potrafili też trafnie planować działania i analizować z perspektywy czasu podejmowane decyzje;
  • dowiecie się, jak organizować pracę i zarządzać w warunkach stałej zmiany środowiska informatycznego;
  • zyskacie możliwość uczestnictwa w stażach, szkołach letnich, warsztatach i seminariach/webinariach.

O EMOS

European Master in Official Statistics to, posiadający kilkuletnią historię, program ukierunkowany na kształcenie wyspecjalizowanych kadr eksperckich na potrzeby statystyki publicznej i instytucji zarządzających zasobami danych. Jest on odzwierciedleniem idei wspólnej edukacji statystycznej w Europie, a w jego ramach współpracują uczelnie oraz krajowe i zagraniczne urzędy statystyczne.

Tytuł EMOS mogą już nadawać cztery polskie uczelnie. Są to: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Politechnika Gdańska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Uniwersytet Łódzki.