Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Profesor Malay Ghosh, światowej sławy autorytet w zakresie teorii statystyki, doktorem honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
14.05.2021

Mamy przyjemność i zaszczyt poinformować, że Profesor Malay Ghosh otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w uznaniu dla wybitnych osiągnięć w dziedzinie statystyki i jej zastosowań, oraz popularyzowania nauk statystycznych i promowania międzynarodowej i interdyscyplinarnej współpracy naukowej.

Profesor Malay Ghosh to światowej sławy autorytet w zakresie teorii statystyki oraz jej zastosowań m. in. w naukach ekonomicznych i społecznych, który od wielu lat związany jest współpracą z Polską – z Głównym Urzędem Statystycznym i Polskim Towarzystwem Statystycznym (głównie poprzez SiTns), oraz z akademickimi ośrodkami nauk statystycznych (głównie w Katowicach i Poznaniu).

Malay Ghosh urodził się 15 kwietnia 1944 r. w Kalkucie, gdzie kończył studia licencjackie ( w wieku 18 lat) oraz studia magisterskie w University of Calcutta (w wieku 20 lat). W wieku 25 lat obronił doktorat z zakresu statystyki matematycznej w University of North Carolina, USA. Obecnie jest zatrudniony na stanowisku Distinguished Professor w Katedrze Statystyki, University of Florida.

Prof. Ghosh jest autorem lub współautorem ponad 310 publikacji naukowych z dziedziny statystyki i jej zastosowań, a jego prace cieszą się ogromną cytowalnością w środowisku naukowym, w wielu dyscyplinach empirycznych. Dorobek naukowy profesora dostarcza bowiem podstaw teoretyczno-metodologicznych dla analiz statystycznych nie tylko w naukach ekonomicznych i społecznych, ale też w naukach przyrodniczych, medycznych i technicznych, oraz w rolnictwie.

Szczególne pole zainteresowań badawczych Profesora Ghosha stanowi statystyka małych obszarów oraz procedury estymacji bayesowskiej, z uwzględnieniem ich aplikacji dla potrzeb urzędów statystycznych oraz instytucji prowadzących badania rynków (np. konsumpcyjnych), badania opinii publicznej, itp.

Profesor Ghosh prowadzi bardzo aktywne życie naukowe na skalę globalną, znaczone m. in. uczestnictwem w konferencjach naukowych organizowanych w Polsce. Na przykład wielokrotnie brał udział w cyklicznej konferencji „Survey Sampling in Economic and Social Research”, organizowanej przez Katedrę Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (w latach 2008, 2009, 2011 i 2017).

Profesor Ghosh był honorowym gościem I Kongresu Statystyki Polskiej w Poznaniu z okazji stulecia Polskiego Towarzystwa Statystycznego (w kwietniu 2012 r.), podczas którego został – w uznaniu zasług dla statystyki światowej i polskiej – odznaczony Medalem im. Jerzego Spławy-Neymana, nowo ustanowionym wówczas przez PTS ku czci najwybitniejszego statystyka pochodzenia polskiego, zaliczanego do grona prekursorów nowoczesnej statystyki, obok Karla Pearsona oraz Ronalda Fishera.

Znaczący był też udział Profesora Ghosha w konferencji „Small Area Estimation” (SAE), organizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Główny Urząd Statystyczny, we wrześniu 2014 r., na którym wygłosił referat nt. roli podejścia bayesowskiego i benchmarkingu w statystyce małych obszarów. Jako wieloletni członek panelu Redakcyjnego (Associate Editors) SiTns, został wtedy zaproszony do członkostwa w Radzie Wydawniczej (Editorial Board) czasopisma. Spośród wybijających się działań na linii współpracy z SiTns należy wymienić współorganizowanie wydania dwóch tematycznych numerów poświęconych specjalnie wybranym referatom z konferencji SAE (wydanych w latach 2015 i 2016).

Ostatnio nieoceniony był wkład Profesora Ghosha w przygotowanie przez Profesora Parthę Lahiriego wydania specjalnego/Special Issue SiTns (sierpień 2020), poświęconego Integracji Danych Statystycznych/Statistical Data Integration, z otwierającym to wydanie zaprposzonym tekstem opartym na prestiżowym, 28. dorocznym wykładzie Annual Morris Hansen Lecture nt. „Small Area Estimation: Its Evolution in Five Decades”.

Do góry

Newsletter