Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

1
kwi

Wstępna informacja o relacji deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB w 2018 roku

4
kwi

Wskaźniki cen lokali mieszkalnych w IV kwartale 2018 roku

4
kwi

Obwieszczenie w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w czwartym kwartale 2018 r. z podziałem na województwa

5
kwi

Wyniki finansowe banków w 2018 roku

5
kwi

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych w 2018 roku

5
kwi

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2018 roku

12
kwi

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw Nr 4/2018

15
kwi

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-luty 2019 roku

15
kwi

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2019 roku

15
kwi

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2019 roku

15
kwi

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2019 r. w stosunku do IV kwartału 2018 r.

15
kwi

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2019 r. w stosunku do IV kwartału 2018 r.

15
kwi

Komunikat w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2019 r. w stosunku do marca 2013 r.

16
kwi

Wynik nominalny sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2015-2018

16
kwi

Komunikat w sprawie łącznej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2013-2018

17
kwi

Koniunktura konsumencka - kwiecień 2019 roku

17
kwi

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2019 roku

17
kwi

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2019 roku

17
kwi

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w marcu 2019 roku

17
kwi

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w pierwszym kwartale 2019 roku

17
kwi

Obwieszczenie w sprawie miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w I kwartale 2019 roku

18
kwi

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w marcu 2019 roku

18
kwi

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w marcu 2019 roku

18
kwi

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w marcu 2019 roku

19
kwi

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach w kwietniu 2019 roku

19
kwi

Ceny produktów rolnych w marcu 2019 roku

19
kwi

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (luty 2019 r.)

23
kwi

Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2018 roku (za lata 2015-2018)

23
kwi

Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zaktualizowanego szacunku PKB według kwartałów za lata 2017-2018

23
kwi

Dynamika sprzedaży detalicznej w marcu 2019 roku

24
kwi

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-marzec 2019 roku

24
kwi

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w marcu 2019 roku

24
kwi

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w pierwszym kwartale 2019 r.

24
kwi

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w marcu 2019 roku

24
kwi

Biuletyn Statystyczny Nr 3/2019

24
kwi

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2019 (kwiecień 2019)

26
kwi

Gospodarka morska w Polsce w 2018 roku

26
kwi

Nakłady i wyniki przemysłu w 2018 roku

29
kwi

Wiadomości Statystyczne nr 4/2019 (695)

29
kwi

Działalność podmiotów posiadających jednostki zagraniczne w 2017 roku

30
kwi

Wstępna ocena przezimowania upraw w 2019 roku

30
kwi

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2019 roku

30
kwi

Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w 2017 roku

30
kwi

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2018 roku

30
kwi

Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2018 roku

30
kwi

Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym (stan w dniu 31.XII.2018)

30
kwi

Praca a obowiązki rodzinne w 2018 roku

Publikacje urzędów statystycznych

4
kwi

Wybrane dane o powiatach województwa małopolskiego - luty 2019 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

5
kwi

Światowy Dzień Zdrowia - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

12
kwi

Województwo podlaskie w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

12
kwi

Użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów w województwie kujawsko-pomorskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

15
kwi

Popyt na pracę w województwie opolskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

19
kwi

Ceny - koszyk wielkanocny - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

19
kwi

Światowy Dzień Ziemi - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

26
kwi

Gospodarka morska w Polsce w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

26
kwi

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w marcu 2019 r. - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w marcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w marcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w marcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

29
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego w marcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

29
kwi

Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa małopolskiego - marzec 2019

Urząd Statystyczny w Krakowie

29
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (marzec 2019 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w marcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - marzec 2019

Urząd Statystyczny w Opolu

29
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - marzec 2019

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Marzec 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
kwi

Statystyka Warszawy. Marzec 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w marcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
kwi

Biuletyn statystyczny województwa lubuskiego - marzec 2019 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
kwi

Informacja prasowa - Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w marcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w marcu 2019 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
kwi

Popyt na pracę w województwie podlaskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
kwi

Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
kwi

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – kwiecień 2019 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

30
kwi

Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
kwi

Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach w województwie pomorskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w kwietniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
kwi

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie małopolskim – kwiecień 2019 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

30
kwi

Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w kwietniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - kwiecień 2019 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

30
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w kwietniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
kwi

Popyt na pracę w województwie wielkopolskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
kwi

Działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorstw w województwie wielkopolskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Kwiecień 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
kwi

Popyt na pracę w województwie lubuskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w kwietniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
kwi

Zielona Góra i Gorzów Wlkp. I kw. 2109 r. - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
kwi

Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2019 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
kwi

Popyt na pracę w województwie dolnośląskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

9
kwi

Biuletyn ciepłownictwa - IV kwartał 2018 r.

Ministerstwo Energii, Agencja Rynku Energii S.A.

30
kwi

Sytuacja energetyczna w Polsce. Krajowy bilans energii

Ministerstwo Energii, Agencja Rynku Energii S.A.

30
kwi

Wskaźniki inflacji bazowej 2019

Narodowy Bank Polski

Do góry

Newsletter