Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

1
kwi

Wstępna informacja o relacji deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB w 2018 roku

Zgodnie z notyfikacją, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2018 roku stanowił 0,4% PKB, natomiast dług sektora ukształtował się na poziomie 48,9% PKB.
Czytaj dalej
4
kwi

Wskaźniki cen lokali mieszkalnych w IV kwartale 2018 roku

Ceny lokali mieszkalnych w IV kwartale 2018 r. wzrosły o 2,4% w stosunku do poprzedniego kwartału (w tym na rynku pierwotnym – o 3,0% i na rynku wtórnym – o 1,8%). W porównaniu z analogicznym okresem 2017 r. ceny lokali mieszkalnych wzrosły o 7,7% (w tym na rynku pierwotnym – o 6,3% i na rynku wtórnym – o 8,7%).
Czytaj dalej
5
kwi

Wyniki finansowe banków w 2018 roku

Wynik finansowy netto sektora bankowego1 w 2018 r. wyniósł 14,7 mld zł, tj. o 7,6% więcej niż w 2017 r. Suma bilansowa banków wzrosła o 6,6% i wyniosła 1 889,1 mld zł. Wartość kredytów udzielonych sektorowi niefinansowemu zwiększyła się o 5,6% do kwoty 1 098,8 mld zł, a depozytów o 7,5% do 1 151,2 mld zł.
Czytaj dalej
5
kwi

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych w 2018 roku

W 2018 r. z turystycznych obiektów noclegowych posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych skorzystało 33,9 mln turystów, którym udzielono 88,9 mln noclegów. W porównaniu do 2017 r. było to więcej odpowiednio o 6,0% i 5,9%.
Czytaj dalej
5
kwi

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2018 roku

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń ogółem w 2018 r. były lepsze niż przed rokiem i wyniosły 6,6. mld zł. Wpłynęły na to korzystniejsze wyniki uzyskane tak przez zakłady ubezpieczeń na życie (dział I), jak i zakłady ubezpieczeń majątkowych (dział II).
Czytaj dalej
11
kwi

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON marzec 2019

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej
12
kwi

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw Nr 4/2018

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województw. Wybrane kategorie prezentowane w ujęciu dynamicznym, a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju w okresach kwartalnych i w okresach narastających.
Czytaj dalej
15
kwi

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-luty 2019 roku

Obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń - luty br. wyniosły w cenach bieżących 158,4 mld PLN w eksporcie oraz 167,8 mld PLN w imporcie. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 9,4 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego wyniosło 4,3 mld PLN. W porównaniu ze styczniem – lutym 2018 roku eksport wzrósł o 8,6%, a import o 11,7%.
Czytaj dalej
15
kwi

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2019 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2019 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,3% (w tym towarów – o 0,4%, i usług – o 0,2%). W porównaniu z analo­gicznym miesiącem ub. roku, ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 1,7% (w tym usług – o 2,7% i towarów – o 1,3%).
Czytaj dalej
15
kwi

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2019 roku

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2019 r. w stosunku do lutego 2019 r. wyniósł 100,3 (wzrost cen o 0,3%).
Czytaj dalej
15
kwi

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2019 r. w stosunku do IV kwartału 2018 r.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2019 r. w stosunku do IV kwartału 2018 r. wyniósł 100,2 (wzrost cen o 0,2%).
Czytaj dalej
15
kwi

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2019 r. w stosunku do IV kwartału 2018 r.

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2019 r. w stosunku do IV kwartału 2018 r. wyniósł 99,7 (spadek cen o 0,3%).
Czytaj dalej
15
kwi

Komunikat w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2019 r. w stosunku do marca 2013 r.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2019 r. w stosunku do marca 2013 r. wyniósł 103,5 (wzrost cen o 3,5%).
Czytaj dalej
16
kwi

Komunikat w sprawie łącznej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2013-2018

Ogłasza się, że łączna dynamika wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2013–2018 wyniosła 123,6.
Czytaj dalej
16
kwi

Znamy zwycięzców hackathonu „ShowMeData” zorganizowanego w GUS

12 i 13 kwietnia 2019 r. w Głównym Urzędzie Statystycznym odbyła się kolejna edycja Hackathonu #ShowMeData. Uczestnicy programowali przez blisko 24 godziny!
Czytaj dalej
17
kwi

Koniunktura konsumencka - kwiecień 2019 roku

W kwietniu 2019 r. odnotowano pogorszenie zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Czytaj dalej
17
kwi

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2019 roku

W marcu 2019 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 3,0% r/r i wyniosło 6393,6 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 5,7% r/r i wyniosło 5164,53 zł.
Czytaj dalej
17
kwi

Turyści w bazie noclegowej. Luty 2019 roku

Turyści zagraniczni i krajowi korzystający z bazy noclegowej i udzielone im noclegi w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej
17
kwi

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2019 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2019 r. wyniosło 5164,53 zł.
Czytaj dalej
17
kwi

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w marcu 2019 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w marcu 2019 r. wyniosło 5164,33 zł.
Czytaj dalej
17
kwi

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w pierwszym kwartale 2019 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale w 2019 r. wyniosło 5015,03 zł.
Czytaj dalej
17
kwi

Obwieszczenie w sprawie miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w I kwartale 2019 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w pierwszym kwartale 2019 r. wyniosło 5014,94 zł.
Czytaj dalej
18
kwi

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w marcu 2019 roku

Według wstępnych danych w marcu 2019 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były wyższe w porównaniu z ubiegłym miesiącem o 0,2%. W porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku wzrosły o 2,5%.
Czytaj dalej
18
kwi

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w marcu 2019 roku

W marcu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 5,6% w porównaniu z marcem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 1,6%, natomiast w porównaniu z lutym br. wzrosła o 9,8%. W okresie styczeń – marzec br. produkcja sprzedana przemysłu była o 6,1% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 5,5%.
Czytaj dalej
18
kwi

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w marcu 2019 roku

Według wstępnych danych w marcu 2019 r. ceny produkcji budowlano-montażowej były wyższe o 0,3% w porównaniu z ubiegłym miesiącem i o 3,7% w porównaniu z marcem 2018 r.
Czytaj dalej
19
kwi

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach – kwiecień 2019 r.

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS (SI) w kwietniu 2019 r. kształtuje się na poziomie niższym od notowanego w marcu 2019 r. i kwietniu 2018 r. Wskaźnik ten od stycznia 2017 r. przyjmuje wartości powyżej średniej długookresowej.
Czytaj dalej
19
kwi

Ceny produktów rolnych w marcu 2019 roku

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych, tj. pszenicy, żyta, żywca wołowego, żywca wieprzowego, drobiu i mleka krowiego, wzrosły w marcu 2019 r. zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 2,1%), jak i w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego (o 4,4%).
Czytaj dalej
19
kwi

Produkcja i handel zagraniczny produktami rolnymi w 2017 r.

Analiza danych statystycznych dotyczących produkcji rolniczej w połączeniu z danymi z zakresu handlu zagranicznego produktami rolnymi. W publikacji opisano uwarunkowania makroekonomiczne produkcji i wymiany handlowej produktów rolnych, wyniki produkcji rolniczej, m.in. na tle produkcji rolniczej Unii Europejskiej oraz strukturę geograficzną i towarową obrotów handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi.
Czytaj dalej
19
kwi

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (luty 2019 r.)

Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych.
Czytaj dalej
23
kwi

Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2018 roku (za lata 2015-2018)

Zgodnie z notyfikacją, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2018 roku ukształtował się na poziomie 7 987 mln zł, co stanowi 0,4% PKB, natomiast dług sektora wyniósł 1 034 358 mln zł, tj. 48,9% PKB.
Czytaj dalej
23
kwi

Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zaktualizowanego szacunku PKB według kwartałów za lata 2017-2018

Według ostatecznego szacunku, produkt krajowy brutto (PKB) w 2017 r. wzrósł realnie o 4,9%, w porównaniu z 2016 r., wobec wcześniej opublikowanego wzrostu o 4,8%. Wzrost realny PKB w 2018 r. nie zmienił się i wyniósł 5,1%.
Czytaj dalej
23
kwi

Dynamika sprzedaży detalicznej w marcu 2019 roku

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w marcu 2019 r. była wyższa niż przed rokiem o 1,8% (wobec wzrostu o 8,8% w marcu 2018 r.). W porównaniu z lutym 2019 r. miał miejsce wzrost sprzedaży detalicznej o 13,5%.
Czytaj dalej
24
kwi

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w pierwszym kwartale 2019 r.

Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących m.in. w obszarze rynku pracy i wynagrodzeń, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny, transport) oraz handlu zagranicznego.
Czytaj dalej
24
kwi

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w marcu 2019 roku

Ilość produkcji wybranych wyrobów przemysłowych wytwarzanych przez podmioty gospodarcze, w których liczba pracujących przekracza 49 osób. Informacje dotyczą produkcji wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.
Czytaj dalej
24
kwi

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2019 (kwiecień 2019)

Ocena sytuacji przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych uzyskana na podstawie subiektywnych ocen aktualnej i przewidywanej koniunktury gospodarczej wyrażonych przez dyrektorów ankietowanych firm.
Czytaj dalej
24
kwi

Biuletyn Statystyczny Nr 3/2019

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów danych - miesięcznych, kwartalnych i rocznych.
Czytaj dalej
24
kwi

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-marzec 2019 roku

W pierwszym kwartale 2019 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, natomiast spadła liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym.
Czytaj dalej
24
kwi

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w marcu 2019 roku

W marcu br. wartość produkcji budowlano-montażowej w cenach stałych wzrosła, zarówno w ujęciu miesięcznym jak i narastającym, w porównaniu do analogicznych okresów ubiegłego roku.
Czytaj dalej
24
kwi

Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu marca 2019 r.

Informacja o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według makroregionu, regionu i podregionu według stanu w końcu marca 2019 r.
Czytaj dalej
26
kwi

Nakłady i wyniki przemysłu w 2018 roku

Produkcja, obrót, nowe zamówienia, zatrudnienie, przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto, czas przepracowany, wskaźniki cen, nakłady inwestycyjne, aktywa obrotowe, źródła finansowania majątku, wskaźniki finansowe, przedsiębiorstwa wg wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto oraz wg wskaźnika rentowności obrotu netto.
Czytaj dalej
26
kwi

Gospodarka morska w Polsce w 2018 roku

Według stanu na koniec 2018 r. morska i przybrzeżna flota transportowa liczyła więcej statków niż przed rokiem. W porównaniu z 2017 r. odnotowano wzrost ładunków przetransportowanych morską flotą przez polskich przewoźników, natomiast spadek przewozów pasażerów w komunikacji międzynarodowej.
Czytaj dalej
26
kwi

Zgony według tygodni oraz wieku, płci zmarłych i 73 podregionów w 2019 roku

Zestawienie tabelaryczne prezentujące zgony według tygodnia zgonu, wieku i płci oraz podregionu zamieszkania osób zmarłych (Weekly deaths).
Czytaj dalej
29
kwi

Dni otwarte Funduszy Europejskich w GUS 10 maja 2019 r.

Kolejny raz nasz urząd został zaproszony do udziału w ogólnopolskiej akcji „Dni Otwarte Funduszy Europejskich” (DOFE).
Czytaj dalej
29
kwi

Działalność podmiotów posiadających jednostki zagraniczne w 2017 roku

W publikacji zawarto dane o podmiotach niefinansowych posiadających jednostki zagraniczne: liczba podmiotów, rodzaj prowadzonej działalności, przynależność do grup przedsiębiorstw, charakter powiązań z jednostką zagraniczną.
Czytaj dalej
29
kwi

Poland Quarterly Statistics No. 4/2018

Kwartalne informacje o procesach i zjawiskach społeczno-gospodarczych zachodzących w Polsce. Dane charakteryzujące wyniki gospodarcze Polski na tle poprzednich kwartałów i ostatnich lat.
Czytaj dalej
29
kwi

Wiadomości Statystyczne nr 4/2019 (695)

W numerze m.in.: Józefa FAMIELEC, Anna KIJANKA, Renata ŻABA-NIERODA — Economic growth and carbon dioxide emissions; Tomasz GRABIA — Rzeczywiste stopy procentowe a stopy hipotetyczne wynikające z reguły Taylora w strefie euro i Stanach Zjednoczonych; Sławomir LISEK, Lidia LUTY — Propozycja wskaźnika atrakcyjności inwestycyjnej przedsiębiorstwa
Czytaj dalej
30
kwi

Wstępna ocena przezimowania upraw w 2019 roku

Z przeprowadzonych przez rzeczoznawców wojewódzkich w lutym i marcu b.r. badań monolitowych i polowych wynika, że w bieżącym roku uprawy ozime przezimowały lepiej niż w roku ubiegłym, praktycznie bez poważniejszych strat. Przebieg warunków agrometeorologicznych w okresie tegorocznej zimy był korzystny dla zimujących roślin. Krótkotrwałe spadki temperatury (lokalnie do -22°C przy gruncie) i silne wiatry występujące przy niewielkiej pokrywie śnieżnej nie zagrażały zimującym oziminom, tylko lokalnie powodując częściowe wysmalanie odkrytych roślin. Powierzchnie upraw ozimych przeznaczone do zaorania po okresie zimowym są niewielkie.
Czytaj dalej
30
kwi

Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2018 roku

Poziom aktywności zawodowej ludności wg cech demograficznych i społecznych. Pracujący wg cech zawodowych, statusu zatrudnienia, czasu pracy. Charakterystyka bezrobotnych (czas trwania bezrobocia, metody poszukiwania pracy, przeszłość zawodowa) oraz sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Przyczyny bierności zawodowej.
Czytaj dalej
30
kwi

Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2018 r. Stan w dniu 31 XII

Dane o liczbie i strukturze ludności, w tym o rezydentach wg płci i wieku w regionach, podregionach i województwach (w podziale na ludność miejską i wiejską) oraz w powiatach, miastach i gminach kraju imiennie wg stanu w dniu 31 XII 2018r.
Czytaj dalej
30
kwi

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2019 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w kwietniu 2019 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 1,1% (wskaźnik cen 101,1), a w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 2,2% (wskaźnik cen 102,2).
Czytaj dalej
30
kwi

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2018 roku

Wynik finansowy otwartych funduszy emerytalnych (OFE) w 2018 r. był ujemny i wyniósł minus 17,0 mld zł, wobec zysku 28,4 mld zł w 2017 r. Aktywa ogółem otwartych funduszy emerytalnych na koniec 2018 r. wyniosły 157,5 mld zł, co oznacza spadek aktywów o 22,5 mld zł w ciągu roku.
Czytaj dalej
30
kwi

Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w 2017 roku

W Polsce w 2017 r. w porównaniu z poprzednim rokiem zaobserwowano wzrost liczby aktywnych zawodowo powyżej 50. roku życia wynikający ze zwiększenia liczby pracujących i zmniejszenia liczby bezrobotnych. W tym czasie zmniejszyła się liczba osób biernych zawodowo. Przełożyło się to na wzrost współczynnika aktywności zawodowej oraz wskaźnika zatrudnienia przy jednoczesnym spadku stopy bezrobocia.
Czytaj dalej
30
kwi

Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w 2018 roku

W Polsce w 2018 r. w porównaniu z poprzednim rokiem zaobserwowano spadek liczby aktywnych zawodowo powyżej 50. roku życia wynikający ze zmniejszenia liczby pracujących i bezrobotnych. W tym czasie zwiększyła się liczba osób biernych zawodowo. Przełożyło się to na spadek współczynnika aktywności zawodowej. Stopa bezrobocia spadła, ale jednocześnie odnotowano nieznaczny spadek wskaźnika zatrudnienia.
Czytaj dalej
30
kwi

Praca a obowiązki rodzinne w 2018 roku

Podstawowe informacje na temat form, sposobów i możliwości łączenia pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi przez osoby w wieku 18-64 lata.
Czytaj dalej
30
kwi

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2018 roku

Pracujący, zatrudnieni i ich wynagrodzenia nominalne i realne. Czas przepracowany. Zezwolenia na pracę cudzoziemców w Polsce.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

5
kwi

Światowy Dzień Zdrowia - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
9
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego za luty 2019 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Opracowanie zawiera wybrane dane o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego dotyczące m. in. przedsiębiorstw, ludności, bezrobocia, budownictwa mieszkaniowego, turystyki, bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
12
kwi

Województwo podlaskie w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Czytaj dalej
12
kwi

Statystyka wezła transportowego Gdynia w Korytarzu Sieci Bazowej TEN-T – 2016

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Zakres tematyczny opracowania pogrupowano w siedem działów, z czego cztery pierwsze charakteryzują poszczególne rodzaje transportu w węźle TEN-T w Gdyni. Kolejne dotyczą podmiotów gospodarki narodowej z siedzibą w Gdyni – z sekcji „Transport i gospodarka magazynowa”, zarejestrowanych w rejestrze REGON oraz nakładów inwestycyjnych i wartości środków trwałych w tej sekcji. Ostatni dział dotyczy wybranych aspektów związanych z ochroną środowiska. Ponadto, publikacja wzbogacona została prezentacją graficzną wybranych zagadnień.
Czytaj dalej
15
kwi

Popyt na pracę w województwie opolskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie sygnalne przedstawia dane dotyczące popytu na pracę w województwie opolskim w 2018 r. w porównaniu z 2017 r., jak również w odniesieniu do 2010 r. Zawiera podstawowe informacje dotyczące liczby pracujących, w tym osób niepełnosprawnych oraz wolnych miejsc pracy. Prezentuje również dane odnośnie zrealizowanego i niezrealizowanego popytu na pracę oraz informacje dotyczące nowo utworzonych i zlikwidowanych miejsc pracy według sektorów własności, sekcji PKD oraz wielkości jednostek.
Czytaj dalej
19
kwi

Wielkanoc 2019

Urząd Statystyczny w Kielcach

Czytaj dalej
19
kwi

Ceny - koszyk wielkanocny - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
19
kwi

Światowy Dzień Ziemi - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
26
kwi

Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2019 r.- opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
26
kwi

Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2019 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej
29
kwi

Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Czytaj dalej
29
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w marcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
29
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w marcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa śląskiego m.in. z zakresu: rynku pracy, podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, mieszkań, handlu, cen. Całość poprzedzają zestawione podstawowe tendencje. Uzupełnienie stanowi graficzna postać prezentacji w postaci map i wykresów.
Czytaj dalej
29
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego - marzec 2019

Urząd Statystyczny w Kielcach

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego dotyczące m.in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
29
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (marzec 2019 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

Opracowanie sygnalne prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa łódzkiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego w marcu 2019 r.
Czytaj dalej
29
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w marcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w marcu 2019 r.
Czytaj dalej
29
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - kwiecień 2019 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Koniunktura oceniana jest optymistycznie przez przedsiębiorców z większości prezentowanych rodzajów działalności, najlepiej przez przedstawicieli jednostek z sekcji budownictwo. Niekorzystne opinie zgłaszają jedynie firmy prowadzące działalność z zakresu handlu detalicznego oraz transportu i gospodarki magazynowej.
Czytaj dalej
29
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - marzec 2019

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa opolskiego
Czytaj dalej
29
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - marzec 2019 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych wykresów i kartogramów.
Czytaj dalej
29
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego marzec 2019 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
29
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Marzec 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące w województwie mazowieckim m.in. z zakresu rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci map i kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i wybranych sekcji oraz powiatów.
Czytaj dalej
29
kwi

Statystyka Warszawy. Marzec 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie m.st. Warszawy m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, przemysłu i budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się atrakcyjną formą graficzną w postaci kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według wybranych sekcji w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
29
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w marcu 2019 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego.
Czytaj dalej
30
kwi
30
kwi

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – kwiecień 2019 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim w kwietniu 2019 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
30
kwi

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach w województwie pomorskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera informacje o wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach w województwie pomorskim w 2018 r. Zaprezentowano miedzy innymi uogólnione dane dotyczące komputerów, dostępu do Internetu i stron internetowych posiadanych przez przedsiębiorstwa w województwie pomorskim.
Czytaj dalej
30
kwi

Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Ogólny klimat koniunktury jest oceniany pozytywnie przez podmioty ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej, naj-bardziej korzystnie przez przedstawicieli firm prowadzących działalność z zakresu transportu i gospodarki magazynowej oraz zakwaterowania i gastronomii.
Czytaj dalej
30
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w kwietniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, informacji i komunikacji, transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego.
Czytaj dalej
30
kwi

Koniunktura gospodarcza województwa świętokrzyskiego w kwietniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM – kwiecień 2019 r.
Czytaj dalej
30
kwi

15 lat Polski w Unii Europejskiej

Urząd Statystyczny w Kielcach

Czytaj dalej
30
kwi

Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2019 r.
Czytaj dalej
30
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w kwietniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w kwietniu 2019 r.
Czytaj dalej
30
kwi

Popyt na pracę w województwie wielkopolskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Badanie popytu na pracę, realizowane na formularzu Z-05, prowadzone jest w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej. Obejmuje ono podmioty gospodarki narodowej o liczbie zatrudnionych 1 lub więcej. Badanie ma charakter reprezentacyjny i przeprowadzane jest z częstotliwością kwartalną.
Czytaj dalej
30
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w kwietniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Przedsiębiorcy ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności w kwietniu oceniają koniunkturę korzystnie. Najlepsze opinie formułują podmioty z sekcji informacja i komunikacja.
Czytaj dalej
30
kwi

Działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorstw w województwie wielkopolskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W 2017 r. działalność gospodarczą w województwie wielkopolskim prowadziło 211,6 tys. podmiotów o liczbie pracujących do 9, tj. o 3,8% więcej niż przed rokiem. Liczba pracujących w mikroprzedsiębiorstwach wzrosła o 5,6% i w 2017 r. wyniosła 439,5 tys. osób. Przychody ogółem ukształtowały się na poziomie 110,7 mld zł, czyli o 1,6% wyżej niż przed rokiem, a wskaźnik rentowności obrotu brutto wyniósł 12,5% wobec 11,0% w 2016 r.
Czytaj dalej
30
kwi
30
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Kwiecień 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Koniunktura oceniana jest pozytywnie przez przedsiębiorców ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności, najlepiej przez przedstawicieli jednostek z sekcji przetwórstwo przemysłowe.
Czytaj dalej
30
kwi
30
kwi

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

9
kwi

Biuletyn ciepłownictwa - IV kwartał 2018 r.

Ministerstwo Energii, Agencja Rynku Energii S.A.

Informacje statystyczne o produkcji ciepła zużywanego na cele grzewcze i technologiczne oraz dystrybucji ciepła przez przedsiębiorstwa ciepłownicze w podziale na grupy wytwórców: elektrownie i elektrociepłownie zawodowe, elektrociepłownie i ciepłownie niezawodowe, przedsiębiorstwa produkcyjno-dystrybucyjne i ciepłownie zawodowe. Dodatkowo informacje o kosztach wytwarzania ciepła (w edycji za IV kw.), cenach i sprzedaży ciepła oraz cenach zakupu węgla energetycznego przez producentów ciepła.
30
kwi

Sytuacja energetyczna w Polsce. Krajowy bilans energii

Ministerstwo Energii, Agencja Rynku Energii S.A.

Krajowe bilanse głównych nośników energii oraz syntetyczny bilans energii pierwotnej. Dla każdego nośnika przedstawiona jest produkcja, import, eksport, zmiana zapasów i zużycie w jednostkach naturalnych i TJ.
30
kwi

Wskaźniki inflacji bazowej 2019

Narodowy Bank Polski

Wskaźniki inflacji bazowej:– inflacja po wyłączeniu cen administrowanych,– inflacja po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych,– inflacja po wyłączeniu cen żywności i cen energii,– 15% średnia obcięta przy podstawie miesiąc poprzedni = 100, kwartał poprzedni=100, analogiczny miesiąc poprzedniego roku = 100, analogiczny kwartał poprzedniego roku=100 oraz wskaźniki średnioroczne.
Czytaj dalej
Do góry

Newsletter