12 i 13 kwietnia 2019 r. w Głównym Urzędzie Statystycznym odbyła się kolejna edycja Hackathonu #ShowMeData. Uczestnicy programowali przez blisko 24 godziny!

Tym razem celem statystycznego maratonu programowania było wyłonienie najlepszego prototypu interaktywnej aplikacji webowej lub mobilnej, która kreatywnie ilustrowałaby motyw przewodni Hackathonu – „Zobacz jak statystyka opisuje liczbami świat, który Cię otacza”.

W Hackathonie wzięły udział zespoły liczące od 2 do 4 osób. Z 12 drużyn, które przystąpiły pierwszego dnia do rywalizacji, do końca dobrnęło 10: Black Adders, BlueDroids, Celeron, Instant Noodle Coders, Kaggle Polska, My po pizzę, Pentium, Pieski Piorunki, The Data Unicorns, ViRtualni.

Uczestnicy Hackathonu w tworzonej aplikacji mieli za zadanie zastosować technikę rozpoznawania obrazu w połączeniu z prezentacją danych statystycznych z baz danych GUS i Eurostatu. Prezentowane dane miały dotyczyć Polski, a w przypadku co najmniej jednej zmiennej – krajów Unii Europejskiej. Ważne było też wykorzystanie elementów grywalizacji i zadbanie o to, by aplikacja zainteresowała młodzież w wieku 15 lat i starszą. W przygotowywaniu aplikacji pomocą służyli mentorzy: Marek Panfiłow z Urzędu Statystycznego w Olsztynie, Monika Bielas z Centrum Informatyki Statystycznej, Krzysztof Kozak i Anna Schneider z Symetrii, Marcin Waszczuk z Microsoftu, Anna Ciepiela-Napiórkowska z Uxerii, Ania Kraszewska – ekspert UX, Cezary Borowski z Digital Knowledge Village, konsultant ds. AI Piotr Migdał i Waldemar Razik z SAS Institute Polska.

Przewodniczącą jury była Ewa Czumaj, Pełnomocnik Prezesa GUS ds. otwartości danych i jednocześnie zastępca dyrektora Departamentu Opracowań Statystycznych GUS. Grono jurorów zasilili też: Agata Miazga (Dyrektor Departamentu Otwartych Danych i Rozwoju Kompetencji w Ministerstwie Cyfryzacji), Krzysztof Kozak (UX Team Leader w Symetrii), Marcin Sołodki (E-learning Manager i ekspert od EdTech z Fundacji Digital Knowledge) oraz Marek Panfiłow (programista z Urzędu Statystycznego w Olsztynie).

Oficjalnymi partnerami Hackathonu byli: Ministerstwo Cyfryzacji, Microsoft, Symetria i EdTech Hub Accelerator.

Po prezentacjach wszystkich drużyn i burzliwych naradach, jury przyznało nagrodę główną w wysokości 15.000 zł brutto zespołowi Pieski Piorunki za grę ekologiczną Kocham Ziemię. Za II miejsce nagrodę w wysokości 9.000 zł brutto zgarnęli członkowie The Data Unicorns za grę w stylu kalamburów. Trzecie miejsce i czek na 6.000 zł brutto otrzymali członkowie zespołu Celeron, którzy w swojej aplikacji postawili na dydaktykę i uczenie młodzieży wyciągania wniosków z wykresów statystycznych.


Relacja z wydarzenia dostępna na: http://hackathon.stat.gov.pl/