Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wynik nominalny sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2015-2018

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
16.04.2019

Opublikowany w:
M.P.2019.357

Komunikat

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

z dnia  16  kwietnia 2019 r.

w sprawie wyniku nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych

za lata 2015–2018

 

 

Na podstawie art. 38b pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.1)) ogłasza się, że wynik nominalny sektora instytucji rządowych i samorządowych podawany do wiadomości publicznej zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. UE L 145 z 10.06.2009, str. 1, z późn. zm.2)) za lata 2015–2018 wyniósł:

w 2015 roku: deficyt  48 703 mln zł,

w 2016 roku: deficyt   41 614 mln zł,

w 2017 roku: deficyt   30 404 mln zł,

w 2018 roku: deficyt   7 987 mln zł.

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303, 326 i 534.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 198 z 30.07.2010, str. 1 oraz z Dz. Urz. UE L 69 z 08.03.2014, str. 101.


Do góry

Newsletter