Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

3
sty

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za grudzień 2017 r.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według eksperymentalnego szybkiego szacunku w grudniu 2017 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,2% (wskaźnik cen 100,2), a w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 2,0% (wskaźnik cen 102,0).
Czytaj dalej
3
sty

Wybrane zagadnienia rynku pracy (liczba osób z minimalnym wynagrodzeniem, samozatrudnieni, umowy zlecenia, o dzieło). Dane za 2016 rok

Notatka informacyjna w sprawie wyników obliczeń Głównego Urzędu Statystycznego dla 2016 r. dotyczących: wypłat wynagrodzeń w wysokości co najwyżej ustawowego minimum, „samozatrudnienia”, zawierania umów zlecenia lub o dzieło.
Czytaj dalej
5
sty

Bezrobocie rejestrowane. I-III kwartał 2017 r.

Opracowanie składa się z uwag metodycznych, uwag do tablic, części analitycznej oraz tablic statystycznych i wykresów w wersji dwujęzycznej (polskiej i angielskiej). Dane prezentowane w publikacji dotyczą osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy i poszukujących pracy poprzez te urzędy. Informacje o osobach bezrobotnych zaprezentowano w przekroju według płci, wieku, poziomu wykształcenia, czasu pozostawiania bez pracy, regionów, województw, podregionów i powiatów.
Czytaj dalej
9
sty

Obwieszczenie w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w trzecim kwartale 2017 r. z podziałem na województwa

Wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych w trzecim kwartale 2017 r. z podziałem na województwa, określone w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia.
Czytaj dalej
12
sty

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-listopad 2017 roku

W okresie styczeń – listopad 2017 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 802 528,1 mln zł, a import 794 712,0 mln zł.
Czytaj dalej
15
sty

Komunikat w sprawie średniorocznego wskaźnika cen konsumpcyjnych nośników energii w 2017 roku

Średnioroczny wskaźnik cen konsumpcyjnych nośników energii w 2017 r. w stosunku do 2016 r. wyniósł 101,6 (wzrost cen o 1,6%).
Czytaj dalej
15
sty

Komunikat w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2017 roku

Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2017 r. w stosunku do 2016 r. wyniósł 102,3 (wzrost cen o 2,3%).
Czytaj dalej
15
sty

Komunikat w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2017 r.

Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2017 r. w stosunku do 2016 r. wyniósł 102,0 (wzrost cen o 2,0%).
Czytaj dalej
15
sty

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2017 r. w stosunku do III kwartału 2017 r.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2017 r. w stosunku do III kwartału 2017 r. wyniósł 101,1 (wzrost cen o 1,1%).
Czytaj dalej
15
sty

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2017 roku

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2017 r. w stosunku do listopada 2017 r. wyniósł 100,2 (wzrost cen o 0,2%).
Czytaj dalej
15
sty

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2017 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2017 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,2% (w tym usług – o 0,5%, a towarów – o 0,1%).
Czytaj dalej
15
sty

Komunikat w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2017 roku

Przeciętna średnioroczna cena detaliczna 1000 kg węgla kamiennego w 2017 r. wyniosła 823,59 zł.
Czytaj dalej
15
sty

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2017 r. w stosunku do III kwartału 2017 r.

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2017 r. w stosunku do III kwartału 2017 r. wyniósł 99,6 (spadek cen o 0,4%).
Czytaj dalej
17
sty

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2017 roku

W grudniu 2017 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 4,6% r/r i wyniosło 6064,8 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 7,3% r/r i wyniosło 4973,73 zł.
Czytaj dalej
17
sty

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2017 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2017 r. wyniosło 4973,73 zł.
Czytaj dalej
17
sty

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2017 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2017 r. wyniosło 4972,92 zł.
Czytaj dalej
17
sty

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w czwartym kwartale 2017 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale w 2017 r. wyniosło 4739,91 zł.
Czytaj dalej
17
sty

Obwieszczenie w sprawie miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale 2017 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2017 r. wyniosło 4739,51 zł.
Czytaj dalej
17
sty

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2017 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w 2017 r. wyniosło 4530,47 zł.
Czytaj dalej
17
sty

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2017 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2017 r. wyniosło 4529,19 zł.
Czytaj dalej
17
sty

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2014-2016

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw (w przemyśle oraz sektorze usług) – wyniki kolejnej edycji badania opartego na międzynarodowych zaleceniach metodologicznych OECD i Eurostatu, stosowanych w ramach programu Community Innovation Survey 2016 (CIS 2016). Udział przedsiębiorstw innowacyjnych w latach 2014–2016. Dane dotyczące m.in. nakładów na działalność innowacyjną, współpracy z innymi jednostkami w zakresie tej działalności, a także barier innowacyjności oraz przyczyn braku innowacji. Prezentacja metodologii.
Czytaj dalej
17
sty

Turyści w bazie noclegowej. Listopad 2017 r.

Turyści zagraniczni i krajowi korzystający z bazy noclegowej i udzielone im noclegi w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej
18
sty

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-grudzień 2017 roku

W okresie dwunastu miesięcy 2017 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym i liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.
Czytaj dalej
18
sty

Obwieszczenie w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2017 r.

Wskaźnik cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2017 r. w stosunku do I półrocza 2017 r. wyniósł 104,3 (wzrost cen o 4,3 %).
Czytaj dalej
18
sty

Obwieszczenie w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2017 roku - według danych szacunkowych

Według wstępnych danych średnia krajowa cena skupu pszenicy w II półroczu 2017 r. wyniosła 64,93 zł za 1 dt.
Czytaj dalej
19
sty

Rocznik Statystyczny Województw 2017

Szeroki zestaw danych statystycznych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą Polski w ujęciu przestrzennym. Informacje o województwach oraz wybrane dane powiatach i podregionach wg nomenklatury NTS umożliwiające porównania i analizy regionalnego zróżnicowania zjawisk. Materiał statystyczny wzbogacony zestawem map i wykresów.
Czytaj dalej
19
sty

Niefinansowe rachunki kwartalne wg sektorów instytucjonalnych za okres od I kwartału 2010 r. do III kwartału 2017 r.

Niefinansowe rachunki kwartalne wg sektorów instytucjonalnych za okres od I kwartału 2010 r. do III kwartału 2017 r.
Czytaj dalej
19
sty

Koniunktura konsumencka. Styczeń 2018 roku

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, był wyższy o 4,1 p. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie 6,2. W porównaniu do stycznia 2017 r. obecna wartość BWUK jest wyższa o 7,4 p. proc.
Czytaj dalej
19
sty

Ceny produktów rolnych w grudniu 2017 roku

Na rynku produktów rolnych w grudniu 2017 r., w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły ceny skupu większości produktów (niższe były jedynie ceny żywca wieprzowego). Na targowiskach natomiast odnotowano wzrost cen zbóż, obniżyły się ceny żywca rzeźnego. W skali roku na obu rynkach wzrosły ceny większości zbóż.
Czytaj dalej
19
sty

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w grudniu 2017 roku

W grudniu 2017 r. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 2,7% w porównaniu z grudniem 2016 r., a produkcja budowlano-montażowa – o 12,7%.
Czytaj dalej
19
sty

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w grudniu 2017 roku

Według wstępnych danych w grudniu 2017 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były wyższe o 0,3% w porównaniu z grudniem 2016 r. Wzrost cen odnotowano również w produkcji budowlano-montażowej - o 1,4%.
Czytaj dalej
19
sty

Dynamika sprzedaży detalicznej w grudniu 2017 r.

W grudniu 2017 r. odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej1 w cenach stałych w skali roku o 5,2% (wobec wzrostu o 8,8% przed miesiącem oraz o 6,1% w grudniu 2016 r.). W porównaniu z poprzednim miesiącem miał miejsce wzrost sprzedaży detalicznej o 16,6%. W okresie styczeń-grudzień 2017 r. sprzedaż była o 7,3% wyższa niż przed rokiem.
Czytaj dalej
22
sty

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w styczniu 2018 roku

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS (SI) w styczniu 2018 r. wynosi 113,5. Kształtuje się on w styczniu na poziomie wyższym od notowanego przed miesiącem oraz przed rokiem. Od grudnia 2016 r. wartości tego wskaźnika kształtują się powyżej średniej długookresowej.
Czytaj dalej
22
sty

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Listopad 2017 r.

Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych. Definicje dotyczące podstawowych pojęć stosowanych w publikacji, uwagi metodyczne, lista i charakterystyka obiektów-reprezentantów, a w miesiącach kończących półrocze i rok - komentarz analityczny.
Czytaj dalej
23
sty

Osobowy ruch graniczny z Ukrainą, Białorusią i Rosją - grudzień 2017 r.

Wykresy ilustrujące osobowy ruch graniczny na przejściach z Ukrainą, Białorusią i Rosją.
Czytaj dalej
23
sty

Ubóstwo w Polsce w latach 2015 i 2016

Ubóstwo, to pojęcie, które z jednej strony określa warunki życia jednostki, a z drugiej strony wskazuje na nierówności i sprzeczności występujące w społeczeństwie. Chociaż nikt nie kwestionuje faktu, że ubóstwo jest zjawiskiem wielowymiarowym, to dla polityki społecznej podstawowe znaczenie ciągle mają informacje dotyczące zasięgu ubóstwa ekonomicznego. Podstawę publikowanych przez GUS w sposób regularny danych dotyczących zasięgu ubóstwa ekonomicznego w Polsce stanowią wyniki badań budżetów gospodarstw domowych.
Czytaj dalej
24
sty

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w grudniu 2017 roku

Ilość produkcji wybranych wyrobów przemysłowych wytwarzanych przez jednostki, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej. Informacje dotyczą produkcji wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.
Czytaj dalej
24
sty

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Stan w końcu grudnia 2017 r.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Stan w końcu grudnia 2017 r.
Czytaj dalej
24
sty

Biuletyn Statystyczny Nr 12/2017

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów czasowych.
Czytaj dalej
24
sty
26
sty

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2016 roku

Wysokość aktywów i pasywów (podmiotów prowadzących pełny zestaw rachunków, tj. sporządzających bilans) oraz przychodów, kosztów i wyników finansowych charakteryzujących ich kondycję finansową, w tym m.in. wskaźniki rentowności obrotu, wskaźniki płynności oraz rentowności majątku: obrotowego, trwałego i aktywów.
Czytaj dalej
29
sty

Środki produkcji w rolnictwie w roku gospodarczym 2016/2017

Poziom i kierunki zmian w zużyciu nawozów w roku gospodarczym 2016/2017 wg grup nawozów mineralnych, tj.: azotowych, fosforowych, potasowych oraz wapniowych z wydzieleniem grupy nawozów wapniowo-magnezowych oraz nawozów naturalnych. Informacje dotyczące zaopatrzenia w środki produkcji m.in. nawozy, środki ochrony roślin, pasze przemysłowe, materiał siewny.
Czytaj dalej
29
sty

Wiadomości Statystyczne nr 1/2018 (680)

W numerze m. in.: Andrzej BĄK — Zastosowanie metod wielowymiarowej analizy porównawczej do oceny stanu środowiska w województwie dolnośląskim; Maria KLONOWSKA-MATYNIA, Kamila RADLIŃSKA — Ocena wahań sezonowych bezrobocia w nadmorskich regionach turystycznych Polski i Hiszpanii; Marcin IDZIK, Krzysztof SOBCZAK — Rozwój rynku kart płatniczych w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej ...
Czytaj dalej
30
sty

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2016 r.

Prezentacja wielkości i struktury kapitału zaangażowanego w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego, w tym kapitału zagranicznego, kraju jego pochodzenia oraz podstawowe wyniki finansowe i wskaźniki ekonomiczne charakteryzujące działalność prowadzoną przez te podmioty.
Czytaj dalej
30
sty

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w 2017 r.

Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce narodowej. Obejmuje miesięczne, kwartalne i roczne informacje z zakresu m.in. rynku pracy i wynagrodzeń, cen, produkcji w przemyśle i budownictwie, rynku wewnętrznego i handlu zagranicznego
Czytaj dalej
30
sty

Produkt krajowy brutto w 2017 roku - Szacunek wstępny

Według wstępnego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) w 2017 roku był realnie wyższy o 4,6% w porównaniu z 2016 r., wobec 2,9% w 2016 (w cenach stałych roku poprzedniego).
Czytaj dalej
31
sty

Wyspecjalizowane segmenty rynku finansowego 2016

W publikacji przedstawiono sytuację wyspecjalizowanych segmentów rynku finansowego wraz z pogłębioną analizą ich działalności, a także prezentacją danych o ich sytuacji finansowej.
Czytaj dalej
31
sty

Aktywność ekonomiczna ludności Polski III kwartał 2017 roku

Poziom aktywności zawodowej ludności wg cech demograficznych i społecznych. Pracujący wg cech zawodowych, statusu zatrudnienia, czasu pracy. Charakterystyka bezrobotnych (czas trwania bezrobocia, metody poszukiwania pracy, przeszłość zawodowa) oraz sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Przyczyny bierności zawodowej.
Czytaj dalej
31
sty

Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w latach 2012-2016

Analiza zbiorowości nowo powstałych podmiotów według stanu aktywności prawno-ekonomicznej, sposobu powstania oraz trudności napotykanych przez przedsiębiorców. Prezentowana jest liczba jednostek, ich struktura i podstawowe cechy charakteryzujące badaną populację.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

2
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w listopadzie 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

2
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - listopad 2017 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja zawiera liczne mapy i kartogramy. Wybrane informacje zaprezentowano według sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
2
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w listopadzie 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
2
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego - listopad 2017

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa śląskiego m.in. z zakresu: rynku pracy, podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, mieszkań, handlu cen. Całość poprzedzają zestawione podstawowe tendencje. Uzupełnienie stanowi graficzna postać prezentacji w postaci map i wykresów.
Czytaj dalej
2
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (listopad 2017 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

Opracowanie sygnalne prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa łódzkiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego w listopadzie 2017 r.
Czytaj dalej
2
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w listopadzie 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w listopadzie 2017 r.
Czytaj dalej
2
sty

Rocznik Statystyczny Szczecina 2017

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Czytaj dalej
2
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego - 2017

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Publikacja ukazuje się z miesięczną częstotliwością i zapewnia dostęp do najbardziej aktualnych informacji statystycznych dotyczących procesów zachodzących na terenie województwa zachodniopomorskiego z zakresu m. in. rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu, cen oraz działalności portów morskich. Zawarty w opracowaniu syntetyczny komentarz analityczny oraz graficzna forma prezentacji danych ułatwiają właściwą interpretację opisywanych zjawisk. Dla pełniejszego zobrazowania przedstawianych zagadnień wybrane dane prezentowane są według sekcji PKD, sektorów i form własności, powiatów oraz w odniesieniu do wartości ogólnopolskich.
Czytaj dalej
2
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Listopad 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące w województwie mazowieckim m.in. z zakresu rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci map i kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i wybranych sekcji oraz powiatów.
Czytaj dalej
2
sty

Statystyka Warszawy. Listopad 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie m.st. Warszawy m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, przemysłu i budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się atrakcyjną formą graficzną w postaci kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według wybranych sekcji w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
2
sty

Rynek pracy w listopadzie 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Informacje dla Mazowsza.
Czytaj dalej
2
sty

Bezrobocie rejestrowane w końcu listopada 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Informacje dla Mazowsza, powiatów i m.st. Warszawy.
Czytaj dalej
4
sty

Rocznik Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego 2017

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Podstawowa zbiorcza publikacja Urzędu zawierająca zestaw informacji charakteryzujących poziom życia społeczeństwa, stan środowiska naturalnego i gospodarki oraz dane charakterystyczne dla województwa. Dane statystyczne zgrupowane zostały w 24 działach tematycznych, poprzedzonych tablicami przeglądowymi, ukazującymi województwo zachodniopomorskie na tle kraju oraz w ujęciu retrospektywnym.
Czytaj dalej
5
sty

Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w województwie mazowieckim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Prezentowane dane mają charakter wstępny i będą przedmiotem rewizji, zgodnie z polityką rewizji stosowaną w rachunkach narodowych i regionalnych. Dane ostateczne za 2016 r. zostaną opublikowane w październiku 2018 r.
Czytaj dalej
8
sty

Lublin w liczbach 2010-2016

Urząd Statystyczny w Lublinie

Czytaj dalej
9
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego za listopad 2017 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Opracowanie zawiera wybrane dane o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego dotyczące m. in. przedsiębiorstw, ludności, bezrobocia, budownictwa mieszkaniowego, turystyki, bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
17
sty

21, 22 stycznia. Dzień Babci i Dzień Dziadka

Urząd Statystyczny w Warszawie

Informacje dla Mazowsza i m.st. Warszawy.
Czytaj dalej
19
sty

Dzień Babci i Dziadka

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
24
sty

Plan Wydawniczy Urzędu Statystycznego w Katowicach 2018

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie zawiera podstawowe informacje dotyczące wydawnictw Urzędu planowanych do wydania w 2018 roku.
Czytaj dalej
29
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w grudniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w grudniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
29
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w grudniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa śląskiego m.in. z zakresu: rynku pracy, podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, mieszkań, handlu, cen. Całość poprzedzają zestawione podstawowe tendencje. Uzupełnienie stanowi graficzna postać prezentacji w postaci map i wykresów.
Czytaj dalej
29
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (grudzień 2017 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

Komunikat prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa łódzkiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego w grudniu 2017 r.
Czytaj dalej
29
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w grudniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w grudniu 2017 r.
Czytaj dalej
29
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego (styczeń - grudzień 2017)

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa opolskiego
Czytaj dalej
29
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - grudzień 2017 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych wykresów i kartogramów.
Czytaj dalej
29
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego grudzień 2017 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
29
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Grudzień 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące w województwie mazowieckim m.in. z zakresu rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci map i kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i wybranych sekcji oraz powiatów.
Czytaj dalej
29
sty

Statystyka Warszawy. Grudzień 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie m.st. Warszawy m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, przemysłu i budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się atrakcyjną formą graficzną w postaci kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według wybranych sekcji w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
29
sty

Rynek pracy w grudniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Informacje dla Mazowsza.
Czytaj dalej
29
sty

Budownictwo mieszkaniowe w województwie mazowieckim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Informacje dla Mazowsza, powiatów i m.st. Warszawy
Czytaj dalej
29
sty

Bezrobocie rejestrowane w końcu grudnia 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Informacje dla Mazowsza, powiatów i m.st. Warszawy.
Czytaj dalej
29
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w grudniu 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego.
Czytaj dalej
30
sty

Tytułowy Plan Wydawniczy Urzędu Statystycznego w Szczecinie 2018 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Tytułowy Plan Wydawniczy jest wykazem publikacji Urzędu, które ukażą się w 2018 r.
Czytaj dalej
31
sty

Koniunktura gospodarcza w styczniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

31
sty

Koniunktura gospodarcza w województwie kujawsko-pomorskim w styczniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim w styczniu 2018 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
31
sty

Koniunktura gospodarcza w styczniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie pomorskim jest oceniany pozytywnie i lepiej niż przed miesiącem przez podmioty ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej, najbardziej korzystnie – przez przedstawicieli firm z sekcji informacja i komunikacja.
Czytaj dalej
31
sty

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w styczniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, informacji i komunikacji, transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego.
Czytaj dalej
31
sty

Koniunktura gospodarcza w styczniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

Koniunktura gospodarcza w styczniu 2018 r.
Czytaj dalej
31
sty

Koniunktura gospodarcza w styczniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Koniunktura gospodarcza w styczniu 2018 r.- opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
31
sty

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w styczniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w styczniu 2018 r.
Czytaj dalej
31
sty

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - styczeń 2018 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie opolskim oceniany jest optymistycznie przez dyrektorów jednostek z większości prezentowanych rodzajów działalności (informacja i komunikacja, handel hurtowy, przetwórstwo przemysłowe, transport i go-spodarka magazynowa oraz zakwaterowanie i gastronomia).
Czytaj dalej
31
sty

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w styczniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Ogólny klimat koniunktury we wszystkich prezentowanych obszarach działalności w województwie wielkopolskim oceniany jest korzystnie. Najbardziej optymistyczne opinie formułują jednostki z sekcji zakwaterowanie i gastronomia oraz informacja i komunikacja.
Czytaj dalej
31
sty
31
sty

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Styczeń 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie mazowieckim oceniany jest korzystnie przez dyrektorów ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności. Najlepsze oceny w tym zakresie zgłaszają firmy prowadzące działalność z zakresu informacji i komunikacji.
Czytaj dalej
31
sty
31
sty

Euroregion Nysa 2017 – wybrane informacje statystyczne

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Prezentowane opracowanie zawiera zestaw przekrojowych informacji statystycznych o powiatach polskich, czeskich i niemieckich należących do Euroregionu Nysa. Jest ono efektem współpracy statystyków z Urzędu Statystycznego we Wrocławiu z partnerami z Krajowego Urzędu Statystycznego Saksonii w Kamenz oraz Czeskiego Urzędu Statystycznego Przedstawicielstwa w Libercu, prowadzonej w ramach struktur roboczych Euroregionu Nysa.
Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

19
sty

Stan zakaźnych chorób zwierzęcych - grudzień 2017

Główny Inspektorat Weterynarii

Wykaz chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania, które stwierdzono na terytorium Polski w danym miesiącu; wykaz chorób zakaźnych zwierząt nigdy nie notowanych na terytorium Polski; wykaz chorób zakaźnych zwierząt stwierdzonych w poprzednich latach.
Czytaj dalej
19
sty

Roczne rachunki finansowe według sektorów instytucjonalnych - tablice wynikowe

Narodowy Bank Polski

Roczne rachunki finansowe prezentują aktywa finansowe i zobowiązania poszczególnych grup podmiotów krajowych, ujętych w sektory i podsektory instytucjonalne oraz sektora zagranica w podziale według rodzajów operacji finansowych reprezentowanych przez instrumenty
Czytaj dalej
19
sty

Kwartalne rachunki finansowe według sektorów instytucjonalnych

Narodowy Bank Polski

Kwartalne rachunki finansowe prezentują aktywa finansowe i zobowiązania poszczególnych grup podmiotów krajowych, ujętych w sektory i podsektory instytucjonalne oraz sektora zagranica w podziale według rodzajów operacji finansowych reprezentowanych przez instrumenty finansowe.
Czytaj dalej
26
sty

Bezrobocie rejestrowane w Polsce - raport

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Raport zawiera dane o stopie bezrobocia rejestrowanego oraz o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy, w tym w wybranych grupach. Prezentuje dane o liczbie bezrobotnych według profilów pomocy oraz objętych aktywnymi programami rynku pracy, w tym w ramach nowych form wprowadzonych nowelą ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (m.in. bon szkoleniowy, bon stażowy, bon na zasiedlenie, bon zatrudnieniowy, zlecanie działań aktywizacyjnych agencjom zatrudnienia), a także o wolnych miejscach pracy i miejscach aktywizacji zawodowej.
Czytaj dalej
30
sty

Informacja o wybranych świadczeniach pieniężnych - dane wstępne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zestawienie informacji miesięcznych o świadczeniobiorcach i świadczeniach wypłacanych przez ZUS prezentowanych w ciągu czasowym, poczynając od grudnia roku poprzedniego. Podstawowe dane dotyczące liczby, kwoty wypłat i przeciętnych wysokości świadczeń pozwolą śledzić na bieżąco zmiany zachodzące w tym zakresie.
Czytaj dalej
31
sty

Informacja o bezrobotnych i poszukujących pracy

Minsterstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacja zawiera dane o liczbie oraz strukturze bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w urzędach pracy w miesiącu sprawozdawczym. W informacji prezentowane są dane dotyczące napływu do bezrobocia i odpływu z bezrobocia według przyczyn, w tym w ramach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.) działań aktywizacyjnych. Informacja przedstawia również dane o liczbie wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej kierowanych do bezrobotnych i poszukujących pracy za pośrednictwem urzędów pracy oraz dane o zgłoszonych i dokonanych zwolnieniach grupowych (liczba osób, liczba zakładów pracy).
Czytaj dalej
31
sty

Wskaźniki inflacji bazowej

NBP

Szeregi czasowe wskaźników inflacji bazowej
Czytaj dalej
Do góry

Newsletter