Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wynik nominalny sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2013-2016

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
14.04.2017

Opublikowane w:
M.P.2017.380

Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia  14  kwietnia 2017 r.

w sprawie wyniku nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych
za lata 2013–2016

 

Na podstawie art. 38b pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.1)) ogłasza się, że wynik nominalny sektora instytucji rządowych i samorządowych podawany do wiadomości publicznej zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. UE L 146 z 10.06.2009, str. 1, z późn. zm.2)) za lata 2013–2016 wyniósł:

w 2013 roku: deficyt  68 144 mln zł,
w 2014 roku: deficyt  59 991 mln zł,
w 2015 roku: deficyt  46 199 mln zł,
w 2016 roku: deficyt   44 735 mln zł.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191 i 659.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 198 z 30.07.2010, str. 1 oraz z Dz. Urz. UE L 69 z 08.03.2014, str. 101

Do góry

Newsletter