Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wynik nominalny sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2012-2015

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
15.04.2016

Opublikowano w:
M.P.2016.389

Komunikat

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

z dnia 15 kwietnia 2016 r.

w sprawie wyniku nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych

za lata 2012–2015

 

 

Na podstawie art. 38b pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.1)) ogłasza się, że wynik nominalny sektora instytucji rządowych i samorządowych podawany do wiadomości publicznej zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. UE L 146 z 10.06.2009, s. 1, z późn. zm.) za lata 2012–2015 wyniósł:

w 2012 roku: deficyt 60 159 mln zł,

w 2013 roku: deficyt 66 697 mln zł,

w 2014 roku: deficyt 56 958 mln zł,

w 2015 roku: deficyt 46 666 mln zł.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

Do góry

Newsletter