Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Komunikat w sprawie wyniku nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2016–2019

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
16.04.2020

Opublikowane w:
M.P.2020.357

Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 16  kwietnia 2020 r.

w sprawie wyniku nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych
za lata 2016–2019

 

Na podstawie art. 38b pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.1)) ogłasza się, że wynik nominalny sektora instytucji rządowych i samorządowych podawany do wiadomości publicznej zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. UE L 145 z 10.06.2009, str. 1, z późn. zm.2)) za lata 2016–2019 wyniósł:

w 2016 roku: deficyt  44 162 mln zł,         

w 2017 roku: deficyt  29 200 mln zł,

w 2018 roku: deficyt  4 933 mln zł,               

w 2019 roku: deficyt  16 828 mln zł.

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374 i 568.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 198 z 30.07.2010, str. 1 oraz  Dz. Urz. UE L 69 z 08.03.2014, str. 101.

Do góry

Newsletter