Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Komunikat w sprawie wyniku nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2019–2022

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
14.04.2023

Komunikat

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

z dnia 14 kwietnia 2023 r.

 

 

w sprawie wyniku nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych

za lata 2019–2022

 

 

            Na podstawie art. 38b pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm. 1)) ogłasza się, że wynik nominalny sektora instytucji rządowych i samorządowych podawany do wiadomości publicznej zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. UE L 145 z 10.06.2009, str. 1, z późn. zm.2)) za lata 2019–2022 wyniósł:

w 2019 roku: deficyt 17 009 mln zł,

w 2020 roku: deficyt 161 834 mln zł,

w 2021 roku: deficyt 48 195 mln zł,

w 2022 roku: deficyt 111 137 mln zł.

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 497 i 658.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 198 z 30.07.2010, str. 1 oraz z Dz. Urz. UE L 69 z 08.03.2014, str. 101.

Do góry

Newsletter