Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Komunikat w sprawie wyniku nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2017–2020

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
15.04.2021

Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 15 kwietnia 2021 r.

w sprawie wyniku nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych
za lata 2017–2020

 

Na podstawie art. 38b pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) ogłasza się, że wynik nominalny sektora instytucji rządowych i samorządowych podawany do wiadomości publicznej zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. UE L 145 z 10.06.2009, str. 1, z późn. zm.1)) za lata 2017–2020 wyniósł:

w 2017 roku: deficyt  29 581 mln zł,

w 2018 roku: deficyt  5 127 mln zł,

w 2019 roku: deficyt  15 798 mln zł,

w 2020 roku: deficyt  161 544 mln zł.

 

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 198 z 30.07.2010, str. 1 oraz z Dz. Urz. UE L 69 z 08.03.2014, str. 101.

Do góry

Newsletter