Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wynik nominalny sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2014-2017

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
16.04.2018

Opublikowane w:
M.P.2018.402

Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 16 kwietnia 2018 r.

 

w sprawie wyniku nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych
za lata 2014–2017

 

Na podstawie art. 38b pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62) ogłasza się, że wynik nominalny sektora instytucji rządowych i samorządowych podawany do wiadomości publicznej zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. UE L 146 z 10.06.2009, str. 1, z późn. zm.1)) za lata 2014–2017 wyniósł:

w 2014 roku: deficyt        62 338 mln zł,

w 2015 roku: deficyt        47 632 mln zł,

w 2016 roku: deficyt        43 642 mln zł,

w 2017 roku: deficyt        31 753 mln zł.

 

1)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 198 z 30.07.2010, str. 1 oraz z Dz. Urz. UE L 69 z 08.03.2014, str. 101.

Do góry

Newsletter