Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Monitoring Rynku Pracy - Kwartalna informacja o rynku pracy w trzecim kwartale 2018 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
26.11.2018

Wyniki badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) wskazują, że osoby aktywne zawodowo stanowiły w III kwartale 2018 roku 56,8% ludności w wieku 15 lat i więcej. W porównaniu do poprzedniego kwartału wskaźnik ten wzrósł o 0,3 p. proc, natomiast w odniesieniu do III kwartału 2017 roku utrzymał się na podobnym poziomie.

Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej według BAEL

W III kwartale 2018 roku liczba ludności aktywnej zawodowo w wieku 15 lat i więcej wyniosła 17279 tys. osób, z tego 16617 tys. to pracujący i 662 tys. - bezrobotni. Populacja biernych zawodowo liczyła 13139 tys. Liczba aktywnych zawodowo wzrosła w porównaniu z II kwartałem 2018 r., natomiast spadła w porównaniu z III kwartałem 2017 r. Liczba osób biernych zawodowo zmniejszyła się zarówno w odniesieniu do II kwartału 2018 r., jak i analogicznego okresu poprzedniego roku. Wskaźnik określający relację liczby osób niepracujących (bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku 15 lat i więcej) do liczby osób pracujących zmniejszył się zarówno stosunku do poprzedniego kwartału, jak i analogicznego okresu ubiegłego roku. W III kwartale 2018 r. na 1000 osób pracujących przypadało 831 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo (w II kwartale 2018 r. i III kwartale 2017 r. odpowiednio 837 i 852 osoby).

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter