Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Monitoring Rynku Pracy - Kwartalna informacja o rynku pracy w trzecim kwartale 2017 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
24.11.2017

Kwartalna informacja o rynku pracy prezentuje wstępne dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w III kwartale 2017 r. w porównaniu z wynikami badań przeprowadzonych w III kwartale 2015 i 2016 r. oraz z II kwartałem 2017 r.

Do uogólnienia wyników badania na populację generalną zastosowano dane o ludności Polski w wieku 15 lat i więcej, pochodzące z bilansów ludności wg stanu w dniu 30.06.2017 r. (opracowanych na podstawie wyników NSP 2011).

Od I kwartału 2016 r. zastosowano kalibrację wyników na poziomie województwa, w miejsce stosowanej dotąd kalibracji na poziomie kraju, z uwzględnieniem stosowanych dotąd kryteriów demograficznych.

W opracowaniu wykorzystano również dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy, wolnych miejsc pracy zgłoszonych do urzędów pracy oraz zgłoszenia zwolnień z przyczyn dotyczących zakładów pracy.

Kwartalne Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności stanowi podstawowe źródło informacji o sytuacji na rynku pracy. Badanie obejmuje wszystkie osoby w wieku 15 lat i więcej, będące członkami wylosowanych gospodarstw domowych. Metodologia BAEL oparta jest na definicjach zalecanych do stosowania przez Międzynarodową Organizację Pracy i Eurostat. Podstawowym kryterium podziału ludności, z punktu widzenia aktywności ekonomicznej, na pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo jest praca, tzn. fakt wykonywania, posiadania bądź poszukiwania pracy w badanym tygodniu.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter