Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Monitoring Rynku Pracy - Informacja o rynku pracy w czwartym kwartale 2018 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
25.02.2019

Wyniki badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) wskazują, że osoby aktywne zawodowo stanowiły w IV kwartale 2018 roku 56,1% ludności w wieku 15 lat i więcej. W porównaniu do poprzedniego kwartału wskaźnik ten zmniejszył się o 0,7 p. proc, natomiast w odniesieniu do IV kwartału 2017 roku utrzymał się na podobnym poziomie.

W IV kwartale 2018 roku liczba ludności aktywnej zawodowo w wieku 15 lat i więcej wyniosła 17058 tys. osób, z tego 16409 tys. to pracujący i 649 tys. - bezrobotni. Populacja biernych zawodowo liczyła 13353 tys.

Liczba aktywnych zawodowo zmniejszyła się zarówno w odniesieniu do III kwartału 2018 r., jak i analogicznego okresu poprzedniego roku. Liczba osób biernych zawodowo wzrosła w porównaniu do poprzedniego kwartału, natomiast spadła w porównaniu do poprzedniego roku.

Wskaźnik określający relację liczby osób niepracujących (bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku 15 lat i więcej) do liczby osób pracujących zwiększył się w stosunku do poprzedniego kwartału, natomiast zmniejszył się w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W IV kwartale 2018 r. na 1000 osób pracujących przypadały 853 osoby bezrobotne lub bierne zawodowo (w III kwartale 2018 r. i IV kwartale 2017 r. odpowiednio 831 i 864 osoby).

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter