Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Badanie organizacji i rozkładu czasu pracy w drugim kwartale 2019 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
30.12.2019

W II kwartale 2019 roku  31,9% ogółu pracujących (tj. 5 mln 260 tys.) musiało przynajmniej raz w miesiącu dostosowywać swój czas pracy do wymagań stawianych im przez pracodawcę lub klienta bądź do specyfiki realizowanych zadań, w tym w niemal połowie przypadków taka dyspozycyjność wymagana była co najmniej raz w tygodniu.

Mężczyźni częściej niż kobiety dostosowywali swój czas pracy do wymagań pracodawcy, klienta lub charakteru realizowanych prac. W II kwartale 2019 r. z tego powodu harmonogram czasu pracy musiało zmienić 36,0% pracujących mężczyzn i 26,8% pracujących kobiet.

Status zatrudnienia w największym stopniu decydował o konieczności dostosowywania swojego czasu pracy do wymagań pracodawców lub klientów. Grupą najbardziej podatną na wpływ czynników zewnętrznych (oczekiwania klientów lub typ realizowanych zadań) na rozkład czasu pracy były osoby pracujące na własny rachunek. Wśród nich aż 48,0% osób musiało przynajmniej raz w miesiącu zmienić typową dla siebie organizację czasu pracy ze względu na wymagania klientów bądź charakter wykonywanych zadań. W ramach tej zbiorowości szczególną grupę stanowili pracodawcy – w ich przypadku odsetek osób zmieniających rozkład swojego dnia pracy wyniósł 60,5%. Wartość ta wydaje się być szczególnie wysoka, jeśli zestawimy ją z sytuacją pracowników najemnych oraz pomagających członków rodzin, dla których powyższy wskaźnik kształtował się na poziomie ponad dwukrotnie niższym – odpowiednio 28,4% oraz 27,2%. Widać zatem, że im większa odpowiedzialność i samodzielność decydowania o wykonywanych zadaniach, tym większa potrzeba i możliwości dostosowywania swojej organizacji czasu pracy do wymagań odbiorcy zewnętrznego.

Do góry

Newsletter