Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacja o rynku pracy w pierwszym kwartale 2021 roku (dane wstępne)

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
28.06.2021

Wyniki badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) prezentującego dane przeciętne dla kwartału wskazują, że w I kwartale 2021 r. osoby aktywne zawodowo stanowiły 57,3% ludności w wieku 15–89 lat.

Osoby pracujące stanowiły w I kwartale 2021 r. 55,0% ludności w wieku 15–89 lat. Biorąc pod uwagę płeć wskaźnik zatrudnienia był zdecydowanie wyższy w zbiorowości mężczyzn – kształtował się on na poziomie 63,1%, podczas gdy wśród kobiet wynosił 47,5% (odpowiednie wartości dla osób w wieku produkcyjnym wynosiły 79,3% oraz 71,0%).

Osoby bezrobotne stanowiły w I kwartale 2021 r. 4,0% ludności aktywnej zawodowo w wieku 15 – 89 lat. Podobne natężenie bezrobocia obserwowane było w zbiorowości mężczyzn, jak i kobiet (odpowiednio 4,1% i 4,0%). Wśród mieszkańców miast oraz wsi stopa bezrobocia kształtowała się na jednakowym poziomie (4,0%).

Osoby bierne zawodowo stanowiły w I kwartale 2021 r. 42,7% ogółu ludności w wieku 15 – 89 lat. Odsetek ten był zdecydowanie niższy w zbiorowości mężczyzn (34,2%) niż wśród kobiet (50,6%). Udział ten kształtował się natomiast na zbliżonym poziomie wśród mieszkańców miast (42,7%), jak i mieszkańców wsi (42,9%).


Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter