Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
21.10.2015

Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne na koniec czerwca 2015 r. wyniosła 264,0 mld zł (wzrost o 21,5% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego). W I półroczu 2015 r. fundusze inwestycyjne osiągnęły dodatni wynik z operacji w kwocie 5,9 mld zł (o 2,6 mld zł więcej). Wartość portfela inwestycyjnego funduszy zwiększyła się do 237,6 mld zł (o 22,0%). Aktywa towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniosły 1,8 mld zł (wzrost o 24,5%). Wynik finansowy netto TFI wyniósł 0,3 mld zł  i był wyższy o 18,7% niż przed rokiem.

Tabl. 1. Podstawowe dane funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Wyszczególnienie

I półrocze 2014

I półrocze 2015

I półrocze 2014=100

Dane finansowe funduszy inwestycyjnych (w mln zł)

Aktywa ogółem

217 249,6

264 013,3

121,5

Portfel inwestycyjny

194 790,1

237 572,2

122,0

Wynik z operacji

3 287,7

5 885,5

179,0

Dane finansowe towarzystw funduszy inwestycyjnych (w mln zł)

Aktywa ogółem

1 425,0

1 773,9

124,5

Wynik finansowy netto

223,2

264,9

118,7


W końcu czerwca 2015 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało ogółem 717 funduszy inwestycyjnych[1] (o 75 więcej niż przed rokiem). Liczba otwartych funduszy inwestycyjnych zmniejszyła się do 40, przy 59 przed rokiem, a specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych do 48, przy 49 przed rokiem. Wzrost odnotowano w grupie funduszy inwestycyjnych zamkniętych, ich liczba zwiększyła się z 534 do 629.

Według stanu na 30 czerwca 2015 r. wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne wyniosła 264 013,3 mln zł (wzrost o 21,5% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego), z tego aktywa:

  • funduszy inwestycyjnych zamkniętych, które osiągnęły wartość 109 373,1 mln zł (wzrost o 18,6%); udział tej grupy funduszy w aktywach ogółem zmniejszył się z 42,4% do 41,4%;
  • otwartych funduszy inwestycyjnych wyniosły 99 813,9 mln zł (wzrost o 37,4%); ich udział w aktywach funduszy ogółem zwiększył się z 33,4% do 37,8%;
  • specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, które ukształtowały się na poziomie 54 826,3 mln zł (wzrost o 4,6%); ich udział w aktywach ogółem zmniejszył się do 20,8%, wobec 24,1% przed rokiem.
 

[1] Pojęcie „fundusze inwestycyjne” obejmuje: otwarte fundusze inwestycyjne, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte. W dalszej części tekstu używane jest pojęcie „fundusze inwestycyjne”.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter