Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Usługi biznesowe w 2017 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
16.09.2019

Wartość obrotów przedsiębiorstw prowadzących działalności związane z obsługą działalności gospodarczej wyniosła 338,7 mld zł. W porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano wzrost wartości obrotów przy jednoczesnym wzroście liczby przedsiębiorstw i pracujących ogółem.

W analizowanym roku na rynku krajowym funkcjonowało ponad 470 tys. przedsiębiorstw, które w ramach swojej podstawowej działalności świadczyły usługi biznesowe. Podmioty te stanowiły 27,0% (wzrost o 0,8 p. proc. w porównaniu z rokiem poprzednim) z ponad 1,7 mln przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą1. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba przedsiębiorstw świadczących usługi biznesowe zwiększyła się o 5,8%, podczas gdy liczba przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących działalność gospodarczą ogółem wzrosła o 2,9%.

W 2017 r. w sektorze przedsiębiorstw świadczących w ramach swojej podstawowej działalności usługi biznesowe pracowało ponad 1,6 mln osób, co stanowiło 17,7% pracujących w przedsiębiorstwach niefinansowych ogółem1 (wzrost o 0,4 p. proc. w stosunku do 2016 r.). W stosunku do roku poprzedniego liczba pracujących w tym sektorze wzrosła o 5,1%, wobec wzrostu liczby pracujących w niefinansowych przedsiębiorstwach ogółem1 o 2,5%.

1 Dotyczy podmiotów  prowadzących działalności zaklasyfikowane wg PKD 2007 do sekcji od B „Górnictwo i wydobywanie” do N „Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca” oraz działu 95 „Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego” z sekcji S „Pozostała działalność usługowa”, z wyłączeniem sekcji K „Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (niezależnie od liczby osób pracujących).

Do góry

Newsletter