Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Usługi biznesowe w 2014 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
02.11.2016

Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie informacji dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw, które jako swoją podstawową działalność, deklarowały świadczenie usług biznesowych, tj. usług związanych z obsługą działalności gospodarczej.

W ramach badań prowadzonych przez polską statystykę publiczną do usług biznesowych zaliczane są następujące działalności usługowe wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

  • z sekcji J Informacja i komunikacja: działalność wydawnicza (58), działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (62), przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (63.1);
  • sekcja L Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości;
  • z sekcji M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna: działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe (69), doradztwo związane z zarządzaniem (70.2), działalność w zakresie architektury i inżynierii, badania i analizy techniczne (71), reklama, badanie rynku i opinii publicznej (73), pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (74);
  • z sekcji N Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca: działalność związana z zatrudnieniem (78), działalność detektywistyczna i ochroniarska (80), działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (81), działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (82).

W 2014 r. na rynku krajowym funkcjonowało prawie 382 tys. przedsiębiorstw, które jako swoją podstawową działalność deklarowały świadczenie usług biznesowych, tj. usług związanych z obsługą działalności gospodarczej. Przedsiębiorstwa te stanowiły 24,7% z ponad 1,5 mln przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą. W porównaniu z poprzednim rokiem liczba tych przedsiębiorstw zwiększyła się o 8,9%, podczas gdy liczba wszystkich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą wzrosła o 3,7%.

W 2014 r. w sektorze usług biznesowych pracowało ponad 1 373 tys. osób, tj. 16,3% pracujących w przedsiębiorstwach prowadzących działalność gospodarczą ogółem. W stosunku do roku poprzedniego liczba pracujących w tym sektorze wzrosła o 6,7% wobec 2,6% wzrostu ogólnej liczby pracujących w przedsiębiorstwach prowadzących działalność gospodarczą.

Obroty przedsiębiorstw zaklasyfikowanych do branż usługowych związanych z obsługą działalności gospodarczej osiągnęły w analizowanym roku; wartość 252 679 mln zł, co stanowiło 6,9% wartości obrotów przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą ogółem. W porównaniu z rokiem poprzednim wartość obrotów wzrosła o 5,4% (w sektorze przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą ogółem odnotowano wzrost o 2,9%).

Do góry

Newsletter