Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

18
sty

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2018 roku

W grudniu 2018 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 2,8% r/r i wyniosło 6232,7 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 6,1% r/r i wyniosło 5274,95 zł.
Czytaj dalej
18
sty

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w grudniu 2018 roku

W grudniu 2018 r. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 2,8% w porównaniu z grudniem 2017 r., a produkcja budowlano-montażowa – o 12,2%. W okresie styczeń – grudzień 2018 r. produkcja sprzedana przemysłu była o 5,8% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r., kiedy notowano wzrost o 6,6%, natomiast produkcja budowlano-montażowa była o 17,9% wyższa niż przed rokiem, kiedy notowano wzrost o 12,1%.
Czytaj dalej
18
sty

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w grudniu 2018 roku

Według wstępnych danych w grudniu 2018 r. w porównaniu z listopadem ceny produkcji sprzedanej prze-mysłu spadły o 0,9%. Wyższe natomiast były ceny produkcji budowlano-montażowej - o 0,4%
Czytaj dalej
18
sty

Obwieszczenie w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2018 r.

Wskaźnik cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2018 r. w stosunku do I półrocza 2018 r. wyniósł 103,6 (wzrost cen o 3,6%).
Czytaj dalej
18
sty

Obwieszczenie w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2018 r.- według danych szacunkowych

Średnia krajowa cena skupu pszenicy w II półroczu 2018 r. wyniosła 76,96 zł za 1 dt
Czytaj dalej
18
sty

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2018 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2018 r. wyniosło 5274,95 zł.
Czytaj dalej
18
sty

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2018 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2018 r. wyniosło 5274,76 zł.
Czytaj dalej
18
sty

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w czwartym kwartale 2018 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale w 2018 r. wyniosło 5071,41 zł.
Czytaj dalej
18
sty

Obwieszczenie w sprawie miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale 2018 roku

Wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2018 r. wyniosło 5071,25 zł.
Czytaj dalej
18
sty

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2018 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w 2018 r. wyniosło 4852,29 zł.
Czytaj dalej
18
sty

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2018 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2018 r. wyniosło 4851,61 zł.
Czytaj dalej
18
sty

Rocznik Statystyczny Województw 2018

Szeroki zestaw danych statystycznych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą Polski w ujęciu przestrzennym. Informacje o województwach oraz wybrane dane powiatach i podregionach wg nomenklatury NTS umożliwiające porównania i analizy regionalnego zróżnicowania zjawisk. Materiał statystyczny wzbogacony zestawem map i wykresów.
Czytaj dalej
18
sty

Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2017 roku

Charakterystyka grup przedsiębiorstw działających w Polsce pod względem wielkości, rodzajów prowadzonej działalności gospodarczej, kraju lokalizacji jednostki dominującej najwyższego szczebla. Prezentacja wybranych danych ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz podstawowych wskaźników ekonomicznych dla grup przedsiębiorstw konsolidujących wyniki finansowe.
Czytaj dalej
18
sty

Infografika - Dzień Babci i Dziadka (21-22 stycznia)

Infografika - Dzień Babci i Dziadka (21-22 stycznia)
Czytaj dalej
18
sty

Poland Quarterly Statistics No. 3/2018

Kwartalne informacje o procesach i zjawiskach społeczno-gospodarczych zachodzących w Polsce. Dane charakteryzujące wyniki gospodarcze Polski na tle poprzednich kwartałów i ostatnich lat.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

Brak publikacji.

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter