Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

31
sty

Produkt krajowy brutto w 2018 roku - szacunek wstępny

Według wstępnego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) w 2018 roku był realnie wyższy o 5,1% w porównaniu z 2017 r., wobec 4,8% w 2017 (w cenach stałych roku poprzedniego).
Czytaj dalej
31
sty

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w 2018 r.

Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących m.in. w obszarze rynku pracy i wynagrodzeń, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny, transport) oraz handlu zagranicznego.
Czytaj dalej
31
sty

Regionalne zróżnicowanie jakości życia w Polsce w 2018 roku. Wyniki Badania spójności społecznej 2018

Wyniki cyklicznego Badania spójności społecznej wskazują, iż w 2018 r. w porównaniu z 2015 r. nastąpiła poprawa sytuacji materialnej gospodarstw domowych, w tym spadek ubóstwa. Wzrósł odsetek gospodarstw domowych zadowolonych nie tylko ze swoich warunków życia, ale także z życia ogólnie rzecz biorąc. Na podobnym co trzy lata temu poziomie, kształtował się wskaźnik zaufania do ludzi ogólnie rzecz biorąc, stanowiący miarę kapitału społecznego. Skala wojewódzkich zróżnicowań zależy od tego, jaki symptom jakości życia bierzemy pod uwagę. Przykładowo, z miejscowości zamieszkania najbardziej zadowoleni byli mieszkańcy województw: małopolskiego, wielkopolskiego, podlaskiego i podkarpackiego (86-84%), najmniej mieszkańcy łódzkiego (71%). Natomiast największy odsetek zadowolonych z życia „ogólnie rzecz biorąc” wystąpił wśród mieszkańców województw: wielkopolskiego i pomorskiego (88-87%), a najmniejszy był udziałem mieszkańców lubelskiego i łódzkiego (76-77%).
Czytaj dalej
31
sty

Informacja o leasingu w badaniach Głównego Urzędu Statystycznego

W związku z opublikowanymi wypowiedziami na temat danych GUS dotyczących inwestycji, w tym sugestią, że dane te mogą nie uwzględniać części nakładów na środki trwałe finansowane leasingiem, Główny Urząd Statystyczny informuje, że brak wyszczególnienia leasingu jako źródła finansowania nakładów na formularzu, który firmy wysyłają do GUS, nie świadczy w żadnym razie o nie ujmowaniu takich nakładów w statystykach GUS.Podstawowym założeniem statystycznej sprawozdawczości m.in. z zakresu nakładów inwestycyjnych, wartości brutto środków trwałych, jest zgodność danych z zapisami w ewidencji księgowej jednostek objętych badaniami GUS.
Czytaj dalej
31
sty

Pogłowie bydła według stanu w grudniu 2018 roku

Według wstępnych danych* pogłowie bydła w grudniu 2018 r. liczyło 6 183,3 tys. sztuk, i było wyższe o 2,4% w stosunku do grudnia ubiegłego roku. Zwiększenie liczebności stada bydła ogółem wynikało ze wzrostu pogłowia młodego bydła w wieku 1-2 lat o 3,8%, i bydła dorosłego o 3,3%. Obniżenie pogłowia odnotowano w grupie cieląt o 0,2%.
Czytaj dalej
31
sty

Pogłowie świń według stanu w grudniu 2018 roku

Według wstępnych danych pogłowie świń* w grudniu 2018 r. liczyło 11 027,7 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku spadek o 7,4%. Spadek pogłowia wystąpił w grupie prosiąt o 16,3%, warchlaków o 8,0% i świń na chów o wadze 50 kg i więcej o 18,0%. W grupie świń na ubój (tuczniki) pogłowie wzrosło o 0,2%.
Czytaj dalej
31
sty

Aktywność ekonomiczna ludności Polski III kwartał 2018 roku

Poziom aktywności zawodowej ludności wg cech demograficznych i społecznych. Pracujący wg cech zawodowych, statusu zatrudnienia, czasu pracy. Charakterystyka bezrobotnych (czas trwania bezrobocia, metody poszukiwania pracy, przeszłość zawodowa) oraz sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Przyczyny bierności zawodowej.
Czytaj dalej
31
sty

Zeszyt metodologiczny. Badanie cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej

Przekazujemy Państwu zeszyt metodologiczny, który stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na informacje charakteryzujące funkcjonowanie sektora usług, w tym w szczególności segmentu usług związanych z obsługą działalności gospodarczej (zwanym w skrócie usługami biznesowymi).
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

31
sty

Koniunktura gospodarcza w styczniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Czytaj dalej
31
sty

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – styczeń 2019 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim w styczniu 2019 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
31
sty

Koniunktura gospodarcza w styczniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Koniunktura jest oceniana pozytywnie przez pod-mioty z większości prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej, najbardziej korzystnie i lepiej niż w grudniu 2018 r. – przez przedstawicieli firm z sekcji transport i gospodarka magazynowa. Negatywne oceny zgłaszają jedynie przedsiębiorstwa z sekcji zakwaterowanie i gastronomia.
Czytaj dalej
31
sty

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w styczniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, informacji i komunikacji, transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego.
Czytaj dalej
31
sty

Koniunktura gospodarcza w styczniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

Koniunktura gospodarcza w styczniu 2019 r.
Czytaj dalej
31
sty

Koniunktura gospodarcza w styczniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Koniunktura gospodarcza w styczniu 2019 r.- opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
31
sty

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie warmińsko-mazurskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie warmińsko-mazurskim w 2017 r.
Czytaj dalej
31
sty

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w styczniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w styczniu 2019 r.
Czytaj dalej
31
sty

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - styczeń 2019 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Koniunktura oceniana jest optymistycznie przez przedsiębiorców z większości prezentowanych rodzajów działalności, najlepiej przez przedstawicieli jednostek z sekcji zakwaterowanie i gastronomia. Niekorzystne opinie zgłaszają firmy prowadzące działalność z zakresu transportu i gospodarki magazynowej oraz handlu detalicznego.
Czytaj dalej
31
sty

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w styczniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Przedsiębiorcy ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności w styczniu oceniają koniunkturę korzystnie. Najlepsze opinie formułują podmioty z sekcji informacja i komunikacja.
Czytaj dalej
31
sty
31
sty

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Styczeń 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Koniunktura oceniana jest pozytywnie przez przedsiębiorców z większości prezentowanych rodzajów działalności, najlepiej przez przedstawicieli jednostek z sekcji informacja i komunikacja. Firmy handlu detalicznego nie zgłaszają zmian w tym zakresie.
Czytaj dalej
31
sty
31
sty

Koniunktura gospodarcza w styczniu 2019 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

31
sty

Wskaźniki inflacji bazowej 2019

Narodowy Bank Polski

Wskaźniki inflacji bazowej:– inflacja po wyłączeniu cen administrowanych,– inflacja po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych,– inflacja po wyłączeniu cen żywności i cen energii,– 15% średnia obcięta przy podstawie miesiąc poprzedni = 100, kwartał poprzedni=100, analogiczny miesiąc poprzedniego roku = 100, analogiczny kwartał poprzedniego roku=100 oraz wskaźniki średnioroczne.
Czytaj dalej
Do góry

Newsletter