Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

1
pazdz

Polscy zawodnicy na XVII Letnich Igrzyskach Paraolimpijskich Paryż 2024

2
pazdz

Rozkład wynagrodzeń w gospodarce narodowej w kwietniu 2024 roku

3
pazdz

Wskaźniki cen lokali mieszkalnych w 2 kwartale 2024 roku

3
pazdz

Obwieszczenie w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2024 r. z podziałem na województwa

7
pazdz

Turystyczna baza noclegowa i jej wykorzystanie w 1 półroczu 2024 roku

7
pazdz

Żegluga śródlądowa w Polsce w latach 2022-2023

10
pazdz

Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie skorygowanego szacunku produktu krajowego brutto za 2023 rok

11
pazdz

Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - wrzesień 2024

14
pazdz

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-sierpień 2024 roku

15
pazdz

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2024 roku

15
pazdz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2024 r.

15
pazdz

Komunikat w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2024 r. w stosunku do września 2018 r.

15
pazdz

Osoby niepełnosprawne w 2023 roku

15
pazdz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w trzecim kwartale 2024 roku

15
pazdz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w trzecim kwartale 2024 r.

15
pazdz

Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2024 r. (stan w dniu 30.06)

15
pazdz

Produkcja budowlano-montażowa w 2023 roku

17
pazdz

Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej w 2023 roku

18
pazdz

Komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 roku

18
pazdz

Komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025

21
pazdz

Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2024 roku

21
pazdz

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2024 roku

21
pazdz

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-wrzesień 2024 roku

21
pazdz

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu 2024 roku

21
pazdz

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu 2024 roku

21
pazdz

Dynamika produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2024 roku

21
pazdz

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2024 roku

21
pazdz

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2024 roku

21
pazdz

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku we wrześniu 2024 roku

21
pazdz

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w trzecim kwartale 2024 roku

21
pazdz

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale 2024 roku

22
pazdz

Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2023 roku

22
pazdz

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - październik 2024 roku

22
pazdz

Ceny produktów rolnych we wrześniu 2024 roku

22
pazdz

Dynamika sprzedaży detalicznej we wrześniu 2024 roku

23
pazdz

Koniunktura konsumencka - październik 2024 roku

23
pazdz

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju 1-3 kwartał 2024 r.

23
pazdz

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych we wrześniu 2024 roku

23
pazdz

Biuletyn Statystyczny Nr 9/2024

23
pazdz

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (sierpień 2024 r.)

24
pazdz

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2023 r. - dane ostateczne

24
pazdz

Wyniki finansowe towarzystw funduszy inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2024 roku

24
pazdz

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2024 (październik 2024)

28
pazdz

Pracujący w gospodarce narodowej w 2023 roku

28
pazdz

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 2023 roku

29
pazdz

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2023 roku

29
pazdz

Bilansowe wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych za 2023 rok

30
pazdz

Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zaktualizowanego szacunku PKB według kwartałów za lata 2023-2024

30
pazdz

Przedsiębiorstwa niefinansowe według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2023 roku

30
pazdz

Obwieszczenie w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2020-2022 na poziomie makroregionów (NUTS 1), regionów (NUTS 2) i podregionów (NUTS 3)

30
pazdz

Transport drogowy w Polsce w latach 2022 i 2023

31
pazdz

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2024 roku

31
pazdz

Pracujący w gospodarce narodowej w Polsce w maju 2024 r.

31
pazdz

Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2023/2024

31
pazdz

Sektor non-profit w 2022 r.

31
pazdz

Szkolnictwo wyższe i jego finanse w 2023 roku

31
pazdz

Aktywność ekonomiczna ludności Polski - 2 kwartał 2024 roku

31
pazdz

Rynek wewnętrzny w 2023 roku

31
pazdz

Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2024

Publikacje urzędów statystycznych

1
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie mazowieckim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

1
pazdz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie dolnośląskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

2
pazdz

Stan i ochrona środowiska w województwie małopolskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

2
pazdz

Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie lubuskim - stan w czerwcu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

2
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie lubuskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

3
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie śląskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

4
pazdz

Światowy Dzień Mieszkalnictwa - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

7
pazdz

Turystyczna baza noclegowa i jej wykorzystanie w 1 półroczu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

9
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie małopolskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

9
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego za sierpień 2024 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

10
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie podlaskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

10
pazdz

Edukacja w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2023/2024

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

10
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie świętokrzyskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

11
pazdz

Edukacja w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2023/2024

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

11
pazdz

Dzień Edukacji Narodowej - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

14
pazdz

Zasoby mieszkaniowe w województwie zachodniopomorskim w 2023 r. - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

17
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie wielkopolskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
pazdz

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

28
pazdz

Zasoby mieszkaniowe w województwie mazowieckim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
pazdz

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim we wrześniu 2024 r. - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
pazdz

Statystyka Białegostoku. Wrzesień 2024 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego we wrześniu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - wrzesień 2024 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

29
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego we wrześniu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego we wrześniu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

29
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego - wrzesień 2024

Urząd Statystyczny w Kielcach

29
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (wrzesień 2024 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego we wrześniu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - wrzesień 2024

Urząd Statystyczny w Opolu

29
pazdz

Statystyka Opola - wrzesień 2024

Urząd Statystyczny w Opolu

29
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - wrzesień 2024 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
pazdz

Statystyka Poznania - wrzesień 2024 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego we wrześniu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

29
pazdz

Statystyka Szczecina - wrzesień 2024 - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

29
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego - wrzesień 2024 - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

29
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Wrzesień 2024 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
pazdz

Statystyka Warszawy. Wrzesień 2024 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego we wrześniu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
pazdz

INFORMACJA PRASOWA - Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim we wrześniu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego we wrześniu 2024 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
pazdz

Statystyka Wrocławia. Wrzesień 2024

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie łódzkim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie dolnośląskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

31
pazdz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie podlaskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w październiku 2024 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

31
pazdz

Województwo kujawsko-pomorskie w liczbach 2024

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

31
pazdz

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – październik 2024 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

31
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie pomorskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
pazdz

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie POMORSKIM – październik 2024 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim - październik 2024 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

31
pazdz

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM – Październik 2024 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

31
pazdz

Transport w województwie łódzkim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w październiku 2024 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w październiku 2024 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim – październik 2024 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w październiku 2024 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie podkarpackim. Październik 2024 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim w październiku 2024 r. - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

31
pazdz

Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie mazowieckim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

31
pazdz

Rolnictwo województwa mazowieckiego na tle kraju i pozostałych województw w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w październiku 2024 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w październiku 2024 r. - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

31
pazdz

Rynek wewnętrzny w województwie dolnośląskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w październiku 2024 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter