Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

6
list

Rozkład wynagrodzeń w gospodarce narodowej w maju 2024 roku

12
list

Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - październik 2024

12
list

Biotechnologia i nanotechnologia w Polsce w 2023 roku

12
list

Rejestracje i upadłości przedsiębiorstw w III kwartale 2024 roku

13
list

Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2024 roku

14
list

Szybki szacunek produktu krajowego brutto za III kwartał 2024 roku

15
list

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-wrzesień 2024 roku

15
list

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2024 roku

18
list

Turystyczne obiekty noclegowe na obszarach nadmorskich w lipcu i sierpniu 2024 roku

18
list

Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2023 roku

18
list

Gospodarka mieszkaniowa i infrastruktura komunalna w 2023 roku

19
list

Komunikat w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w trzecim kwartale 2024 roku

19
list

Obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2023 roku

21
list

Koniunktura konsumencka - listopad 2024 roku

21
list

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-październik 2024 roku

21
list

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2024 roku

21
list

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w październiku 2024 roku

21
list

Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w 2023 roku

22
list

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - listopad 2024 roku

22
list

Obwieszczenie w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za trzeci kwartał 2024 r.

22
list

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (wrzesień 2024 r.)

25
list

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2024 roku

25
list

Ceny produktów rolnych w październiku 2024 roku

25
list

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w październiku 2024 roku

25
list

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w październiku 2024 roku

25
list

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w październiku 2024 roku

25
list

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2024 roku

25
list

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w październiku 2024 roku

25
list

Komunikat w sprawie ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za trzeci kwartał 2024 r.

25
list

Emerytury i renty w 2023 r.

25
list

Społeczna odpowiedzialność statystyki publicznej. Raport CSR 2023

26
list

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie 1-3 kwartał 2024 roku

26
list

Dynamika sprzedaży detalicznej w październiku 2024 roku

26
list

Rocznik Demograficzny 2024

26
list

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2024 (listopad 2024)

27
list

Pracujący, bezrobotni i bierni zawodowo (wyniki wstępne BAEL) - 3 kwartał 2024 roku

27
list

Komunikat w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2024 r.

27
list

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w październiku 2024 r.

27
list

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w październiku 2024 roku

27
list

Biuletyn Statystyczny Nr 10/2024

28
list

Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w III kwartale 2024 roku

28
list

Centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej w 2023 r.

28
list

Wykorzystanie zaawansowanych technologii w przedsiębiorstwach przemysłowych w 2023 roku

28
list

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w 2023 roku

28
list

Pracujący w gospodarce narodowej w Polsce w czerwcu 2024 r.

28
list

Ochrona środowiska 2024

28
list

Rolnictwo w 2023 roku

28
list

Obrót nieruchomościami w 2023 roku

28
list

Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2022 i 2023

28
list

Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2023

28
list

Gospodarka materiałowa w 2023 roku

28
list

Środki produkcji w rolnictwie w roku gospodarczym 2022/2023

28
list

Rocznik Statystyczny Leśnictwa ​2024

29
list

Nakłady inwestycyjne oraz środki trwałe w gospodarce narodowej w 2023 roku

29
list

Trwanie życia w zdrowiu w 2023 r.

29
list

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2024 roku

29
list

Wypadki przy pracy w 2023 roku

29
list

Produkcja wyrobów przemysłowych w latach 2019–2023

Publikacje urzędów statystycznych

6
list

Stan i ochrona środowiska w województwie śląskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

12
list

Ruch graniczny oraz przepływ towarów i usług na granicy polsko-białoruskiej w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

12
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego za wrzesień 2024 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

13
list

Dzień Seniora - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

14
list

Wypadki przy pracy w wojewódzwie świętokrzyskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

14
list

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej wybranych miast - regionalnych biegunów wzrostu województwa podkarpackiego oraz Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w okresie styczeń-wrzesień 2024 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

14
list

Rynek pracy w województwie mazowieckim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

18
list

Rynek pracy w województwie podkarpackim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

18
list

Turystyczne obiekty noclegowe na obszarach nadmorskich w lipcu i sierpniu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

21
list

Rynek pracy w województwie śląskim w latach 2022 i 2023

Urząd Statystyczny w Katowicach

25
list

Wybrane zagadnienia rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

25
list

Ze statystyką przez Warszawę 2024

Urząd Statystyczny w Warszawie

25
list

Województwo mazowieckie w liczbach 2024

Urząd Statystyczny w Warszawie

27
list

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w województwie dolnośląskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

28
list

Edukacja w województwie pomorskim w roku szkolnym 2023/24

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
list

Transport w województwie pomorskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
list

Rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2022–2023

Urząd Statystyczny w Olsztynie

28
list

Rynek pracy w województwie opolskim w latach 2015-2023

Urząd Statystyczny w Opolu

28
list

Rocznik Statystyczny Opola 2024

Urząd Statystyczny w Opolu

28
list

Wypadki przy pracy w województwie wielkopolskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
list

Gospodarka materiałowa w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

28
list

Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2022 i 2023

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

28
list

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w październiku 2024 r. - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
list

Ochrona zdrowia w województwie dolnośląskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

28
list

Ochrona środowiska w województwie dolnośląskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
list

Statystyka Białegostoku. Październik 2024 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
list

Biuletyn statystyczny województwa podlaskiego - 3 kwartał 2024

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
list

Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w listopadzie 2024 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w październiku 2024 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - październik 2024 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

29
list

Biuletyn statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego 3 kwartał 2024 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

29
list

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – listopad 2024 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

29
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w październiku 2024 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
list

Biuletyn statystyczny województwa pomorskiego - 3 kwartał 2024 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
list

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie POMORSKIM – listopad 2024 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w październiku 2024 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

29
list

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim - listopad 2024 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

29
list

Biuletyn statystyczny województwa śląskiego 2024 - 3 kwartał 2024

Urząd Statystyczny w Katowicach

29
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego - październik 2024

Urząd Statystyczny w Kielcach

29
list

Biuletyn statystyczny województwa świętokrzyskiego - 3 kwartał 2024

Urząd Statystyczny w Kielcach

29
list

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM – Listopad 2024 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

29
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (październik 2024 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
list

Biuletyn Statystyczny Województwa Łódzkiego - trzeci kwartał 2024 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
list

Rynek pracy w województwie łódzkim w latach 2020-2023

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
list

Koniunktura gospodarcza w listopadzie 2024 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w październiku 2024 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
list

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w listopadzie 2024 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
list

Biuletyn statystyczny województwa warmińsko-mazurskiego - 3 kwartał 2024 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
list

Biuletyn statystyczny województwa opolskiego – 3 kwartał 2024

Urząd Statystyczny w Opolu

29
list

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim – listopad 2024 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

29
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - październik 2024

Urząd Statystyczny w Opolu

29
list

Statystyka Opola - październik 2024

Urząd Statystyczny w Opolu

29
list

Biuletyn statystyczny województwa wielkopolskiego - 3 kwartał 2024

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - październik 2024 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
list

Statystyka Poznania - październik 2024 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
list

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w listopadzie 2024 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
list

Koniunktura gospodarcza w województwie podkarpackim. Listopad 2024 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

29
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego w październiku 2024 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

29
list

Biuletyn Statystyczny Województwa Podkarpackiego 3 kwartał 2024 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

29
list

Biuletyn statystyczny województwa zachodniopomorskiego - 3 kwartał 2024

Urząd Statystyczny w Szczecinie

29
list

Statystyka Szczecina - październik 2024 - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

29
list

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim w listopadzie 2024 r. - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

29
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego - październik 2024 - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

29
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Październik 2024 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
list

Statystyka Warszawy. Październik 2024 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
list

Biuletyn Statystyczny Województwa Mazowieckiego. 3 kwartał 2024 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
list

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w listopadzie 2024 r. - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
list

INFORMACJA PRASOWA - Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w październiku 2024 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
list

Biuletyn statystyczny województwa lubuskiego 3 kwartał 2024 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
list

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w listopadzie 2024 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w październiku 2024 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w październiku 2024 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
list

Sytuacja społeczno-gospodarcza Wrocławia w trzecim kwartale 2024 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
list

Koniunktura gospodarcza w listopadzie 2024 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
list

Statystyka Wrocławia. Październik 2024

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
list

Biuletyn statystyczny województwa dolnośląskiego w 3 kwartale 2024 r

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
list

Rynek pracy w województwie małopolskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter