Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

3
wrz

Polscy zawodnicy na Igrzyskach XXXIII Olimpiady Paryż 2024

4
wrz

Wskaźniki cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej za drugi kwartał 2024 roku

4
wrz

Rozkład wynagrodzeń w gospodarce narodowej w marcu 2024 roku

9
wrz

Popyt na pracę w 2 kwartale 2024 roku

10
wrz

Wypadki przy pracy w okresie 1-2 kwartał 2024 roku

10
wrz

Budownictwo w 1-2 kwartale 2024 roku

11
wrz

Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - sierpień 2024

11
wrz

Sytuacja społeczno-gospodarcza województw Nr 2/2024

12
wrz

Wyniki finansowe instytucji kultury w 1-2 kwartale 2024 roku (dane wstępne)

12
wrz

Pogłowie bydła według stanu w czerwcu 2024 roku

12
wrz

Pogłowie świń według stanu w czerwcu 2024 roku

13
wrz

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-lipiec 2024 roku

13
wrz

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2024 roku

16
wrz

Gospodarka mieszkaniowa w 2023 roku

16
wrz

Infrastruktura komunalna - energetyczna i gazowa w 2023 roku

16
wrz

Usługi biznesowe w 2022 roku

16
wrz

Wyniki finansowe przedsiębiorstw w okresie 1-2 kwartał 2024 roku

16
wrz

Fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej w 2023 r.

16
wrz

Nakłady i wyniki przemysłu - 1-2 kwartał 2023 roku

18
wrz

Koniunktura konsumencka - wrzesień 2024 roku

19
wrz

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2024 roku

19
wrz

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w sierpniu 2024 roku

19
wrz

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w sierpniu 2024 roku

19
wrz

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w sierpniu 2024 roku

19
wrz

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2024 roku

19
wrz

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w sierpniu 2024 roku

19
wrz

Bezrobocie rejestrowane 1-2 kwartał 2024 roku

20
wrz

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - wrzesień 2024 roku

20
wrz

Obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2023 roku

20
wrz

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (lipiec 2024 r.)

23
wrz

Ceny produktów rolnych w sierpniu 2024 roku

23
wrz

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-sierpień 2024 roku

23
wrz

Dynamika sprzedaży detalicznej w sierpniu 2024 roku

23
wrz

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w sierpniu 2024 roku

23
wrz

Sytuacja makroekonomiczna w Polsce na tle procesów w gospodarce światowej w 2023 r.

24
wrz

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w sierpniu 2024 r.

24
wrz

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w sierpniu 2024 roku

24
wrz

Biuletyn Statystyczny Nr 8/2024

25
wrz

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 2 kwartale 2024 roku

25
wrz

Obwieszczenie w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów stan na dzień 30 czerwca 2024 roku

25
wrz

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2024 (wrzesień 2024)

26
wrz

Świadczenia na rzecz rodziny w 2023 roku

26
wrz

Pracujący w gospodarce narodowej w Polsce w kwietniu 2024 r.

26
wrz

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w pierwszym półroczu 2024 roku

27
wrz

Obwieszczenie w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2022 rok

30
wrz

Przedwynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2024 roku

30
wrz

Produkt krajowy brutto i wartość dodana brutto w przekroju regionów w 2022 r.

30
wrz

Koniunktura w gospodarstwach rolnych w pierwszym półroczu 2024 roku

30
wrz

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2024 roku

30
wrz

Kultura i dziedzictwo narodowe w 2023 r.

30
wrz

Telekomunikacja w 2023 roku

30
wrz

Równoległy oraz wyprzedzający zagregowany wskaźnik koniunktury, zegar koniunktury - szereg do lipca 2024 r.

30
wrz

Transport - wyniki działalności w 2023 roku

30
wrz

Budżety gospodarstw domowych w 2023 roku

30
wrz

Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2023 roku

30
wrz

Sytuacja demograficzna Polski do roku 2023

Publikacje urzędów statystycznych

2
wrz

A ja lubię...statystykę

Urząd Statystyczny w Łodzi

2
wrz

Edukacja w województwie lubuskim w roku szkolnym 2023/2024

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

3
wrz

Przegląd Statystyczny Warszawy. 2 kwartał 2024 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

4
wrz

Biuletyn Statystyczny Rzeszowa 2 kwartał 2024 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

4
wrz

Rolnictwo w województwie zachodniopomorskim w 2023 r. - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

5
wrz

Biuletyn statystyczny Poznania - 2 kwartał 2024

Urząd Statystyczny w Poznaniu

9
wrz

Województwo pomorskie w liczbach 2024

Urząd Statystyczny w Gdańsku

9
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego za lipiec 2024 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

10
wrz

Edukacja i wychowanie w województwie podlaskim w roku szkolnym 2023/2024

Urząd Statystyczny w Białymstoku

10
wrz

Województwo Śląskie w liczbach 2024

Urząd Statystyczny w Katowicach

12
wrz

Województwo małopolskie w liczbach 2024

Urząd Statystyczny w Krakowie

16
wrz

Ochrona środowiska w województwie opolskim w latach 2022-2023

Urząd Statystyczny w Opolu

16
wrz

Infrastruktura komunalna - energetyczna i gazowa w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

16
wrz

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych w województwie podkarpackim w 1 półroczu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

16
wrz

Zatrudnienie i wynagrodzenia w województwie zachodniopomorskim w 2023 r. - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

19
wrz

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie małopolskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

19
wrz

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie mazowieckim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

20
wrz

Europejski Dzień bez Samochodu - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

23
wrz

Województwo lubuskie w liczbach 2024

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

24
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

25
wrz

Szkolnictwo wyższe w województwie śląskim w roku akademickim 2023/2024

Urząd Statystyczny w Katowicach

25
wrz

Informator statystyczny - miasto Nowy Sącz 2024

Urząd Statystyczny w Krakowie

25
wrz

Świadczenia na rzecz rodziny w województwie małopolskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

25
wrz

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 2 kwartale 2024 roku

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

25
wrz

Biuletyn statystyczny Szczecina 2 kwartał 2024

Urząd Statystyczny w Szczecinie

26
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim - 2 kwartał 2024 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

26
wrz

Kultura w województwie świętokrzyskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

26
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie świętokrzyskim w 2 kwartale 2024 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

26
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie świętokrzyskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

26
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie małopolskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

26
wrz

Informator statystyczny - miasto Tarnów 2024

Urząd Statystyczny w Krakowie

26
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie opolskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

26
wrz

Stan i ochrona środowiska w województwie wielkopolskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

26
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podkarpackim w 2 kwartale 2024 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

26
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie zachodniopomorskim w 2 kwartale 2024 r. - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

26
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie mazowieckim w 2 kwartale 2024 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

26
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim - 2 kwartał 2024 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

26
wrz

Światowy Dzień Turystyki - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

26
wrz

Województwo dolnośląskie w liczbach 2024 – folder

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

27
wrz

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w sierpniu 2024 r. - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
wrz

Statystyka Białegostoku. Sierpień 2024 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podlaskim w 2 kwartale 2024 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
wrz

Województwo podlaskie w liczbach 2024

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim we wrześniu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w sierpniu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - sierpień 2024 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie kujawsko-pomorskim w drugim kwartale 2024 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

30
wrz

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – wrzesień 2024 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

30
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w sierpniu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie pomorskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
wrz

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie POMORSKIM – wrzesień 2024 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w sierpniu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim 2024 (2 kwartał 2024)

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim - wrzesień 2024 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego - sierpień 2024

Urząd Statystyczny w Kielcach

30
wrz

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM – Wrzesień 2024 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

30
wrz

Edukacja w województwie łódzkim w roku szkolnym 2023/2024

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie łódzkim (2 kwartał 2024 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (sierpień 2024 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie łódzkim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
wrz

Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w 2 kwartale 2024 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
wrz

Województwo warmińsko-mazurskie w liczbach 2024

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim we wrześniu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w sierpniu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie warmińsko-mazurskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
wrz

Budżety gospodarstw domowych w województwie opolskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

30
wrz

Województwo opolskie w liczbach w latach 2022-2023

Urząd Statystyczny w Opolu

30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie opolskim – 2 kwartał 2024 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

30
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim – wrzesień 2024 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

30
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - sierpień 2024

Urząd Statystyczny w Opolu

30
wrz

Statystyka Opola - sierpień 2024

Urząd Statystyczny w Opolu

30
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - sierpień 2024 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim w 2 kwartale 2024 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
wrz

Statystyka Poznania - sierpień 2024 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w wrześniu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie podkarpackim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

30
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie podkarpackim. Wrzesień 2024 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

30
wrz

Ochrona środowiska w województwie podkarpackim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

30
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego w sierpniu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

30
wrz

Statystyka Szczecina - sierpień 2024 - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

30
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim we wrześniu 2024 r. - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

30
wrz

Telekomunikacja w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

30
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego - sierpień 2024 - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

30
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Sierpień 2024 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
wrz

Statystyka Warszawy. Sierpień 2024 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie mazowieckim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w sierpniu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
wrz

INFORMACJA PRASOWA - Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w sierpniu2024 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim we wrześniu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim we wrześniu 2024 r. - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie dolnośląskim w drugim kwartale 2024 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
wrz

Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie dolnośląskim. Stan w czerwcu 2024 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w sierpniu 2024 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
wrz

Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2024 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
wrz

Statystyka Wrocławia. Sierpień 2024

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter