Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

8
sier

Działalność przedsiębiorstw windykacyjnych w 2023 roku

9
sier

Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2024 roku

12
sier

Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - lipiec 2024

12
sier

Rejestracje i upadłości przedsiębiorstw w II kwartale 2024 roku

14
sier

Szybki szacunek produktu krajowego brutto za II kwartał 2024 roku

14
sier

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-czerwiec 2024 roku

14
sier

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2024 roku

19
sier

Komunikat w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w drugim kwartale 2024 roku

21
sier

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2024 roku

21
sier

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w lipcu 2024 roku

21
sier

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w lipcu 2024 roku

21
sier

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w lipcu 2024 roku

21
sier

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2024 roku

21
sier

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lipcu 2024 roku

21
sier

Regiony Polski 2024

22
sier

Koniunktura konsumencka - sierpień 2024 roku

22
sier

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - sierpień 2024 roku

22
sier

Ceny produktów rolnych w lipcu 2024 roku

22
sier

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-lipiec 2024 roku

22
sier

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w lipcu 2024 roku

22
sier

Dynamika sprzedaży detalicznej w lipcu 2024 roku

22
sier

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (czerwiec 2024 r.)

23
sier

Obwieszczenie w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za drugi kwartał 2024 r.

26
sier

Pracujący, bezrobotni i bierni zawodowo (wyniki wstępne BAEL) - 2 kwartał 2024 roku

26
sier

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie 1-2 kwartał 2024 roku

26
sier

Statystyka strukturalna przedsiębiorstw w 2022 roku

26
sier

Komunikat w sprawie ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za drugi kwartał 2024 r.

26
sier

Komunikat w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za pierwsze dwa kwartały 2024 r.

26
sier

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w lipcu 2024 r.

26
sier

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w lipcu 2024 roku

26
sier

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2024 (sierpień 2024)

26
sier

Biuletyn Statystyczny Nr 7/2024

29
sier

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2023 roku

29
sier

Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w II kwartale 2024 roku

29
sier

Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska w 2023 roku

29
sier

Transport intermodalny w Polsce w 2023 roku

29
sier

Zapotrzebowanie rynku pracy na pracowników według zawodów w 2024 roku

29
sier

Pracujący w gospodarce narodowej w Polsce w marcu 2024 r.

29
sier

Zasoby kadrowe w wybranych zawodach medycznych na podstawie źródeł administracyjnych w 2023 r. - wyniki wstępne

30
sier

Dostawy na rynek krajowy oraz spożycie niektórych artykułów konsumpcyjnych na 1 mieszkańca w 2023 roku

30
sier

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2024 roku

Publikacje urzędów statystycznych

5
sier

Podmioty działające w obszarze kultury w województwie śląskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

7
sier

Szkolnictwo wyższe w województwie małopolskim w roku akademickim 2023/2024

Urząd Statystyczny w Krakowie

9
sier

Międzynarodowy Dzień Młodzieży - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

12
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego za czerwiec 2024 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

14
sier

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej wybranych miast - regionalnych biegunów wzrostu województwa podkarpackiego oraz Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w okresie styczeń-czerwiec 2024 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

14
sier

Sytuacja demograficzna województwa mazowieckiego w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

21
sier

Warunki pracy w województwie wielkopolskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

22
sier

Mieszkania w województwie kujawsko-pomorskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

26
sier

Warunki pracy w województwie świętokrzyskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

26
sier

Województwo zachodniopomorskie w liczbach 2024

Urząd Statystyczny w Szczecinie

28
sier

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w lipcu 2024 r. - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
sier

Statystyka Białegostoku. Lipiec 2024 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
sier

Biuletyn statystyczny województwa podlaskiego - 2 kwartał 2024

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w lipcu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - lipiec 2024 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

29
sier

Biuletyn statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego 2 kwartał 2024 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w lipcu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
sier

Biuletyn statystyczny województwa pomorskiego 2024 r. - 2 kwartał 2024 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
sier

Bezrobocie rejestrowane w województwie pomorskim w 1 półroczu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w lipcu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

29
sier

Biuletyn statystyczny województwa śląskiego 2024 - 2 kwartał 2024

Urząd Statystyczny w Katowicach

29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego - lipiec 2024

Urząd Statystyczny w Kielcach

29
sier

Biuletyn statystyczny województwa świętokrzyskiego - 2 kwartał 2024

Urząd Statystyczny w Kielcach

29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (lipiec 2024 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
sier

Biuletyn Statystyczny Województwa Łódzkiego - drugi kwartał 2024 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
sier

Rolnictwo w województwie warmińsko-mazurskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w lipcu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
sier

Biuletyn statystyczny województwa warmińsko-mazurskiego - 2 kwartał 2024 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
sier

Działalność instytucji kultury w województwie opolskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

29
sier

Biuletyn statystyczny województwa opolskiego – 2 kwartał 2024

Urząd Statystyczny w Opolu

29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego w lipcu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

29
sier

Statystyka Opola - lipiec 2024

Urząd Statystyczny w Opolu

29
sier

Biuletyn statystyczny województwa wielkopolskiego - 2 kwartał 2024

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
sier

Województwo wielkopolskie w liczbach 2024

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - lipiec 2024 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
sier

Działalność instytucji kultury w województwie wielkopolskim 2023 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
sier

Statystyka Poznania - lipiec 2024 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
sier

Instalacje kolektorów słonecznych w województwie podkarpackim w 20232 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

29
sier

Kultura w województwie podkarpackim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego w lipcu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

29
sier

Biuletyn Statystyczny Województwa Podkarpackiego 2 kwartał 2024 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

29
sier

Ochrona zdrowia w województwie podkarpackim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

29
sier

Biuletyn statystyczny województwa zachodniopomorskiego - 2 kwartał 2024

Urząd Statystyczny w Szczecinie

29
sier

Statystyka Szczecina - lipiec 2024 - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego - lipiec 2024 - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Lipiec 2024 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
sier

Statystyka Warszawy. Lipiec 2024 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
sier

Biuletyn Statystyczny Województwa Mazowieckiego. 2 kwartał 2024 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w lipcu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
sier

Warunki pracy w województwie lubuskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
sier

INFORMACJA PRASOWA - Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w lipcu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
sier

Biuletyn statystyczny województwa lubuskiego 2 kwartał 2024 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w lipcu 2024 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
sier

Szkolnictwo wyższe w województwie dolnośląskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
sier

Biuletyn statystyczny województwa dolnośląskiego w 2 kwartale 2024 r

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
sier

Sytuacja społeczno-gospodarcza Wrocławia w drugim kwartale 2024 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
sier

Statystyka Wrocławia. Lipiec 2024

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
sier

Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w sierpniu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
sier

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – sierpień 2024 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

30
sier

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie POMORSKIM – sierpień 2024 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
sier

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim - sierpień 2024 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
sier

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM – Sierpień 2024 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

30
sier

Koniunktura gospodarcza w sierpniu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
sier

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w sierpniu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
sier

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim – sierpień 2024 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

30
sier

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w sierpniu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
sier

Koniunktura gospodarcza w województwie podkarpackim. Sierpień 2024 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

30
sier

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim w sierpniu 2024 r. - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

30
sier

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w sierpniu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
sier

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w sierpniu 2024 r. - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
sier

Witaj szkoło - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
sier

Koniunktura gospodarcza w sierpniu 2024 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter