Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Rachunki narodowe według sektorów instytucjonalnych w latach 2015-2018

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 17.08.2020
Częstotliwość wydania: Roczna

Niniejsza publikacja jest opracowaniem polskich rachunków narodowych wg sektorów instytucjonalnych. Obejmuje szczegółowe rachunki narodowe za lata 2015–2018.

Dane z rachunków narodowych zostały zestawione zgodnie z zasadami Europejskiego Systemu Rachunków Na-rodowych i Regionalnych w Unii Europejskiej (ESA 2010), wprowadzonego Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r.

W publikacji przedstawiono tablice z rachunkami niefinansowymi wg sektorów instytucjonalnych oraz wg sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) dla każdego z sektorów instytucjonalnych. Prezentowane tablice zawierają dane dotyczące m.in. produktu krajowego brutto (PKB), dochodu narodowego brutto (DNB), spożycia sektora gospodarstw domowych, zadłużenia lub wierzytelności sektorów instytucjonalnych, w tym sektora instytucji rządowych i samorządowych. W niniejszej publikacji przedstawiono również informacje na temat szarej gospodarki i działalności nielegalnej w rachunkach narodowych oraz produktu krajowego brutto według parytetu siły nabywczej.

Publikacja zawiera opis rozwiązań metodycznych, definicje, podstawowe pojęcia stosowane w rachunkach narodowych oraz wykresy i analizę zmian zachodzących w ciągu ostatnich lat. Do publikacji załączone jest tabelaryczne zestawienie danych w osobnym pliku Excel.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter